Andelshaverne holder vejret, mens Blackstone-forhandlingerne er i gang

FORHANDLINGER: Kampen mod bolighajerne er begyndt. Boligministeren har fremlagt et forslag, der medfører et værditab for andelshaverne. LA har forladt forhandlingerne, mens den anden politiske fløj fastholder målet om en afskaffelse af paragraffen. Få en opdatering på de politiske forhandlinger her.

Forhandlingerne, der skal komme kapitalfondernes lukrative investeringer i det danske boligmarked til livs, er i gang. Og andelshavernes økonomiske fremtid er på spil.

Boligminister Kaare Dybvad (S) præsenterede for nylig fire modeller og tre alternative modeller i en rapport fra en ekspertgruppe, der beskriver, hvordan paragraffen kan ændres.

Ministeren er nu kommet med et udspil, der vil betyde et tab for valuarvurderede andelsforeninger på 1-7 procent, viser et notat fra Boligministeriet, som Berlingske har fået indsigt i.

Andelsejerne er bekymrede over forslagene.

"Ligegyldigt om man vælger det ene, det andet eller det tredje, vil det få en negativ konsekvens for andelsboligforeningerne," siger Jan Hansen, direktør i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) til avisen.

Boligminister
"Vi er ved at finde en måde, der sikrer, at andelshaverne ikke bliver teknisk insolvente," skriver boligminister Kaare Dybvad på Twitter, hvilket han også tidligere har forklaret i et folketingssvar.

Paragraffen gør det muligt at hæve huslejeprisen på private udlejningsboliger efter en gennemgribende renovering og er kommet på dagsordenen på grund af blandt andet den amerikanske kapitalfond Blackstones opkøb at et hav af ejendomme i særligt København.

Boligministerens nuværende forslag til en lovændring fokuserer på energirenoveringer, regulering af, hvor meget huslejen kan stige oven på en renovering, og en styrkelse af huslejenævnet.

Ministeren foreslår at fjerne ordet "væsentligt" fra lovteksten, da den i retspraksis giver mulighed for at sætte huslejen 10 procent over det lejedes værdi. Det vil medføre huslejebesparelser for lejerne – men samtidig et værditab for andelsforeninger med valuarvurderinger.

Tabet for den enkelte andelshaver kan dog være væsentlige større end 1-7 procent, da ejendommenes værdi er fratrukket gæld og hensættelser.

LA forlod forhandlinger
Lørdag forlod Liberal Alliance forhandlingerne, fortalte de i en pressemeddelelse.

Ifølge partiets boligordfører, Ole Birk Olesen, skyldes tilbagetrækningen, at det forslag, der er på bordet, vil få store konsekvenser:

"Det er nu tydeligt i forhandlingerne, at et flertal i Folketinget ønsker at gennemføre et lovindgreb, som vil forringe værdien af både private udlejningsboliger og andelsboliger, og det vil Liberal Alliance ikke være med til. Det kan vi lige så godt melde klart ud nu, og så har vi ikke noget at gøre ved det forhandlingsbord," siger boligordfører Ole Birk Olesen.

LA meldte fra begyndelsen ud, at det ikke mente, at man burde regulere huslejefastsættelsen politisk.

Det var i februar i år, under Ole Birk Olesens tid som transport-, bygnings- og boligminister, at ekspertgruppe blev nedsat, hvis anbefalinger de politiske forhandlinger tager udgangspunkt i.

SF: Afskaf paragraffen
Boligministeren vil ikke svare på spørgsmål om kritikken, da han ønsker at holde forhandlingerne for lukkede døre, forklarer pressechefen.

De andre partier er lukkede omkring forhandlingerne. Både Enhedslisten og SF har tidligere meldt ud, at de ønsker den hardcore model: Afskaf paragraffen.

"Vi er optaget af det problem, at kapitalfonde i stor stil opkøber billige lejligheder i byerne. Men vi anerkender også, at der er nogle udfordringer. Det ene udelukker ikke det andet," siger SF's boligordfører, Kirsten Normann Andersen.

Omkring 40 procent af de danske andelsforeninger er værdisat efter valuarprincippet og følger derfor markedsværdien. Ved en afskaffelse af paragraffen spås, at andelsboliger kan falde med op til 50 procent i værdi.

Ekspertgruppens rapport viser, at en afskaffelse vil have stor konsekvens for andelshaverne. Så det ene udelukker vel det andet?

"Nej, det må bero på nogle drøftelser om, hvad der kan lade sig gøre. Jeg ser ikke, at nogen af løsningerne i rapporten løser alle problemer, uden at det også skaber nogle andre," siger Kirsten Normann Andersen og tilføjer, at hun ikke ser nogen af rapportens løsningsforslag som en endegyldig løsning.

Lovforslaget forventes nedsat til februar.

Forrige artikel Staten fordobler huslejen til Mærsk Tårnet for Københavns Universitet Staten fordobler huslejen til Mærsk Tårnet for Københavns Universitet Næste artikel Regeringen indgår ny aftale: Skal bane vej for nye vindmøller Regeringen indgår ny aftale: Skal bane vej for nye vindmøller