Dansk Industri: Gør det nemmere at lave offentlig-private partnerskaber

DEBAT: Det skal være nemmere at inddrage private investeringer i velfærden gennem offentlig-private partnerskaber. Der er brug for et kompetencecenter for partnerskaberne og bedre mulighed for at sammenligne økonomi i projekterne, skriver Jakob Scharff.

Af Jakob Scharff
Branchedirektør i Dansk Industri

I takt med at der kommer flere børn og ældre, står mange kommuner over for en stor opgave med udbygning og fornyelse af børnehaver, vuggestuer og plejehjem. Der er gode muligheder for friplejeboliger og private daginstitutioner, hvilket heldigvis også sker mange steder.

Men i disse dage, hvor finanslovsforhandlerne afsøger alle muligheder for at skaffe penge til mere velfærd, vil jeg gøre opmærksom på en anden mulighed. En mulighed, som desværre aldrig rigtigt er slået igennem herhjemme – nemlig offentlig-private partnerskaber (OPP), hvor private står for opførelse og drift af de bygninger, der udgør rammerne for velfærden.

Et hurtigt kig på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oversigt viser, at brugen af OPP i Danmark er gået helt i stå. Staten har haft en række projekter, mens regionerne missede en ellers oplagt mulighed i forbindelse med byggerierne af supersygehusene. Kommunerne har interessen, men mange love og regler gør det hverken nemt eller enkelt at gå i gang med et OPP-projekt, selv om der er udarbejdet pjecer, standardkontrakter med videre.

Inddrag private investeringer i velfærden
I Dansk Industri har vi tre helt konkrete forslag, der gør det mindre kompliceret for kommunerne at inddrage private investeringer i velfærden til gavn for borgerne.

For det første er der behov for at få skabt et samlet let tilgængeligt overblik over de regler, der gælder. For nogle år siden fik vi en udbudslov, og nu mener vi, at der er behov for en egentlig OPP-lov. Sådan en findes i andre lande.

Dernæst er der behov for et nationalt OPP-kompetencecenter, der blandt andet skal stå for erfaringsopsamling, vejledning i forhold til lovgivning samt bidrage til at sikre en løbende pipeline af egnede projekter. Eksempelvis virker det oplagt, at en del af de mange daginstitutioner, der skal bygges de kommende år, puljes og udbydes som et OPP-projekt.

For det tredje er der behov for at sikre en bedre sammenlignelighed af økonomien i OPP-projekter med økonomien i almindeligt offentligt byggeri. Med omkostningsbaserede regnskaber vil den umiddelbare likviditetsfordel ved traditionelt byggeri forsvinde, og det vil blive lettere at sammenligne totaløkonomien.

Der er ikke brug for revolutioner. Vi skal bare gøre noget af det, som vi ved virker. Og med disse forslag kan vi få sat skub i eksempelvis pensionskassernes investering i rammerne for vores fælles velfærd.

Forrige artikel DTU-rådgiver: CO2-budgetter for byggeri er en vej til bæredygtige materialer DTU-rådgiver: CO2-budgetter for byggeri er en vej til bæredygtige materialer Næste artikel Alternativet: Metrogæld skal ikke diktere Københavns byudvikling Alternativet: Metrogæld skal ikke diktere Københavns byudvikling