DI Byg: Et fællesnordisk bygningsreglement løser intet

DEBAT: Indførelsen af et fællesnordisk bygningsreglement skal gøre op med besværlige nationale særregler, men af og til er der gode grunde til forskelle. Det skriver Elly Kjems Hove fra DI Byg. 

Af Elly Kjems Hove
Branchedirektør i DI Byg
 
Der foregår en intens debat om mulighederne i et fællesnordisk bygningsreglement. Men det er svært at se, hvor gevinsterne er ved denne løsning.

Som det fremgår af flere indlæg, skulle formålet med et nordisk bygningsreglement være at gøre det mindre byrdefuldt at bygge på tværs af de nordiske grænser og dermed gøre det lettere at eksportere byggevarer i de nordiske lande.

Hensigten deler vi hos DI Byg. Det er en hovedprioritet for DI Byg at reducere omfanget af nationale særkrav og unødig regulering af byggeriet og byggevarer. Men vi har svært ved at se, hvordan et nordisk bygningsreglement skulle løse de problemer med nationale særkrav, der blandt andet beskrives i Altinget 8. august.

Fare for dobbeltregulering
Sagen er den, at kravene til deklaration af byggevarer samt kontrollen heraf allerede er fastlagt i EU's Byggevareforordning – og en forordning er som bekendt direkte gældende i alle medlemsstater. Så de nordiske lande – bortset fra Norge som ikke er medlem af EU – har altså allerede fælles regler, som ikke kan tilsidesættes. Fællesnordiske regler vil derfor i bedste fald betyde dobbeltregulering for leverandørerne af byggevarer, og dermed vil produkterne blive dyrere.

DI Byg anerkender fuldt ud den problematik, der ligger bag forslaget. Nemlig, at der også i de nordiske lande er udbredte problemer med nationale særkrav, krav om nationale testmetoder og krav om nationale godkendelser.

Men et nordisk bygningsreglement vil ikke løse den slags problemer. For nationale særkrav til produkter er i forvejen overtrædelser af Byggevareforordningen.

Styrk det europæiske samarbejde
Løsningen på problemerne er derimod at styrke efterlevelsen af byggevareforordningen. Af den grund støtter DI Byg fuldt op om transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesens (LA) opfordring til at styrke det europæiske arbejde. Og DI Byg har igennem Virksomhedsforum for enklere regler opfordret regeringen til at bede Kommissionen styrke håndhævelsen af byggevareforordningen, så medlemsstaterne afstår fra at udvikle nationale særregler.

De danske myndigheder er allerede opmærksomme på problemstillingen. Og vi ved, at myndighederne arbejder med at modernisere og styrke markedskontrollen i Danmark, så der bliver ensartet kontrol med byggevarer.

Fornuftige forskelle  
Det fremgår desuden af debatten, at en fællesnordisk ordning kunne forankres i bygningsreglementet. I Danmark er formålet med bygningsreglementet at fastlægge nogle minimumskrav, som sikrer sunde og sikre bygninger. Det er altså ikke et selvstændigt formål at regulere produkter, men derimod at stille krav til bygningens funktion – kun i få, særlige tilfælde stiller bygningsreglementet specifikke produktkrav.

Yderligere vanskeligt bliver det, hvis de nordiske lande skal finde kompromiser, som sikrer, at både svenske, danske og norske løsninger, byggeskik og traditioner skal rummes i ét fælles bygningsreglement. Eksempelvis vil både forskellige klimaforhold og tradition for valg af byggematerialer bliver stærkt udfordret. Det vil blive svært at forklare danske husbyggere, at huse i Nordjylland skal kunne tåle samme mængde sne som et hus i det nordligste Norge.

Vejen til et mere gennemsigtigt og bedre marked for byggeri er derfor at styrke fokus på EU's Byggevareforordnings muligheder. Ikke mindst en bedre anvendelse af CE-mærket og ydeevnedeklarationen.

Forrige artikel Eurotag: Derfor skal Danmark tilslutte sig en fælles nordisk byggelovgivning Eurotag: Derfor skal Danmark tilslutte sig en fælles nordisk byggelovgivning Næste artikel Byplanlægger: Kan tragedien i Genova også ske i Danmark? Byplanlægger: Kan tragedien i Genova også ske i Danmark?