Byggecentre: Dokumentation skal bane vejen for bæredygtigt byggeri

DEBAT: Det er ikke altid muligt at vide, hvad enkelte byggematerialer indeholder. Det gør det umuligt at lave beregninger på byggeriets CO2-udledning. Derfor bør der indføres dokumentationskrav for byggematerialers indhold, skriver Palle Thomsen.

Af Palle Thomsen
Administrerende direktør, Danske Byggecentre

Vi ved alle, at branchen skal tænke mere i bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi, hvis byggebranchen skal mindske sin CO2-udledning. Mange aktører står da også på spring for at gøre en forskel, men til trods for gode hensigter oplever mange stadig udfordringer i deres daglige arbejde med at bygge mere bæredygtigt.

Der mangler simpelthen dokumentation på byggematerialernes indhold og klimabelastning.

Dokumentation kan sætte CO2-grænse på byggeriet
I praksis betyder det, at byggeriet ikke altid kan vælge byggematerialer på et oplyst grundlag, da det kan være umuligt at kende indholdet i de enkelte byggematerialer. Vi skal derfor give branchen muligheden for at bygge i forhold til byggematerialernes sammensætning, så man kan danne sig et overblik over et byggeris samlede omkostninger og CO2-udledning.

Med øget dokumentation og sporbarhed i byggematerialer kan vi sætte grænser for, hvor meget et byggeri må udlede af CO2, og samtidig overlade valget af byggematerialer til den enkelte bygherre. Beregningerne skal baseres på en livscyklusvurdering (LCA) og totaløkonomi og levetidsomkostninger (LCC) af byggeriet.

Det er i dag ikke muligt at lave sådanne beregninger, da vi ikke har fyldestgørende dokumentation på byggematerialer. Øget dokumentation er altså en nødvendighed, hvis der skal sættes grænser for CO2 i byggeriet. 

Dokumentationskrav på byggematerialer
I dag er det op til den enkelte producent at vurdere, hvorvidt de ønsker at vedlægge den øgede dokumentation. Det er et fordyrende led, og da pris er ’konge’ i byggebranchen, vælger de fleste producenter at fravælge dokumentationen. Derfor bør der indføres dokumentationskrav på sammensætningen og klimabelastningen i byggematerialer, så ingen producenter kan slippe billigere ved ikke at vedlægge dokumentation.

Det vil koste for den enkelte producent, men samfundet vil få et mere bæredygtigt byggeri og et byggeri, der kan genanvende større dele af byggeaffaldet, end tilfældet er i dag. I dag er det besværligt at genanvende byggeaffald, og det kan i visse tilfælde ikke betale sig. Læg dertil, at mange bygherrer ikke har muligheden for at genbruge byggeaffaldet, da de ikke har chance for at vide, hvilke stoffer det indeholder.  

Derudover kan byggematerialer i dag indeholde stoffer, som vi om 20 år finder problematiske. Øget dokumentation giver os ikke kun mulighed for at genanvende en større del af byggeaffaldet, det sikrer også, at vi i fremtiden kan håndtere det forsvarligt – af hensyn til både mennesker og miljøet.

Ingen chance for cirkulær økonomi uden dokumentation
Vi kan ikke forvente at fremme cirkulær økonomi i den danske byggebranche, før vi giver byggeriet den nødvendige dokumentation på indholdet af de byggematerialer, de forventes at genbruge. Uden dokumentation har man ikke en jordisk chance.

Vi arbejder hver dag på at skaffe dokumentation på de byggematerialer, vores medlemmer sælger til branchen, og selv om vi er nået langt, så er der i visse dele af byggebranchen en betydelig træghed i forhold til dokumentationskrav og gennemsigtighed med byggematerialer.

Derfor henstiller vi til, at der indføres et dokumentationskrav på indhold og klimabelastning i byggematerialer. Først da har byggebranchen en reel mulighed for at bygge bæredygtigt og genanvende benyttede byggematerialer.

Forrige artikel Byplanlæggere: Smart city-initiativer skal sikre bæredygtighed Byplanlæggere: Smart city-initiativer skal sikre bæredygtighed Næste artikel Forening: Byggeriets grønne omstilling kræver større kønsmæssig diversitet Forening: Byggeriets grønne omstilling kræver større kønsmæssig diversitet