Konservativ: Værtshuslarm tvinger københavnere ud af byen

DEBAT: Værtshusenes bevillinger til klokken fem om natten ødelægger beboernes hverdag og tvinger dem ud af byen. Det bør være kommunerne og ikke regeringen, der tager stilling til bevillingerne, skriver Peter Stakemann (K).

Af Peter Stakemann
Folketingskandidat, Konservative

Her er så stille nu, synger Lis Sørensen i en af de smukkeste ballader, vi har i den danske sangskat, men det er sjældent, at beboerne i indre København kan synge med på den.

Og det er ikke, fordi de ikke vil, for her kan man godt lide, at der er liv og glade dage med sang og musik.

Nej, det er, fordi larmen om natten fra folk ude på gaderne er så generende og ødelæggende, at stilhed er en luksusgode, man må tage andre steder hen for at få, hvis man vil sove sundt og godt om natten.

Dette gælder efterhånden fra tirsdag nat til søndag morgen de steder i Indre By, hvor der er givet bevilling til barer og værtshuse til klokken fem om morgenen.

Gang i gaden
I sin tid, da borgmestrene Ritt Bjerregaard (S) og Klaus Bondam (R) sad på tronen på Københavns Rådhus, ville man have gang i København.

Det ville der komme, hvis man gav værthusejere og andre beværtninger tilladelse til at holde åbent til klokken fem om morgenen, mente man.

Hvad de i deres visdom besluttede, endte fatalt for beboere i Indre By, der gang på gang får at vide, at kommunen ikke kan gøre noget.

Eneste mulighed for at ændre bevillinger sker i Folketinget. Og her har de vigtigere ting at tage sig til end at tænke på nattesøvn og udskænkning af fadøl.

Et inferno af liv
I Studiestræde i indre København fortæller en familie, at gadens mange barer har så sent åbent, at mange af gæsterne går ude på fortovet eller stræderne, hvor de ryger og synger højt med på musikken fra små medbragte højtalere til langt ud på natten, og ofte er der ballade og slåskampe.

Familien er udmærket klar over, at de bor i et inferno af butikker, barer og byliv. Det er selvvalgt, men forestil dig, at du lever i den her støj flere nætter om ugen lige uden for dit soveværelse.

Familien giver ikke skylden til værtshusejerne og barerne, men derimod til de mange mennesker, der går ud på gaden i stedet for at blive på baren.

Det er grobund for en masse støj og ballade på gaderne, når udskænkningen foregår så sent i stedet for at stoppe klokken to. Især i beboelsesområder.

Det er da helt skævt, at beboerne ikke har ret til at få deres nattesøvn, og at de næsten tvinges til at flytte ud af byen.

Problemet er så stort i perioden fra klokken to om natten til klokken fem om morgenen, fordi der er kommet mange flere barer og værtshuse med sen bevilling til klokken fem, og mange flere mennesker er kommet til byen for at indtage de sidst skænkede øl.

Det gør, at der er flere mennesker ude på gaden, da man som bekendt ikke må ryge indenfor.

Det skaber en situation med konstant høj summen af larm, råb og slåskampe, eftersom især de unge har fået for meget at drikke og ender i skænderier, som så bekendt kan ende i slåskampe.

Jeg har talt med flere beboere, som fortæller, at festen er rykket ud på gaden både før og efter klokken to, og der er ingen forskel på hverdage og weekender.

Støjen er for høj! Der er simpelthen for mange fulde mennesker på gaden, og personalet på barerne og værtshusene kan intet gøre. Heller ikke selvom de gerne ville.

Når først festen er i gang
Jeg tror ikke, at politikere, værthusejere eller fulde folk glemmer, hvor upassende det er, at festen rykker ud på gaden eller for den sags skyld glemmer, at der rent faktisk bor mennesker, hvor cafeer og værtshusene ligger.

Der er heller ingen, der med vilje ignorerer, at beboerne skal på job næste dag eller har børn, der skal op i skole. Men når festen først er i gang, og alkoholen er steget til hovedet, forsvinder den sunde fornuft, og beboernes trivsel sættes i baggrunden til fordel for festen og opførslen på gaden.

