Debat: Snævre rammer gør almen boligrenovering mindre grøn

DEBAT: Vi udnytter ikke potentialet af  de 30 milliarder kroner til energirenovering af den almene boligsektor på grund af manglende midler og det snævre mandat. Det er tid til at få private klimafonde på banen, skriver Simon O. Rasmussen og Christian Niepoort.

Af Simon O. Rasmussen og Christian Niepoort
Hhv. underdirektør, Tekniq Arbejdsgiverne og administrerende direktør, SustainSolutions

Det lød fint og rigtigt, da regeringen i foråret i kølvandet på coronanedlukningen, besluttede at bruge 30 milliarder kroner fra Landsbyggefonden til at gennemføre grønne renoveringer af den almene boligsektor. Men det kniber med at få realiseret de grønne renoveringer, som ligger gemt i den almene boligsektor.

Det har vist sig, at boligaftalen mere er grøn af navn end af gavn. For i praksis begrænses CO2-reduktionerne af et snærende mandat, som Landsbyggefonden må følge.

Et mandat, som betyder, at installation af solceller på facader og tage, vand- og varmesystemer, LED-belysning, ventilation, intelligent styring og optimal isolering ofte udelades fra projekterne.

Der er tale om projekter, der gennemgående har overordentlig god økonomi, og som ifølge Deloitte har et investeringspotentiale på 17 milliarder kroner.

Klimafonde kan målrette investeringer
Heldigvis ligger løsningen lige for. Grønne fonde har således vist vejen sammen med en række boligforeninger.

Det viser blandt andet et større renoveringsprojekt fra Kalundborg, hvor pensionsselskabet PKA’s grønne energifond, SustainSolutions og Danmarks Grønne Investeringsfond er gået sammen for at medfinansiere energirenoveringer i den almene boligforening FOB Kalundborg i samspil med Landsbyggefonden.

Forskellen på CO2-udbyttet af de investerede penge er markant og afspejler de forskellige samfundsopgaver, der løftes af de to fondstyper.

Landsbyggefonden leverer 300 millioner kroner til renoveringen af 400 almennyttige boliger. Det giver en CO2-besparelse på 300 ton CO2 om året.

Til sammenligning sparer investeringen på 26 millioner kroner fra PKA og Danmarks Grønne Investeringsfond også 300 ton CO2, så den samlede CO2-gevinst bliver fordoblet til 600 ton CO2 årligt.

Klimafondene har i modsætning til Landsbyggefonden mulighed for at målrette deres investeringer til de mest klimavenlige løsninger og høster dermed væsentligt større CO2-reduktion per investeret krone.

Grønne intentioner forsvinder i den blå luft
Ved at prioritere tiltagene rigtigt, kan der opnås et langt større klimaudbytte af boligaftalen, end der politisk er lagt op til. Derfor giver det ikke mening, at snævre rammer begrænser Landsbyggefondens samarbejde med klimafondene.

Det er naturligvis positivt, at man i den øjeblikkelige situation, hvor store dele af dansk økonomi er hårdt ramt af de økonomiske følgevirkninger af coronapandemien, bruger penge på at løfte aktivitetsniveauet i blandt andet byggebranchen.

Men når vi nu kender vores store udfordringer på CO2-fronten, så undrer det, at man ikke sørger for at skabe rammer, der sikrer, at vi får det optimale udbytte – især klimamæssigt – af de meget store investeringer.

Sikrer vi ikke, at de almene renoveringer suppleres med de grønne løsninger og midler som grønne fonde, rådgivere og installationsbranchen kan stille med, vil der blive underinvesteret massivt i de løsninger, der giver nogle af de største CO2-gevinster per investerede krone.

Dermed ender de gode grønne intentioner bogstaveligt talt med at forsvinde op i den blå luft.

Tekniske installationer nedprioriteres
Desværre for beboerne i den almene sektor nedprioriteres de tekniske installationer ofte – måske fordi de som regel er skjulte og derfor ikke har den samme wow-effekt som eksempelvis et nyt køkken eller en ny facade til bygningen.

Men hvis man i stedet kiggede ind under facaden og brugte lidt flere af de mange penge på de mest energieffektive og CO2-venlige løsninger, ville effekten blive markant større. Og samtidig kan den gode økonomi i disse investeringer tjene som en løftestang for andre senere investeringer i bygningen.

Det almene byggeri fylder cirka 20 procent af boligmassen. Derfor er det vigtigt, at politikerne skaber de rigtige forudsætninger for, at boligerne i den almene sektor ikke bare får et løft, men får et grønt løft så de bliver tidssvarende, bliver klimavenlige og kommer til at leve op til beboernes ønsker og behov.

Men som det er nu, er forbedringerne langtfra grønne nok.

Gentænk mandatet
Vi vil derfor anbefale, at man gentænker Landsbyggefondens mandat i form af at etablere en institutionel ramme for grøn finansiering, så der skabes transparens og bedre rammer for samarbejdet mellem Landsbyggefonden og klimafondene.

Dermed bliver mulighederne bedre for at foretage merinvesteringer i forbindelse med de grønne projekter.   

På den måde giver vi boligforeningerne mulighed for at indfri en bred vifte af energieffektiviserende og CO2-reducerence tiltag. Det er både grøn og økonomisk sund fornuft.

Forrige artikel Teknologisk Institut: Hvor blev bygningerne af i den grønne forskningsstrategi? Teknologisk Institut: Hvor blev bygningerne af i den grønne forskningsstrategi? Næste artikel Forsker: En bolig er ikke en købmandsvare Forsker: En bolig er ikke en købmandsvare