Leder: Politisk forenkling løfter ikke kvaliteten i dagtilbuddene

DEBAT: Vi skal gøre op med de forenklede fremstillinger af forholdene i landets dagtilbud. Det er nødvendigt, at der fokuseres på kompleksiteten i dagtilbudsdrift, hvis vi vil undgå at se dagtilbud med lav kvalitet, skriver Stine Kart Skytte.

Af Stine Kart Skytte
Dagtilbudsleder

Mange aktører ønsker at løfte kvaliteten i de danske dagtilbud. Vi risikerer dog at smide pengene direkte ud ad vinduet, hvis vi fortsætter ad den forsimplede sti.

Der kaldes på mere forskning og viden. Det er interessant. For dagtilbudsområdet mangler ikke ligefrem viden, men derimod midler til at omsætte viden.

Der kaldes også på minimumsnormeringer. Det er også interessant. For sandheden om at flere hænder er løsningen, er blevet et stillads, som mange hænger hele fornuften på.

Så længe vi vælger at opdyrke behovet for forenkling og gå med skyklapper for kompleksiteten, så kommer vi ikke i mål med kvaliteten. Forenklinger er muligvis nødvendige på videns- og politisk niveau, men de spænder ben for at dagtilbud begribes og udvikles fornuftigt.

Der er en relativt standardiseret forståelse af, hvordan en børnehave og en vuggestue fungerer. Men virkeligheden rummer mange nuancer og forskelle. 

En reel sammenligning af to dagtilbud, i samme kommune med tilsyneladende ens vilkår, vil byde på flere forskelle end ligheder. Men for at begribe dagtilbud på et teoriniveau, så beskriver vi først og fremmest lighederne. 

Vi beskriver de pædagogiske aktiviteter og den fysiske indretning. Vi beskriver struktur og organisering. Kort og godt beskriver vi alt det, som vi har lettest ved at beskrive.

Ser kun et lille hjørne af problemet
Vi ignorerer essentielle faktorer og udvælger i stedet aspekter, der lettere kan beskrives. 

Måske fordi adfærd, handlinger og stemninger er så luftige og agile, at vi ikke kan fange dem på et stykke papir. 

Måske fordi vi først nu som samfund er ved at forstå, at personlige handlinger til alle tider vægter tungere end det, der står i personalehåndbogen. 

For ligesom en personaleinstruks ikke kan forebygge sexchikane, så kan et pædagogisk koncept heller ikke forebygge et dårligt børnemiljø.

Hvis der fortsættes ad denne forsimplede sti, så kigger vi fortsat kun på et lille hjørne af problemet ad gangen. Og som bekendt bliver selv de mest komplekse problemer enkle, når vi vælger kun at kigge på et lille hjørne af helheden. 

Det er problemet med den forskning og de indsatser, der eksisterer i dag.

Dagtilbud har brug for, at der fokuseres på selve kompleksiteten i dagtilbudsdrift, så vi i fremtiden kan undgå at se dagtilbud med så lav kvalitet, at vi alle skammer os. Forenkling er muligvis nødvendig, men den er ikke hjælpsom for pædagogiske miljøer.

Forrige artikel Professor: Tragisk, at politikere vil lukke medier, de ikke kan lide Professor: Tragisk, at politikere vil lukke medier, de ikke kan lide Næste artikel Forskere svarer centerleder igen: Alle koncepter kræver pædagogisk refleksion Forskere svarer centerleder igen: Alle koncepter kræver pædagogisk refleksion
Bredt flertal sikrer videnscenter for udsatte børn og unge

Bredt flertal sikrer videnscenter for udsatte børn og unge

AFTALE: Partierne bag aftalen om reserven for satspuljen er blevet enige om at afsætte 40 millioner kroner til et videnscenter for udsatte og anbragte børn. Centret placeres i regi af VIVE og Socialstyrelsen og skal sikre, at børn i højere grad inddrages i deres egne sager.