Her er de gode og de dårlige nyheder om udsigten til bedre ejendomsvurderinger

Skatteministeren har fået eksperter udefra til at se på, hvordan det går med at udvikle det nye system til ejendomsvurderinger, som skal gøre det muligt at opkræve nye boligskatter. Her er hovedpunkterne i tilsynets hårde dom. 

I debatten om voldsomme prisstigninger på boliger i København bliver det igen og igen nævnt som den vigtigste løsning: Boligejerne skal have nye, offentlige vurderinger af deres boligers værdi, så man kan begynde at lade boligskatten stige i takt med værdistigningen. Men der er store udfordringer med at få det nye system færdigt.
I debatten om voldsomme prisstigninger på boliger i København bliver det igen og igen nævnt som den vigtigste løsning: Boligejerne skal have nye, offentlige vurderinger af deres boligers værdi, så man kan begynde at lade boligskatten stige i takt med værdistigningen. Men der er store udfordringer med at få det nye system færdigt.Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix
Kristine KorsgaardChris Lehmann

Den opgave, staten gik i gang med for syv år siden, har foreløbig ikke vist sig at være umulig. Og der er gode elementer at bygge videre på. Men der skal radikale ændringer, en turn around og ekstern hjælp til, hvis det skal lykkes at få et nyt system til vurdering af boliger og erhvervsejendomme til at virke.

Det er essensen af It-tilsynets status på statens arbejde med at få systemet i mål.

Efter flere forsinkelser og fordyrelser af projektet, som er afgørende for at kunne gennemføre en ny måde at beskatte boligejerne på, satte skatteminister Morten Bødskov (S) i januar et nyt it-tilsyn til at se projektet efter i sømmene.

Onsdag blev tilsynets første delrapport offentliggjort. 

Her får du først overblik over tilsynets positive konklusioner og derefter nogle af de kritiske pointer:

De gode nyheder

 • Efter syv års arbejde med at udvikle et nyt system for ejendomsvurderinger konstaterer tilsynet, ”at der er mange gode elementer at bygge videre på”.

 • Sidste år blev der sendt prøvevurderinger ud til 80.000 boligejere. Brugerne var tilfredse, og sagsbehandlere fandt systemet intuitivt og let at anvende.

 • Tilsynet er ”på nuværende tidspunkt ikke stødt på forhold, som gør det umuligt at levere” et system, der kan vurdere ejerboligers værdi, og som kan implementeres.

Fakta

Sagen kort

Landets boligejere har ventet på nye, retvisende ejendomsvurderinger i otte år.

 • I 2013 suspenderede regeringen det gamle system, fordi det fejlvurderede tre ud af fire boliger. Derfor betaler boligejere i dag skat efter, hvad deres ejendom blev vurderet til at være værd i 2011.

 • I 2014 annoncerede daværende skatteminister Benny Engelbrecht (S), at et nyt ejendomsvurderingssystem ville være klar i 2017, så boligejerne kunne få de nye vurderinger i begyndelsen af 2018.

 • I 2017 indgik VLAK-regeringen et forlig med S, R og DF om en ny model for boligskatter. På det tidspunkt var planen, at de nye ejendomsvurderinger skulle komme i 2019, så de nye boligskatter kunne træde i kraft i 2021.

 • Siden måtte skatteminister Karsten Lauritzen (V) udskyde ejendomsvurderingerne til 2020.

 • I 2019 udskød hans efterfølger, Morten Bødskov (S), ejendomsvurderingerne til starten af 2021 og boligskattesystemet til 2024.

 • Der er på de fleste områder af projektet udviklet dele, der vil kunne bruges i en endelig løsning.

 • Blandt andet er der udviklet en beregningsmodel for ejerboliger suppleret med geografisk information om beliggenhed og mulighed for at trække på data om priser på tilsvarende ejendomme.

 • Den høje risiko for forsinkelser og fordyrelser vurderes at kunne håndteres med stram risikostyring.

De dårlige nyheder

 • It-tilsynet vurderer, at ”den nødvendige teknologiske, kulturelle, styrings- og ledelsesmæssige transformation” af projektet ikke kan gennemføres af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen alene.

 • Der er behov for ekstern bistand til at løse afgrænsede opgaver.

 • Der er uklare mandater og markant mangel på ledelsesmæssig beslutningskraft.

 • Der er ingen samlet koordinering af arbejdet.

 • Arbejdet foregår uden fokus på fremdrift i leverancerne.

 • Programmet bør iværksætte en “turn around” med radikale justeringer i organisationen, så den bliver forenklet og mere effektiv.

 • Der er mangel på ledelsesmæssig og it-faglig ekspertise og erfaring. Der skal tilføres yderligere kompetencer.

Læs mere

It-tilsynets konklusioner

Find det uafhængige it-tilsyns konklusioner om statens arbejde med nye ejendomsvurderinger her.

 • Organisationen er ”umoden i forhold til store it-projekter”, og der er begrænset mulighed for at tiltrække relevante og erfarne kompetencer.

 • Den største udfordring lige nu er, at der ikke er etableret en it-platform, der kan afvikle det kommende system for nye ejendomsvurderinger.

 • Samarbejdet mellem Skatteministeriets departement, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og fagstyrelserne skal være bedre.

 • Det skal sikres, at planerne for det nye system til ejendomsvurderinger og det nye system til opkrævning af boligskatter kommer til at hænge sammen.

 • Der bliver brugt for mange penge på eksterne konsulenter, og de er ikke ansat på en måde, så de har ansvar for at levere noget bestemt.

 • Man mangler at sikre ”en enkel borgerrejse”, så det i sidste ende bliver enkelt for borgeren at få sin ejendomsvurdering, blive beskattet, eventuelt få penge tilbage og få adgang til at klage.

 • Der er samlet set tale om et program med høj risiko for forsinkelser og fordyrelser.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Morten Bødskov

Erhvervsminister, MF (S)
BA i samfundsfag (Aalborg Uni. 1994)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024