Debat

KL om indkvartering af flygtninge: Kommunerne skal have fuld fleksibilitet

Inden længe skal vi formentlig sikre indkvarteringsmuligheder til 20.000 flygtninge, og så risikerer vores velfærdssystem at blive udfordret, skriver Martin Damm (V).

Før de ukrainske flygtninge kan
genoptage eller påbegynde en ny hverdag, skal en seng at sove i og nogle trygge
rammer være på plads. Derfor er et tag over hovedet det vigtigste, skriver Martin Damm.
Før de ukrainske flygtninge kan genoptage eller påbegynde en ny hverdag, skal en seng at sove i og nogle trygge rammer være på plads. Derfor er et tag over hovedet det vigtigste, skriver Martin Damm.Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix
Martin Damm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Et tag over hovedet. Det er måske nok det allervigtigste, vi kan give de ukrainere, der i disse måneder flygter fra deres hjemland. Husly er lig med tryghed i en ekstraordinær og for mange traumatiserende situation.

Før man kan genoptage eller påbegynde en ny hverdag, skal en seng at sove i og nogle trygge rammer være på plads. Derfor er kommunerne også i fuld gang med at skaffe alle de indkvarteringsmuligheder, de kan. Det kræver ofte, at man finder på nye løsninger i en fart.

Mulighederne for indkvartering er meget forskellige i de enkelte kommuner. Nogle steder kan man stille sommerhuse, værelser på vandrehjem eller privat indkvartering til rådighed. Andre steder kan man tage nedlagte institutioner, ældreboliger eller sygehuse i brug, mens der endnu andre steder måske slet ikke er en ledig boligmasse.

Temadebat

Hvordan indkvarterer vi 100.000 flygtninge?
Godt 23.000 ukrainske flygtninge har siden midten af marts søgt om opholdstilladelse efter særloven, og regeringen forbereder sig på at modtage op mod 100.000 flygtninge i alt.

Men hvor skal de indkvarteres? 

Det er kernen i en ny temadebat på Altinget By og Bolig, hvor politikere, forskere og organisationer vil debattere spørgsmålene:

Hvordan finder vi plads til 100.000 ukrainere? Hvordan skal flygtningene fordeles, og hvordan skal de indkvarteres? Hvem skal betale, og hvor meget må det koste? Og er der noget, der står i vejen for de bedste løsninger?

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Nogle står klar med ledig kapacitet til indkvartering, som er ressourcekrævende at oppebære, hvis den ikke bliver brugt. Nogle har arealer, hvor der kan sættes containerboliger eller pavilloner op. Fælles for alle kommuner er, at det kræver ressourcer at skrue op og ned for kapaciteten. Der skal tænkes kreativt, og det bliver der så sandelig også.

Manglen på boliger er kun blevet mere kritisk i lyset af flygtningesituationen. Længe har vi været udfordret med at finde boliger, der er billige nok til mange af de udsatte borgere i vores samfund.

Ukrainerne tæller negativt i statistikkerne
I denne aktuelle situation er vi stødt på en ny udfordring, nemlig at ukrainske kvinder med børn, der kommer til landet og har efterladt deres mand kæmpende ved fronten i Ukraine, ikke betragtes som enlige og dermed får en lavere ydelse, der kan gøre det svært at skaffe 7.000 til 8.000 kroner til huslejen.

Hvis kommunerne skal finde boliger til mange tusinde ukrainske flygtninge, er det derfor afgørende, at vi får mulighed for at dispensere fra noget af den lovgivning og de regler, som vi ellers er forpligtet til at opfylde. Og at kommunerne sikres maksimal fleksibilitet, så der ikke er unødige benspænd for indsatsen.

Heldigvis rykker regeringen og Folketinget også hurtigt på denne dagsorden. Et godt eksempel er reglerne i forhold til udsatte boligområder. Her er det rigtig godt, at regeringen og partierne bag aftalen om forebyggelse af parallelsamfund nu – på opfordring fra os – har ændret på loven, så fordrevne ukrainere også kan bo i udsatte boligområder.

Manglen på boliger er kun blevet mere kritisk i lyset af flygtningesituationen

Martin Damm (V)
KL-formand

Men der er ikke blevet ændret på, at de stadig tæller negativt i statistikkerne, fordi de har en ikke-vestlig baggrund, og for manges vedkommende ikke har et job. Det er ærgerligt, for det vil udfordre en del kommuner, som nok vil vælge at se sig om efter andre indkvarteringsmuligheder, så mange års hårdt arbejde med at komme af ghettolisten ikke bliver spildt.

Et andet eksempel på noget, vi skal holde godt øje med, er fordelingen af ukrainere i landet. Her er det selvfølgelig vigtigt, at Udlændingestyrelsen sikrer, at man ikke bliver visiteret til en kommune i den ene ende af landet og får et job i den anden.

Vi skal passe på velfærdssamfundet
Trods kreativiteten overstiger indkvarteringsopgaven mange steder den kendte kapacitet. Derfor er det vigtigt med en løbende dialog mellem kommunerne og regeringen om, hvordan vi bedst kan planlægge kapaciteten, og om der er steder, hvor der er brug for yderligere fleksibilitet.

Det kan for eksempel være i forhold til regler, som begrænser anvisningsmuligheder i forskellige typer af boliger eller den leje ukrainerne skal betale. Det kan også være muligheder for midlertidig udlejning af almene boliger og længere udlejning af sommerhuse.

Læs også

Vi skal både kunne give de nytilkomne ukrainere ordentlige forhold, men også passe godt på vores velfærdssamfund. Inden påske meldte regeringen ud, at den forventede op mod 40.000 ukrainere i Danmark efter påske.

Samtidig har regeringen sagt, at vi skal forberede os på at modtage 100.000 flygtninge. Med ministerens seneste udmelding om ukrainerbyer og med den nye fordelingsnøgle in mente er mange kommuner gået i gang med forberedelsen.

Lige nu er vi på et niveau, hvor vi lige akkurat kan følge med, men inden længe skal vi formentlig sikre indkvarteringsmuligheder til 20.000 flygtninge, og så risikerer vores velfærdssystem at blive udfordret.

Så vil det for mange være nærmest umuligt at skaffe boliger og andre velfærdsydelser. Og så vil det for alvor begynde at kunne mærkes på kommunernes muligheder for at give velfærd til de øvrige borgere. Runder vi 50.000 flygtninge, kan vi ganske enkelt ikke følge med.

En krig er noget nær umulig at forudsige forløbet af og en flygtningestrøm ligeså. Og måske netop derfor er der brug for, at regeringen melder klart ud med en national plan for, hvad både ukrainerne og danskerne kan forvente af samfundet i takt med, at antallet af flygtninge stiger.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Martin Damm

Borgmester (V), Kalundborg Kommune, formand, KL
mpm (SDU 2005), civiløkonom (Handelshøjskolen, Slagelse 1994), seniorsergent (Frederikshavn 1989), elektronikmekaniker (Holmen Kbh. 1985)

0:000:00