Adjungeret professor: Det bedste ville være at fjerne ghettolisterne

DEBAT: Det bedste man kan gøre er at afskaffe gabestokken, den såkaldte ghettoliste, som er et stort problem for de boligområder, der bliver hængt ud. Det skriver Hans Skifter Andersen, adjungeret professor fra Aalborg Universitet.

Af Hans Skifter Andersen
Adjungeret professor, Aalborg Universitet

Ifølge Altinget 24. november er formålet med indsatsen i de såkaldte ’ghettoområder’ skrevet i regeringsgrundlaget for den nuværende regering, at den skal modvirke, at der skabes ’parallelsamfund’. Direkte citeret står der i grundlaget: "Det er uacceptabelt, at der i Danmark findes mennesker, der reelt er isolerede fra det omgivende samfund, og som lever efter egne normer og regler."

Formuleringerne viser, at regeringen enten ikke ved, eller ikke vil vide, hvad der reelt er problemerne i udsatte boligområder. Regeringens budskab er, at problemet er indvandrere i disse områder, som ikke vil være en del af det danske samfund og derfor opfører sig uacceptabelt. 

De faktiske problemer er, ved vi fra en omfattende forskning, at socialt svage og fattige mennesker opsamles i disse områder, og at en rumlig koncentration af sociale problemer er selvforstærkende. 

Det er nogle af de dårligst fungerende indvandrere (og danskere), der bor i områderne, men faktisk også en del velfungerende indvandrere, som er med til at holde områderne oppe. 

Som det altid har været tilfældet i byområder med mange marginaliserede beboere, er der også i disse områder dårligt fungerende grupper, som har fundet sammen med ligesindede, men at tale om ’parallelsamfund’ er stærkt fordrejende.

Man kan have mistanke om, at regeringsprogrammet slet ikke drejer sig om at gøre noget konkret for de udsatte byområder, men har til formål at demonstrere regeringens modvilje mod indvandringen til benefice for indvandrerfjendtlige vælgergrupper. 

Det er ikke sympatisk, at man vælger at føre symbolpolitik på bekostning af marginaliserede mennesker i bestemte boligområder. Det bedste, man kan gøre, er at afskaffe gabestokken, den såkaldte ghettoliste, som er et stort problem for de boligområder der bliver hængt ud.

Forrige artikel Erhvervsdirektører: Stop skræmmekampagnen Erhvervsdirektører: Stop skræmmekampagnen Næste artikel Velux Gruppen: Fremtidens energikrav til bygninger rammer skævt Velux Gruppen: Fremtidens energikrav til bygninger rammer skævt