Debat

Aktør i byggesektoren: Vores ressourceforbrug er lige så ødelæggende for kloden som vores energiforbrug

Politikere, erhvervsliv og investorer skal løfte blikket fra det nuværende fokus på energi som den hellige gral i vores grønne omstilling. Vi skal afkoble vores økonomi fra vores ressourceforbrug med samme hast, som vi arbejder på at afkoble vores energiforbrug, skriver Thomas Fabian Delman.

Vi skal væk fra at afskove
arealer i andre lande for at skaffe træ til ‘CO2-neutralt’ byggeri og i stedet dyrke og høste vores egne
byggematerialer, for eksempel hamp, halm, og hør - men også siv, tang og
muslingeskaller, skriver Thomas Fabian Delman.
Vi skal væk fra at afskove arealer i andre lande for at skaffe træ til ‘CO2-neutralt’ byggeri og i stedet dyrke og høste vores egne byggematerialer, for eksempel hamp, halm, og hør - men også siv, tang og muslingeskaller, skriver Thomas Fabian Delman.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Vi ved det godt. Byggeriet er en af de store klimasyndere. 11 procent af det samlede globale CO2-udslip kommer fra vores forbrug af materialer i byggeriet og sektoren er storforbruger af beton, stål, glas og aluminium, der tærer på klodens råstoffer

Vi ved også, at de nuværende krav til byggeriet slet ikke er tilstrækkelige, hvis vi vil holde os inden for Paris-aftalens målsætninger om en temperaturstigning på 1,5 grader. Vi har desuden et kæmpe cirkularitetsgab, hvor kun 7,2 procent af de ressourcer, vi hiver op af jorden, får mere end én livscyklus.

Vi ved, at udledningen af CO2 per kvadratmeter skal reduceres med 96 procent til 0,4 kilo, og at vores ressourceforbrug skal nedbringes med en faktor 4:1. Og det alt sammen i en fragmenteret byggebranche, der er kendt for små marginer, høj risikoaversion og en relativt lav digital modenhed.

Så hvad gør vi? Hvordan får vi som branche løftet vores del af opgaven og sikrer, at vi stadig har license to operate i 2030?

Der er allerede masser af gode ideer i og omkring byggebranchen. Nogle kan vi løfte selv, andre kræver at politikerne fokuserer på at understøtte den cirkulære økonomi med samme ildhu, som de støtter den grønne omstilling af vores energisystemer.

De nuværende krav til byggeriet slet ikke er tilstrækkelige, hvis vi vil holde os inden for Paris-aftalens målsætninger 

Thomas Fabian Delman
Direktør i Circle Bank

Vi skal afkoble vores økonomi fra vores ressourceforbrug med samme hast, som vi arbejder på at afkoble vores energiforbrug. Her er fem konkrete forslag til, hvad vi sammen kan gøre for at nå vores nationale målsætninger - og måske endda få en god forretning ud af det på samme tid.

Mindre nedrivning og mere genanvendelse
Det første forslag er at ændre lovgivningen, så alle bygninger i 2030 er bevaringsværdige. Det vil betyde, at hvis du skal have lov at rive en bygning ned, skal du argumentere for, hvordan du kompenserer for tabet af den indlejrede CO2 og de ressourcer, der går til spilde.

Hvis du får tilladelse til at rive bygningen ned, skal du have en klar målsætning for, hvor mange materialer og komponenter du kan genbruge direkte, hvor mange der kan genanvendes, og hvor mange der ender i affaldsbunken.

En sådan lovgivning vil kræve, at vi får kortlagt vores eksisterende bygningsmasse, så vi ved, hvor meget CO2 der er indlejret, og hvilke materialer der findes i hver bygning.

Læs også

Heldigvis er der i branchen allerede udviklet digitale redskaber, der er tæt på at kunne automatisere denne proces. Inden 2025 kan vi have kortlagt alle større bygningstypologier i Danmark og oprettet bygnings- og materialebanker, der giver private, offentlige og almene bygherrer et udgangspunkt for at træffe beslutninger om deres eksisterende bygninger.

Det andet forslag er, at vi beslutter at i 2030 er ti procent af alle materialer i nybyggeri direkte genbrug, mens ti procent er genanvendte fra byggeriet selv eller fra andre sektorer. Det skal være et krav, hvis du skal have ekstern finansiering til dit byggeri - og det skal være lov, hvis du er offentlig eller almen bygherre.

Men det kræver, at vi ved mere om det enkelte materiale, at vi har faciliteter til at teste dem samt markedspladser, hvor vi kan sælge dem - og at det professionelle byggeri efterspørger materialerne.

Den gode nyhed er, at der er masser af initiativer på vej, der netop kigger på at få både genbrugte, genanvendte og spildmaterialer tilbage i byggeriet og skaleret den professionelle, cirkulære værdikæde. Med hjælp fra EU, national lovgivning, den finansielle sektor og forsikringsselskaberne er det en realistisk målsætning.

