Kommentar af 
Anja Marschall

Det er ikke ideologi men nødvendighed, der får småbørnsforældre til at hente tidligt

De fleste forældre, der går ned i arbejdstid har intet ønske om at melde sig ud af samfundet. Derfor skyder Kaare Dybvad også forbi målet, når han opfordrer dem til at hente børn lidt i lukketid med god samvittighed, skriver ph.d. Anja Marchall.

Hvis vi skal undgå, at forældre og børn bliver skubbet helt ud til kanten, så skal der noget helt andet til end en opfordring om at holde hovedet højt og blot hente trætte børn ved lukketid, skriver Anja Marschall.<br>
Hvis vi skal undgå, at forældre og børn bliver skubbet helt ud til kanten, så skal der noget helt andet til end en opfordring om at holde hovedet højt og blot hente trætte børn ved lukketid, skriver Anja Marschall.
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Anja Marschall
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Bølgerne er gået højt siden Kaare Dybvad proklamerede, at forældre, der henter børn lidt i fem, skal gøre det med god samvittighed. Det blev sagt med henvisning til, at vi har brug for det arbejdende folk, hvis velfærdsstaten skal fungere.

Debatten bliver dog alt for karikeret, når den kun bevæger sig mellem yderpolerne: At forældre arbejder fuldtid eller fuldstændig trækker stikket i familiens tegn.

Lad os hellere se lidt på nuancerne og på de grunde, der kan føre til, at forældre føler sig nødsaget til at træffe andre valg end dem, ministeren ønsker sig.

For nogle af de familier, vi har talt med, var det ikke tale om et reelt valg. Det har været en nødvendighed. 

Anja Marschall

Stine og Jacob er småbørnsforældre i trediverne. De havde begge fuldtidsjobs og en karriere kørende for sig. Stine fortæller, at deres to ældste børn startede i institution, da de var ni–ti måneder:

"Og der var det vigtigt for os, at de ikke var der på fuld tid. Så børnene blev afleveret klokken lidt i ni og hentet igen ved tre-tiden. Og det er jo klart, at det kræver samarbejde om arbejdstid, så den ene kan aflevere så sent, og den anden kan gå tidligt fra arbejde. Og så har vi begge siddet med aftenarbejde de første år. Og jeg ved ikke, om jeg synes, det fungerede, men jeg synes i den ramme, som vi var blevet sat i som forældre, og den tid vi var blevet forældre i, var det normen."

Læs også

På mange måder oplevede Stine og Jacob altså, at den hverdag, de havde med to små børn, to fuldtidsjobs og idealer for, at børnene ikke skulle være i institution på fuld tid, var normen. På tværs af andre interviews kan vi se, at denne forståelse for mange fungerer som en sandhed om det gode børneliv, og det sætter sig spor i familiernes tilrettelæggelse af hverdagen. For at kunne aflevere sent og hente tidligt fordrer det, at man kan være fleksible og løbe stærkt.

Min forskerkollega Sine Penthin Grumløse og jeg har i en mindre interviewundersøgelse i foråret talt med en række forældre om deres hverdagsliv i forhold til familieliv og tid. Det er blandt andet familier, hvor nogle har truffet – eller været tvunget til at træffe – omsiggribende beslutninger, eksempelvis når en forælder sygemeldes eller et barn mistrives.

Der blev også vendt op og ned på den hverdag, Stine og Jacob kendte, da Jacob blev stresssygemeldt kort efter, at de fik deres tredje barn. De besluttede efter moden overvejelse, at Jacob skulle blive hjemme med de yngste, når Stine havde haft sin barsel.

Det er den erfarede ubalance i hverdagen, der har tvunget dem til at tage deres familieliv op til revision. Ikke ideologiske årsager eller et ønske om at melde sig ud af velfærdsfællesskabet.

Anja Marschall

Det kan lyde radikalt, men for nogle af de familier, vi har talt med, var det ikke tale om et reelt valg. Det har været en nødvendighed.

Hverdagen med to fuldtidsjobs, transport og tid til børnene mere end en time eller to om dagen hang simpelthen ikke sammen på måder, som tilgodeså familiens behov og trivsel. Der var forældre, hvor enten krop eller psyke sagde stop, og der var børn, som viste, at de ikke trivedes i det tempo, der var i hverdagen.

Det har ikke været en gratis omgang for familierne at sætte hverdagens tempo ned. For mange betyder det flytning til en billigere bolig i et andet lokalområde og en stor omprioritering af eksempelvis forbrug. Stort set ingen af de forældre, vi har interviewet, stillede i udgangspunktet spørgsmål ved, om de som forældre til små børn skulle have et udearbejde. Men de havde i børnenes første leveår gjort sig erfaringer, som nødvendiggjorde, at der måtte skrues ned for forældrenes arbejdsliv.

Det er således den erfarede ubalance i hverdagen, der har tvunget dem til at tage deres familieliv op til revision. Ikke ideologiske årsager eller et ønske om at melde sig ud af velfærdsfællesskabet. De sadler om, fordi hverdagen ikke hænger sammen. Familien kan ikke holde til det.

Umiddelbart fremstår Stine og Jacob som handlekraftige og som to, der varetager deres forældreskab på måder, som også i dag er politisk efterspurgt: Nemlig hvor forældre selv vurderer og aktivt vælger, hvad der er bedst for deres familie. De flytter til et billigere område og tilrettelægger hverdagen, som de mener, er bedst for både børnene og for familien som helhed.

Men samtidig ser også det ud til, at Stine og Jacob handler "på trods". Der er ikke politisk interesse for at understøtte valg som deres. Tid med familien er en privat sag, så på mange måder står Stine og Jacob alene med at få hverdagen til at lykkes. De er således også på "hårdt arbejde", når de melder sig ud af det høje tempo og insistere på at have tid med børnene.

Forholdet mellem forældres arbejdsliv og familiens hverdag blev tidligere betragtet som et politisk forhold, der krævede en egentlig familiepolitik. Den skal vi kigge langt efter i dag.

Anja Marschall

Uanset om forældrene oplever at lykkes med at skabe tid i hverdagen eller ej, oplever de at være på egen hånd i deres forældreskab. Det er dem, der kan eller ikke kan løse den opgave, som de er stillet i et samfund, der er præget af højt tempo og et hektisk hverdagsliv. Når familier oplever resonans eller dissonans i hverdagen, bliver det derfor også betragtet som resultatet af egne evner eller mangel på samme.

Forholdet mellem forældres arbejdsliv og familiens hverdag blev tidligere betragtet som et politisk forhold, der krævede en egentlig familiepolitik. En politik der havde til hensigt at passe på børn og familier, og som anerkendte, at forholdene i familierne også var et samfundsanliggende. Den skal vi kigge langt efter i dag, hvor familiepolitik handler om, at man ikke blander sig i (eller interesserer sig for) familiernes hverdagsliv og alt det, der bøvler her.

Men solid familiepolitik er ikke kontraproduktiv for et velfungerende arbejdsmarked. Og hvis vi skal undgå, at forældre og børn bliver skubbet helt ud til kanten, så skal der noget helt andet til end en opfordring om at holde hovedet højt og hente trætte børn ved lukketid.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anja Marschall

Ph.d., pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole
Ph.d. i psykologi

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

0:000:00