ABF: Penge er ikke årsagen til, at der stiftes andelsboliger

DEBAT: Det handler om medbestemmelse og ikke mulighed for gevinster i kroner og øre, når lejere køber en ejendom og gør den til en andelsforening. Det skriver Jan Hansen fra ABF.

Af Jan Hansen
Direktør for Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation

Man skal ikke tro, man skal vide. Det gælder også boligmarkedet.

Torben Christensen fra Ejendomsforeningen Danmark skriver i sit debatindlæg ”Tilbudspligten er til skade for samfundet” den 23. august, at det bunder i tro, hvis man – som vi i ABF gør – mener, at tilbudspligten er med til at sikre blandede byer og boliger, almindelige mennesker har råd til at betale.

Det er korrekt, at vi tror på vigtigheden af andelsboligen som den tredje boligform i Danmark, og at vi tror på, at det er vigtigt for sammenhængskraften med blandede byer i Danmark, hvor sygeplejersken og politibetjenten også har råd til at bo.

Torben Christensen hævder også i sit debatindlæg, at det er af privatøkonomiske årsager, når lejere viser interesse for i fællesskab at købe den ejendom, de bor i.

Det handler om medbestemmelse
Vi mærker også interessen for at stifte andelsboligforeninger. Men i modsætning til Torben Christensen oplever vi, at disse stiftelser af andelsboligforeninger handler om et ønske om at indgå i et fællesskab. Det handler altså om, at lejerne gerne vil fællestanken. At de gerne vil bo i rammer, hvor de selv kan være med til at bestemme indretning af gårdmiljøet, hvordan den nye vaskekælder skal tage sig ud, og om man skal lave grillaftener en gang om måneden.

Vi oplever, at en række lejere ser en stor fordel i at få medbestemmelse og træffe vigtige beslutninger i dette fællesskab frem for at være afhængig af en udlejer.

Torben Christensen hævder ligeledes, at lejere på lige vilkår med alle andre har mulighed for at købe den ejendom, de bor i, og at de i dag med tilbudspligten er særligt gunstigt stillede. Men det fungerer ikke sådan i praksis, at man som lejer byder ind med en pris på ejendommen på lige fod med andre aktører.

En lang proces
Før lejerne kan byde ind på en ejendom, der er til salg, skal der foretages en teknisk gennemgang af ejendommen, og der skal indhentes finansieringstilbud, og hver lejer skal herefter give skriftligt tilsagn om køb. Det er en tidsmæssig meget lang proces for blot at kunne give et tilbud på ejendommen.

Hvis udlejer ikke umiddelbart kan acceptere tilbuddet, men der skal ændres i vilkårene, er det nødvendig på ny at indhente skriftlig tilsagn fra hver enkelt lejer i ejendommen. Samlet betyder det, at lejerne som gruppe er rigtig dårligt stillet i en forhandlingssituation om eventuel køb af en ejendom på andelsbasis. Eller sagt på en anden måde, hvis tilbudsreglerne ophæves, vil ingen beboelseslejere fremtidigt være i stand til at købe en ejendom på andelsbasis.

Selvfølgelig skal der være lejeboliger
I det hele taget er det ærgerligt, når Torben Christensen maler et skræmmebillede af, hvad der vil ske i byerne med en fastholdelse af de nuværende tilbudsregler. Det er ikke en dårlig idé, hvis flere mennesker får mulighed for at stifte andelsboligforeninger og dermed bo i en bolig, der er en mellemting mellem ejer- og lejebolig.

Selvfølgelig skal vi ikke have byer uden lejeboliger. Men det må være en sideløbende opgave for politikerne at sikre, at der bliver bygget billige lejeboliger. For i øjeblikket er vi vidner til et lejemarked, hvor udlejere kræver tordnende høje huslejer. Og det gavner ikke lejerne.

Vi foretrækker derimod, at man som lejere har mulighed for at købe ejendommen, når den sættes til salg, så man i fællesskab kan eje og drive det sted, man bor.

Forrige artikel Ejendomsforeningen: De pressede byer skal have flere boliger Ejendomsforeningen: De pressede byer skal have flere boliger Næste artikel LLO: Andelsboliger er blevet for de urimeligt økonomisk begunstigede LLO: Andelsboliger er blevet for de urimeligt økonomisk begunstigede
Folkemøde i regeringsforhandlingernes tegn

Folkemøde i regeringsforhandlingernes tegn

FOLKEMØDE 2019: For det store flertal af deltagere i Folkemødet i Allinge var den politiske samtale helt upåvirket af regeringsforhandlingerne på Christiansborg, men de spøgte alligevel i kulissen på årets Folkemøde.