Vismandsrapport: Spekulant-lovændring vil især komme de rigeste til gavn

SPEKULANTSTOP: Tiltagene mod udenlandske boligspekulanter vil virke, men har også en bagside, vurderer ny rapport fra De Økonomiske Råd.

Boligministerens drøm om at holde kortsigte boligspekulanter væk fra boligmarkedet vil muligvis gå i opfyldelse. Men tiltaget vil ikke hjælpe dem, der har brug for det, og skaber ovenikøbet en risiko for en forringet boligmasse og svækket mobilitet.

Det vurderer De Økonomiske Råd i produktivitetsrapport for 2020.

"Hvis man holder huslejen nede, så er der jo nogen, der får billige boliger. Men spørgsmålet er, om det er de rigtige?" siger Jakob Roland Munch, professor i økonomi og medlem af formandsskabet for Det Økonomiske Råd.

Login