Debat

DLO: Nyt tilsyn skal være uafhængigt, fagligt funderet og undgå detailstyring

DEBAT: Det nye tilsyn med daginstitutionerne skal være uafhængigt af kommunernes forvaltninger, have både muskler og faglighed til at sætte hurtigt ind og undgå at detailstyre pædagogerne, skriver DLO. 

Et fremtidigt tilsyn skal give ordentlig plads til lokale forskelligheder, skriver Peter Grevsen. 
Et fremtidigt tilsyn skal give ordentlig plads til lokale forskelligheder, skriver Peter Grevsen. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Daniel Bue Lauritzen er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har været ansat hos Altinget siden 2017.

Daniel er redaktør for Altinget By & Bolig og Altinget Transport. Han har tidligere været ansvarlig for Altinget Udvikling og Altinget Christiansborg og været tilknyttet både forside- og debatsektionen. 

Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Peter Grevsen
Landsformand for DLO

I foråret 2019 foreslog Daginstitutionernes Lands-Organisation, DLO, at tilsynet med de danske daginstitutioner skulle foretages af en uafhængig instans.

Senere tog Pernille Rosenkrantz-Theil idéen op, og en ændring af tilsynsmodellen giver god mening nu, hvor vi skal til at evaluere de pædagogiske standarder i dagtilbudslovens ’styrket læreplan’ og skal undersøge kvaliteten i daginstitutionerne.  

Den 19. juni 2020 bragte Altinget en oversigt over partiernes synspunkter vedrørende et nyt tilsyn på daginstitutionsområdet, og her er ønskerne mange, men samlet er partierne enige om, at forbedringer ønskes.  

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Tilsyn fungerer dårligt i dag
At det nuværende tilsyn ikke fungerer super godt, kan vi se mange tegn på. Kommunerne fører i dag selv tilsynet, og de gør det meget forskelligt.

Det betyder, at daginstitutioner i nogle kommuner får hyppige besøg, mens andre får sjældne besøg. Hvem der udfører tilsynet og hvordan det gøres er også forskelligt, og man kan derfor ikke sammenligne.

Daginstitutioner i nogle kommuner får hyppige besøg, mens andre får sjældne besøg. Hvem der udfører tilsynet og hvordan det gøres er også forskelligt, og man kan derfor ikke sammenligne

Peter Grevsen

Derudover så vi for eksempel i udsendelsen ’Daginstitutioner bag facaden’, at københavnske kommunale daginstitutioner kunne få røde smileys gang på gang, og at reaktionen fra forvaltningen var en ny handleplan.

Det har nok ikke umiddelbart givet mærkbare forandringer i et tempo som børnene i de pågældende institutioner kunne få gavn af. Nu har FOA netop fået lavet en undersøgelse der viser, at kun hver tredje tilsyn ser direkte på relationerne mellem børn, som selvsagt har helt afgørende betydning for børnenes trivsel.

Tre anbefalinger fra DLO
I DLO, har vi længe peget på, at det ikke er smart, at kommunerne fører tilsyn med sig selv:

Det duer heller ikke, at tilsynene ikke er transparente og sammenlignelige, og det duer ikke, at tilsynet ikke kan kræve øjeblikkelige forandringer til gavn for børnene.

Samtidig skal vi for alt i verden ikke indføre mere bureaukrati, og et fremtidigt tilsyn skal give ordentlig plads til lokale forskelligheder. Vi skal have sikkerhed for høj standard uden at ensrette.

Her er DLOs anbefalinger til et kommende tilsyn:

  • Vi har brug for et tilsyn, der er uafhængigt af den kommunale forvaltning. Det nuværende tilsyn udføres af pædagogiske konsulenter, der refererer til den kommunale forvaltningschef på børneområdet. Det er den samme chef, der har til opgave at administrere og forsvare de økonomiske rammer sat af den kommunale politiske ledelse. Et daginstitutionstilsyn må ikke påvirkes af ressourcehensyn eller administrative
    politikker, men ser nøgternt på den faglige standard og prioriterer børnenes perspektiv.

  • Vi har brug for et tilsyn, der er fagligt velfunderet, og som har muskler til at kræve hurtig opfølgning. Tilsynet skal ikke alene kunne vurdere standard og identificere fokusområder, det skal også kunne beordre en udviklingsproces med eksterne pædagogiske konsulenter (som igen skal være uafhængige af såvel forvaltning som tilsynsorgan). Nogle af de institutioner, vi så klip fra i TV2s dokumentar ’Daginstitutioner bag facaden’, vil måske ikke have faglige kompetencer til genopretning uden støtte udefra. 

  • Tilsynet skal ikke detailstyre, men give rum til pædagogisk forskellighed. Med den nye dagtilbudslov er der i ’styrket læreplan’ sat overordnede rammer for pædagogiske standarder, som skal og kan udmøntes på forskellig vis efter den lokale kontekst og den konkrete børnegruppe. Vi skal værne om det pædagogiske personales ejerskab til deres opgave, så et styrket tilsyn må ikke betyde mere kontrol, bureaukrati eller mistillid. Vi ønsker ikke et personale, der løber efter at kunne sætte de rigtige krydser. Vi ønsker at skabe gode betingelser for den situationsbestemte faglighed. 
     

Lad os få et styrket, uafhængigt og fagligt velfunderet tilsyn. Det kan være statsligt, mellem-kommunalt eller via eksterne konsulenter som på friskoleområdet. Vi skylder børnene at hæve standarden for, hvordan vi fører tilsyn med deres trivsel i hverdagens mange timer.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00