Debat

DI: Tilfredshedsundersøgelser uden private tilbud giver forældre bind for det ene øje

Brugertilfredshedsundersøgelserne er et skridt i den rigtige retning for at give forældre et oplyst grundlag til at vælge daginstitution. Men når de private tilbud ikke er blevet inddraget, tegner de kun et halvt billede, skriver Jakob Scharff.

Forældre skal have indsigt i tilfredsheden både i offentlige og private tilbud, skriver branchedirektør Jakob Scharff. 
Forældre skal have indsigt i tilfredsheden både i offentlige og private tilbud, skriver branchedirektør Jakob Scharff. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Jakob Scharff
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

"Trustpilot for børnehaver og vuggestuer."

Sådan lød overskriften på en DR-artikel fra maj, hvor en mor fortalte om sin hjemmeside, der samler brugerbedømmelser og vurderinger af vuggestuer og børnehaver i hele landet.

Ligesom mange andre forældre var den nordjyske mor utilfreds med den begrænsede information, der var til rådighed om de lokale dagtilbud på kommunernes hjemmesider.

Initiativet viser ganske tydeligt, at mange forældre har et naturligt ønske og behov for troværdig information om kvalitet og brugertilfredshed. Dermed kan forældre på et kvalificeret, oplyst grundlag sammenligne dagtilbud og vælge den institution, der passer dem og deres barn bedst.

Men det bør ikke være overladt til forældrene selv at tilvejebringe de oplysninger. Det er naturligvis det offentliges ansvar at stille et solidt og validt datagrundlag til rådighed, som giver forældrene de bedst mulige forudsætninger for at gøre brug af det frie valg.

Brugertilfredshedsundersøgelser er et skridt i den rigtige retning

På dét punkt er der heldigvis fremskridt at spore. I juni 2022 blev den landsdækkende forældretilfredshedsundersøgelse af dagtilbud, udarbejdet af Danmarks Statistik, offentliggjort.

Det er naturligvis det offentliges ansvar at stille et solidt og validt datagrundlag til rådighed, som giver forældrene de bedst mulige forudsætninger

Jakob Scharff
Branchedirektør, Dansk Industri

Resultaterne indikerer, at forældrene over en bred kam er ganske tilfredse med de danske daginstitutioner, hvilket naturligvis er positivt – i særdeleshed set i lyset af manglen på pædagoger.

Som noget nyt gør undersøgelsen det nu muligt for forældre at sammenligne de enkelte dagtilbud både i og på tværs af kommunerne, hvilket er et afgørende nybrud for selvbestemmelsen.

Forældre må ikke længere blot nøjes med kommunernes sparsomt informative hjemmesider og vælge dagtilbud i blinde; nu får forældrene et sammenligneligt indblik i andre forældres vurdering af kvaliteten, og det er et fremskridt for valgfriheden.

Den nye tilfredshedsundersøgelse udgør desuden et stort udviklingspotentiale for daginstitutionerne. Kommunerne får nemlig en indikation af, hvilke dagtilbud der er populære og gør det godt, og hvilke der gør det mindre godt. Den indsigt skal udnyttes; kvalitetsudvikling skal være højeste prioritet for kommuner, ledere og forældrebestyrelser landet over, således at børn og forældre opnår kontinuerlig og høj kvalitet, hvor end de går hen.

Hvor er de private?

Helt grundlæggende glæder jeg mig på vegne af alle landets forældre over den nye brugertilfredshedsundersøgelse – den er tiltrængt og længe ventet.

Men jeg har dog én alvorlig anke: De private daginstitutioner er ikke inkluderet i undersøgelsen. Forældre til børn i landets 553 private daginstitutioner og mange private pasningsordninger er dermed ikke blevet hørt. Det drejer sig om forældre til 33.500 børn, der i 2019 blev passet i et privat alternativ til de kommunale dagtilbud.

Forældrenes selvbestemmelse svækkes, når informationsgrundlaget tilsløres ved at negligere de private dagtilbud

Jakob Scharff
Branchedirektør, Dansk Industri

Det er virkelig ærgerligt, for de private dagtilbud tilbyder ofte et anderledes dagtilbud, som forældre kan vælge, hvis de er utilfredse med de forhold, de møder i det kommunale tilbud. Samtidig understøtter de private daginstitutioner mangfoldighed - ingen forældre eller børn er ens, og derfor er det vigtigt med et varieret udbud.

I 2021 konkluderede et forskningsprojekt fra RUC på tværs af alle dagtilbud desuden, at de private daginstitutioner leverer højere kvalitet på en række kvalitetsindikatorer.

Det er helt centralt, at de private dagtilbud for fremtiden medtages i forældretilfredshedsundersøgelsen af dagtilbud, da forældre derved får det mest troværdige og gennemskuelige billede af dagtilbudsområdet.

Forældrenes selvbestemmelse svækkes, når informationsgrundlaget tilsløres ved at negligere de private dagtilbud. I sidste instans er udelukkelsen af de private tilbud også konkurrenceforvridende, eftersom de private skal konkurrere med de kommunale tilbud på unfair og ulige vilkår.

De nye tilfredshedsundersøgelser er med andre ord et godt skridt i den rigtige retning, fordi de giver forældre en reel mulighed for at sammenligne kvaliteten på tværs af institutioner, så de ikke skal vælge dagtilbud i blinde. Men forældrene har stadig bind for i hvert fald det ene øje, så længe man i tilfredshedsundersøgelserne lader som om, at de private børnehaver og vuggestuer ikke eksisterer.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Scharff

Branchedirektør, DI Service og Offentlig-Privat Samspil
cand.scient.adm. (RUC 2000)

0:000:00