Pædagoger: Indkøring af majbørn er uforsvarligt

DEBAT: Indkøring af nye børn i børnehaver og vuggestuer må vente til, at institutionerne er vendt tilbage til en mere almindelig hverdag, skriver pædagoger.

Af Danielle Mercier og Tobias Nyegaard Jelkær Larsen
Pædagoger og ledere

Vi er i gang med et kæmpe eksperiment. Vi er ved at genåbne Danmark og allerførst vores daginstitutioner.

Personalet møder i disse dage ind til en radikalt anden måde at omgås hinanden og børnene på. Det er en utrolig stor opgave at skulle leve op til sundhedsmyndigheder og kommunens krav. 

Men vi skal nok få det til at fungere, fordi vi kender hinanden, børnene og forældrene rigtig godt og har brugt mange timer i hinandens selskab. Vi er trygge ved hinanden. 

Det forholder sig anderledes, hvis vi skal til at indkøre nye børn og forældre i denne nødsituation, der hverken kan beskrives som god eller bare acceptabel pædagogisk praksis.

Derfor vi vægrer os på det kraftigste mod at skulle tage imod nye børnehavebørn her til maj og starte samarbejde med forældrene under coronasituationen, hvor forældrene reelt ikke må være i daginstitutionerne.

Umuligt at skabe tryghed
Det er selve udgangspunktet for barnets tryghed og et tillidsbaseret forældresamarbejde, at de første uger sker med en tæt dialog og et tæt samvær pædagog, forældre og barn imellem. 

Det er første regel i indkøringen, at barnets tryghed nok skal komme, hvis forældrene føler sig trygge ved omgivelserne, men forældrene må ikke være i institutionen.

Hvordan forestiller man sig, at barnet skal afleveres til en komplet fremmed i den situation, hit and run?

Vi har set foreslået visse steder, at indkøringen kan foregå på legepladsen. Her vil vi godt understrege: En tryg start og dialog kan ikke udfolde sig på en legeplads. 

Tværtimod er det almen praksis, at den første uge foregår skærmet fra andre indendørs, så barn, forældre og pædagoger kan lære hinanden at kende i fred og ro. 

Ligesom barnet, i ugerne efter at have sagt farvel til forældrene, skærmes i mindre grupper og udforsker den nye verden i eget tempo og sjældent med legepladsen som barnets førstevalg.

Ingen ressourcer til indkøring
Hvem forestiller man sig egentlig, som skal køre børnene ind? 

Med alt fast personale, der forsøger at leve op til anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om smitteminimering og hygiejneopgaver, har vi reelt ingen ekstraressourcer at afsætte til indkøring af nye børn.

Denne krise tærer også på os som mennesker, og lige nu virker det som en større opgave, end hvad vi kan rumme på pædagogisk forsvarlig vis.

Derfor frabeder vi os som pædagoger på det kraftigst at blive sat i situationer, hvor vi fagligt, samarbejdsmæssigt og ansvarsmæssigt ikke har mulighed for at løfte de opgaver, der pålægges os.

Indkøring af nye børn i børnehaver og vuggestuer må vente til kravene til institutionerne er blevet anderledes , og vi kan vende tilbage til en mere almindelig hverdag.

Forrige artikel DPU: Udbredt målemetode risikerer at skade børnenes udvikling DPU: Udbredt målemetode risikerer at skade børnenes udvikling Næste artikel Aktører: Omfattende rengøring under krisen kræver rigtige penge Aktører: Omfattende rengøring under krisen kræver rigtige penge