Henning Hyllested: Lad sporvognene ringe igen

TEMADEBAT: Når vi ser på udviklingen i biltrafikken i de større byer, er flere biler bare ikke en løsning. Det er der simpelthen ikke plads til, skriver Henning Hyldested, trafikordfører for Enhedslisten.

Henning Hyllested (EL)
Trafikordfører 

I 1972 ringede sporvognen i København for sidste gang, men mange af de danske sporvogne kører stadigvæk. Det er dog desværre i Alexandria i Egypten, der købte togene. "Desværre", skriver jeg, fordi jeg gerne så, at vi igen fik et større net af sporvogne – eller letbaner, som vi kalder dem i dag - i de større danske byer.

Ønsker jeg dem tilbage, fordi jeg er sentimental og har en romantisk forestilling om den gule sporvogn, der triller stille og roligt i en tidsalder, hvor tingene foregik i et andet tempo? Næ, det er såmænd, fordi det er den bedste måde at komme trængslen til livs på. Med den nuværende udvikling vil presset på vejene - ikke mindst i vores byer - kun stige og stige. Og det kan ikke løses ved flere og bredere veje - ofte er der jo slet ikke plads til at udvide vejarealet.

Færre bilister, mere kollektiv transport
Derfor er det nødvendigt med løsninger, som flytter bilister over i kollektive transportformer. Her er letbaner et rigtig godt bud. Og her, et halvt århundrede efter vi sagde farvel til sporvognene i København, kan vi snart hilse dem velkommen igen, når Hovedstadens letbane langs Ring 3 åbner i 2024.

Letbanen vil forbinde 29 stationer over 28 kilometer og gå fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Sidste år fik Aarhus (med lidt forsinkelse) sin letbane, og odenseanerne kan se frem til deres egen letbane i 2020. Den københavnske letbane ventes at fjerne op imod 4.000 biler fra vejene på daglig basis.

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at jeg som trafikordfører for Enhedslisten ønsker at prioritere den kollektive trafik - om nødvendigt på bekostning af personbiltransporten. For hvordan kan det være, at bilerne skal fylde så meget i byerne, når der er så relativt få, der bruger bilen til deres daglige transport? I København er det sølle ni procent, der bruger bilen.

Ikke plads til flere biler
Vi har gennem flere år set mange byer rundt om i Europa genindføre letbaner og har gjort det med succes. Siden årtusindeskiftet er der kommet næsten 50 nye letbanebyer til, herunder London, Athen, Dublin, Krakow, Madrid og et imponerende antal på 21 franske byer. I Bergen nedlagde man i 1965 sine sporvogne for i 2010 at åbne en første etape af en ny letbane. Efterfølgende er der åbnet en anden og tredje etape, og en fjerde er planlagt.

Det er jo ikke, fordi jeg ikke forstår, hvorfor man har lyst til at vælge bilen frem for det offentlige. Men når vi ser på udviklingen i biltrafikken i de større byer, er flere biler bare ikke en løsning. Det er der simpelthen ikke plads til.

Snart ringer sporvognene igen i København, og jeg ser frem til, at den nye ringbane bliver en succes og håber, at det kan blive afsættet for et ambitiøst netværk af letbaner i København og andre større danske byer.

Et halvt århundrede er lang tid at vente på en sporvogn, så jeg håber, den næste kommer lidt hurtigere.

Forrige artikel Ingeniører: Sådan sikrer vi et stærkt bygget miljø i fremtiden Ingeniører: Sådan sikrer vi et stærkt bygget miljø i fremtiden Næste artikel Borgmester: Udenlandske letbaner giver pengene tyve gange igen Borgmester: Udenlandske letbaner giver pengene tyve gange igen