Det er som bekendt sundhedsskadeligt ikke at få sin søvn, og vi ved, at mange af beboerne har svært ved at fungere normalt.

De skal have lov til at have et hjem og et liv i Indre By, samtidig med at værtshusene og festen også skal have lov til at være en del af bylivet.

Diversitet er en stærk katalysator for et velfungerende byliv. Vi skal leve i denne smukke forening af bolig og byliv, men det skal ikke gå ud over nattesøvnen, freden og trygheden, og derfor skal der udstedes intelligente bevillinger, der tager hensyn til borgerne, der bor i byen.

Slalom rundt om glasskårene
I dag er det svært at få fjernet en bevilling, medmindre man bryder loven, og det gør værthusejeren jo egentlig ikke, bare fordi der er nogen, der står og ryger på gaden og larmer.

Det er jo ikke hans problem, at de også har højtalere med, når de står på gaden uden for værtshuse eller barer, eller at skænderier ender i slåskampe, skrig og skrål, og politiets sirener skal hvine ud i nattens mørke.

Næste morgen vågner byen mange steder til affald, tis og bræk efter en våd nattefest.

Går du en tur om morgenen med barnevognen, skal du køre slalom rundt om glasskårene for at undgå at punktere, alt imens synderne for længst er taget hjem. Det er ved Gammel Strand, Gothersgade, Pisserenden og så videre.

Jeg ved, at andre storbyer i Danmark har samme problemer. Gør vi barbevillinger betinget, kan man tage dem tilbage igen.

Der skal nemlig være mulighed for at gøre bevillinger tidsbegrænsede, og her taler vi kun om bevillinger til klokken fem.

Naturligvis kan man have et byliv og natteliv, hvor barer har åbent til klokken to, og så har natklubberne åbent til klokken fem. Det ser man i andre europæiske storbyer, vi sammenligner København med.

Så kan de det i Berlin og Paris, vil det også være muligt i København.

Kun Christiansborg kan ændre bevillinger
At ændre bevillinger kan dog ikke ske, uden selve Folketinget skal ind over.

Det er ikke en kommunal beslutning, bevillingsnævnet kan heller ikke hjælpe, det er kun på Christiansborg, og det skal vi have ændret, så kommunerne mere effektivt kan håndtere bevillinger.

Borgerne kan ikke råbe politikerne op i disse sager, derfor må vi hjælpe! Der er dog kommet et plaster på såret med støjlinjen, som man kan ringe til, når støjen er for høj og ulidelig.

Men det hjælper ikke det store, da generne jo allerede er opstået. Det hele skal være i vater i byerne, derfor skal det være muligt, at børnefamilierne og værtshusene skal leve sammen i en skøn forening.

Hvem kan så reelt ændre noget?

Det kan Folketinget, og jeg vil arbejde for, at loven bliver ændret, så den tilgodeser et byliv både til beværtninger og børnefamilier.

Problemet er som sagt også i Odense, Aarhus og Aalborg. Det skal være muligt lokalt at fastsætte reglerne for, hvornår barer og værtshus har åbent, og bevillingerne skal tages tilbage, hvis problemet er for stort med fester på gader og stræder.

Det skal være kommunalt, at man skal tage stilling til, om der er kommet for mange bevillinger, og om der skal udstedes klokken to-bevillinger i stedet for klokken fem-bevillinger.

Vi skal ikke have en spøgelsesby, hvor livet dør ud, men vi skal bruge den sunde fornuft. Derfor skal vi også have en diskussion om, hvilken by vi ønsker os.

En by, som giver plads til et byliv i vater forstået på den måde, at beboerne får deres søvn, samtidig med at fadøl udskænkes inden for en fornuftig tidsramme, og bevillinger udstedes på en fornuftig og hensynsfuld måde.

Det kan man godt forlange!

Forrige artikel Vibe Klarup: Hjemløshed kan bygges væk Vibe Klarup: Hjemløshed kan bygges væk Næste artikel Aarhus-rådmand: Lejemarkedet har brug for social førstehjælp Aarhus-rådmand: Lejemarkedet har brug for social førstehjælp