Der skal luges ud i lovgivningen
Det tredje forslag går på, at i 2030 er 50 procent af byggeriets nye materialer cirkulære. Det vil sige, at de er produceret ved hjælp af fornybare ressourcer. Det opnår vi blandt andet ved at indføre CO2-afgifter, der belønner reelt bæredygtige materialer.

Det kræver samtidig, at vi omstiller vores primærproduktion, så vi får frigjort arealer til at dyrke materialer, der ikke bruges til dyrefoder men for eksempel til byggeri.

Vi skal væk fra at afskove arealer i andre lande for at skaffe træ til ‘CO2-neutralt’ byggeri og i stedet dyrke og høste vores egne byggematerialer, for eksempel hamp, halm, og hør - men også siv, tang og muslingeskaller. På den lange bane kan vi se på PtX-materialer, binding af CO2 i mineralske (bygge)materialer eller skabe organiske byggerier med klimaskærme af levende materiale.

Dette forslag er ret krævende. Men hvis byggeriet samarbejder med andre sektorer, kan vi nå vores nationale mål og samtidig vise vejen for resten af verden.

Vi har brug for en grundlæggende gennemgang af den danske lovgivning

Thomas Fabian Delman
Direktør i Circle Bank

Det fjerde forslag går på, at vi har brug for en grundlæggende gennemgang af den danske lovgivning. Inden 2030 skal alle love i Danmark have været under revision for at sikre, at der ikke er paragraffer, der forhindrer cirkularitet, ligesom der er tilføjet ny lovgivning, der fremmer cirkulær økonomi.

Eksempelvis har vi fået et nyt bygningsreglement i 2023, der ikke tager højde for CO2- og ressourcemæssige fordele ved at genanvende og genbruge materialer. Den slags uhensigtsmæssigheder skal vi have luget ud af lovgivningen.

I andre lande som for eksempel Holland, er man allerede begyndt at kortlægge lovgivningen med henblik på at få et overblik over barrierer for cirkulær økonomi - der er nemlig rigtig megen eksisterende lovgivning, der modarbejder cirkulær tænkning eller stiller krav, der favoriserer nye materialer, nye bygninger, nye biler og så videre.

Hvis hver sektor spiller ind med viden, kan vi hurtigt få kortlagt, hvor de største barrierer er og få lavet dem om, så vi får den cirkulære økonomi sat på skinner.

Danmark som forgangsland
I det femte og sidste forslag skal vi se frem mod næste folketingsvalg og det næste regeringsgrundlag. Når det ser dagens lys, skal det afspejle, at vores ressourceforbrug er lige så ødelæggende for kloden som vores energiforbrug.

Der skal være en ambition om at udvikle en national plan for, hvordan vi gør den cirkulære økonomi til sund forretning for Danmark og resten af verden.

Omstilling af vores energisystemer vil ifølge Ellen MacArthur Foundation nedbringe vores CO2-udslip med 55 procent, mens de resterende 45 procent skal komme gennem cirkulær økonomi. Dermed er udledningen tæt knyttet til vores forbrug af ressourcer.

Samtidig er ressourceforbruget en direkte medvirkende faktor i forhold til truslen mod global biodiversitet. Ressourcemangel medfører prisstigninger på snart sagt alt på lige fod med prisstigninger på grund af energi.

Da vi efter oliekrisen i 70’erne gik i gang med at afkoble vores økonomiske vækst fra vores energiforbrug blandt andet gennem energibesparelser og udvikling af vedvarende energi, fik vi samtidig sparket gang i et erhvervseventyr, som vi stadig den dag i dag høster frugterne af. Fra vindmøller og solceller over kraftvarmeværker til elmålere og energieffektive pumper.

Læs også

Vi kan gøre det samme ved at blive foregangsland for afkoblingen af vores ressourceforbrug fra vores økonomi. Danmark kan stå i front med digitale redskaber, der viser vejen til bevaring af bygninger, udveksling af data, handel med genbrugte og genanvendte materialer på tværs af værdikæder, offentligt-private samarbejdsmodeller for cirkulær værdiskabelse, nye, biobaserede og PtX-materialer.

Det kræver, at politikere, erhvervsliv og investorer løfter blikket fra det nuværende fokus på energi som den hellige gral i vores grønne omstilling. Ordet ‘energi’ er nævnt 27 gange i regeringsgrundlaget for SVM-regeringen. ‘Ressourcer’ er nævnt seks gange, men primært i betydningen ‘penge’. ’Genanvendelse’ er nævnt én gang mens ‘genbrug’ og ‘cirkulær’ slet ikke er nævnt. Det kan - og skal - vi gøre bedre.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00