Småbørnsløftet: Samarbejdet mellem sektorer på børneområdet skal løftes

DEBAT: Der er brug for mere erfaringsudveksling og debat om, hvordan vi prioriterer og inddrager alle sektorer, så der skabes kvalitet hele vejen rundt om barnet, skriver medlemmer af styregruppen for Småbørnsløftet.

Af Henriette Christiansen, Camilla Wang med flere
Se dokumentationsboksen 

I dag vil vi som samfund endnu mere med vores børn end tidligere. Især børn i udsatte positioner skal gennem øget fokus på trivsel og udvikling sikres bedre chancer for et godt liv.

Senest har statsminister Mette Frederiksen (S) stemplet ind på præmissen om, at vi som samfund kan og bør gøre mere for de små børn.

Også kommunerne er engagerede. For første gang nogensinde var de små børn ét af hovedemnerne ved KL´s kommunaløkonomiske topmøde i Aalborg, hvor lokalpolitikere og topembedsfolk fra landets kommuner mødtes for at diskutere veje til god kvalitet i dagtilbud.

Det er virkelig positivt, at de små børn er kommet så højt på dagsordenen i både stat og kommuner. Det var netop ét af målene med at etablere Småbørnsløftet for nu to år siden.

Bred opbakning til mål i Danmark
174 aktører har i dag skrevet under på Småbørnsløftet.

Det gælder for eksempel hver femte kommune, en række videns- og uddannelsesinstitutioner, forældreorganisationer, fonde, civilsamfundsaktører, kunst- og kulturinstitutioner, virksomheder og mange flere, som arbejder med børns trivsel og udvikling.

Alle løftegivere har dedikeret sig til målene om, at alle små børn har et godt børneliv med tryghed og stimulering. Og udvikler de nødvendige forudsætninger – personligt, socialt og fagligt – for at lære og udvikle sig.

Ambitiøse og vigtige mål, som har bred opbakning i Danmark. Og som også er en del af den nuværende regerings politik om en langsigtet investeringsplan på børneområdet frem mod 2025.

Bedre samarbejde mellem sektorer
Hvis det skal lykkes, og det skal det, så er der brug for et fortsat politisk fokus, så vi løfter den samlede indsats inden for i hvert fald tre områder.

For det første er der brug for mere effektiv erfaringsudveksling og debat om, hvordan vi får prioriteret rigtigt og inddraget alle sektorer, så der skabes kvalitet hele vejen rundt om barnet.

For det andet skal vi have mere viden samt blive bedre til at bringe eksisterende forskning i spil. Det kan også styrke vores uddannelser og kompetenceudvikling, så blandt andet pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker rustes endnu bedre til at sikre indsatser af høj kvalitet til gavn for alle børn – ikke mindst de udsatte.

Fonde skal bidrage til løft
Endelig er der spørgsmålet om ressourcer. Her er der brug for, at mange aktører, herunder også fonde, vier ressourcer til området.

Der er midler til normeringer på vej. Det er positivt og ét skridt i den rigtige retning i et samlet løft af 0-6-årsområdet.

Disse områder har Småbørnsløftet og dets 174 løftegivere arbejdet konkret med i de seneste to år. Men vi er ikke i mål.

Der er fortsat brug for nytænkning, viden og engagement, hvis vi skal skabe den ønskede forandring. Vi er klar til at arbejde videre og håber, flere vil være med. Til gavn for alle små børn i Danmark.

Forrige artikel BUPL: Her er 24 bud på, hvordan vi skaber et bedre børneliv BUPL: Her er 24 bud på, hvordan vi skaber et bedre børneliv Næste artikel Plejefamilier: Arbejdsvilkår for plejefamilier skal forbedres Plejefamilier: Arbejdsvilkår for plejefamilier skal forbedres