Alternativet: Boligpolitikken skal samle Danmark

DEBAT: Der bliver forhåbentlig plads til at tale om boligpolitik i et ministerium, der ellers fokuserer mere på udlændinge- og integration, skriver Roger Matthisen fra Alternativet. Sker det, skal der fokus på fællesskaber, borgerinddragelse og miljøet.

Af Roger Matthisen (ALT)

By- og boligordfører, samt ordfører for et sammenhængende Danmark

I den forgangne politiske sæson havde by- og boligpolitikken desværre trænge kår, klemt i et ministerium, hvor fokus snarere har ligget på udlændinge og integration end på byplanlægning og boligpolitik.

I Alternativet håber vi derfor på, at der i den kommende politiske sæson også bliver plads til at snakke om by-, bolig- og landsbypolitik med prioritering af øget samtænkning mellem kloge bosætningsstrategier, byens udvikling, det gode liv og miljøet.

For Alternativet handler by- og boligpolitik for det første om at skabe de rette rum for fællesskaber og om at levere de rette rammer for ’det gode liv’.
Fællesskaber er grundpillen i et sammenhængende Danmark, og boligpolitikken bør derfor også handle om, hvordan vi undgår et socialt opdelt Danmark, både mellem borgere i byerne – men også mellem land og by.

Derfor ønsker Alternativet at arbejde for at sikre et socialt bæredygtigt boligmarked. Vi er naturligvis glade for, at billligboligloven overlevede regeringens finanslovsudspil i efteråret.

For os er mangfoldighed både i byen og på landet essentielt for at have stærke fællesskaber og bæredygtige lokalsamfund, og dette kræver, at der findes gode billige boliger og blandet nybyggeri til dem, som ikke har råd.

Det er kun blevet mere aktuelt med regeringens kontanthjælpsloft, hvor vi risikerer en tiltagende flytning af svært stillede borgere til områder og kommuner, hvor en stor andel af borgerne allerede er socialt udsatte.

Endnu et initiativ, der skævvrider Danmark mellem land og by, som forøger afstanden mellem mennesker, og som dermed sætter vores fællesskaber under pres.

En politik med udvikling

Vi ønsker at sikre en helhedsorienteret boligpolitik, hvor vi i højere grad søger at skabe synergi mellem planlægning, boligpolitik og infrastruktur. En langsigtet politik, der både rummer udviklingen af vores større byer, samt af vores forstæder og landområder.

Denne politik må tage udgangspunkt i borgerinddragende analyser af de behov, der er. Vores landsbyer er en vigtig ressource i bosætningspolitikken, og de kan opfylde behov, som de større byer ikke kan tilgodese. Derfor skal vi også have øje for at udvikle kvaliteten af vores landsbymiljøer.

For det andet skal vi også arbejde for at sikre langt mere borgerinddragelse. Danmark skal fortsat være førende inden for aktiv borgerinddragelse – og det skal vi også være, når det gælder forandringen af vores byrum og lokalområder.

En økonomisk bæredygtig boligpolitik er også en politik, der inddrager lokalsamfundene i byplanlægningen. Hvor borgernes ønsker, viden og ressourcer spiller en aktiv rolle. At skabe boliger og bygninger med bevidstheden om, at miljøet skal drive bosætningen og det gode liv frem, ender i sidste ende oftest med at være den billigste og bedste løsning alligevel.

Vi skal også huske miljøet
For ofte har vi set, at design og arkitektoniske valg har forrang over borgerinddragelse, og byggeriet ender med enten at skæmme bybilledet eller glemme, at et lokalområde kun er så godt som de mennesker, der bor der.

For det tredje, er det vigtigt for os, at vi husker miljøet. Ikke kun når vi bygger nyt, men også i den eksisterende boligmasse, hvor vi bruger cirka 40 procent af hele vores energiforbrug på el og varme i vores huse.

Der findes flere uforløste potentialer med henblik på at reducere miljøbelastningen fra energiforbruget i vores husholdninger. Vi skal udvikle danske miljøløsninger og sikre fremme af bæredygtige byer. Og vi skal udnytte de potentielle forretnings- og eksportmuligheder, der ligger i den grønne vækst på boligområdet.

I Alternativet håber vi derfor på en politisk sæson, hvor vi kan diskutere boligpolitik med fokus på bæredygtige byer og fællesskaber, på borgerinddragelse og på at mindske afstanden mellem mennesker og mellem land og by.

Forrige artikel LLO: Andelsboliger er blevet for de urimeligt økonomisk begunstigede LLO: Andelsboliger er blevet for de urimeligt økonomisk begunstigede Næste artikel EL: Der er ikke længe til, at mange risikerer at blive hjemløse EL: Der er ikke længe til, at mange risikerer at blive hjemløse