Støttepartier undrer sig over Krags brug af socialreserve til ny hjemløseindsats: "Det vil være en klassisk satspulje-fejl"

Efter regeringens annoncerede totalomlægning af hjemløseindsatsen for SSA-midler, advarer regeringens støttepartier imod at bruge puljen til langsigtede indsatser. Partierne ser dog forskelligt på, om der er behov for nye penge til området. 

Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix
Daniel Bue Lauritzen

Regeringen bør holde fingrene fra den såkaldte SSA-pulje, når den skal finansiere sin kommende hjemløsepolitik.

I hvert fald hvis pengene skal gå til langsigtede indsatser. 

Sådan lyder advarslen fra regeringens to støttepartier SF og Enhedslisten, der reagerer på, at regeringen i sit finanslovsforslag lægger op til at "understøtte en grundlæggende omlægning af hjemløseindsatsen” for SSA-reserven, der i 2018 erstattede satspuljen,.

”Det vil være en klassisk satspulje-fejl, hvor man ikke sætter midlerne varigt af, hvis de vil lave nye indsatser, som burde være varigt finansierede. Det er som at tisse i bukserne for at holde varmen,” siger socialordfører Pernille Skipper (EL).

Vi bruger ret mange penge på hjemløseindsatsen i Danmark. Hvis man samlede det hele, var det nok lige før, at vi kunne købe en villa i Hellerup til alle de hjemløse mennesker

Pernille Skipper (EL)
Socialordfører

Den annoncerede omlægning skal ifølge udspillet ske inden for en ramme af 159 millioner kroner, der dog også skal gå til at styrke andre indsatser for blandt andet stofmisbrugere. Pengene finder regeringen i den i alt 840 millioner kroner store SSA-reserve for årene 2022 til 2025.  

De 159 millioner kroner bør ifølge Pernille Skipper øremærkes selve arbejdet med at omkalfatre hjemløseindsatsen. 

"Det vil være passende med et beløb i den størrelsesorden, hvis formålet er at lave en omlægning, som tager nogle år at implementere. Men varige indsatser kræver selvfølgelig varige midler,” siger hun. 

Sådan prioriterer regeringen over SSA-puljen

Regeringen lægger i finanslovsudspillet op til at bruge SSA-reserven på følgende tiltag: 

  • Styrket indsats for udsatte borgere. Regeringen ønsker at prioritere 159 millioner kroner til blandt andet at understøtte en grundlæggende omlægning af hjemløseindsatsen samt en styrket indsats for de mest udsatte borgere, herunder stofmisbrugere og voldsudøvere.
  • Retssikkerhed for borgere med handicap. Regeringen ønsker at prioritere 140 millioner kroner til at forbedre retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet og vil samtidig igangsætte udviklings- og investeringsaktiviteter til gavn for borgere med handicap.
  • Udvikling af ældreplejen. Regeringen ønsker at prioritere 100 millioner kroner til ældreområdet, der blandt andet skal gå til indsatser for at øge livskvalitet, selvbestemmelse og livsglæde. Regeringen vil endvidere iværksætte en strategi mod ensomhed, prioritere indsatser mod funktionstab blandt ældre mænd samt afprøve nye måder at tilrette- lægge, organisere og udføre tilsyn i ældreplejen med fokus på en dialogbaseret tilgang med inddragelse af pårørende og interessenter.
  • Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job. Mange med psykiske lidelser eller funktionsnedsættelse ønsker at indgå i de sociale fællesskaber, som beskæftigelse kan give. Regeringen vil prioritere 114 millioner kroner til blandt andet en målrettet indsats for at fremme tilknytningen til arbejdsmarkedet for udsatte borgere, herunder borgere med psykiske lidelser, nedsat funktionsevne samt førtidspensionister.
  • Indsats til bekæmpelse af menneskehandel. Regeringen ønsker at prioritere 108 millioner kroner til en styrket indsats mod menneskehandel, der blandt andet skal gå til bedre tilbud til ofre for menneskehandel og en stærkere myndighedsindsats.

Kilde: Finanslovsforslaget 2022

SF kræver flere penge

Også i både Radikale Venstre og SF bekymrer man sig for, at regeringen vil bruge puljen til at finansiere hjemløseindsatsen på længere sigt.

SSA-midlerne bør nemlig forbeholdes midlertidige satsninger, advarer socialordfører Trine Torp. 

Hvorfor er det problematisk?

”Fordi reserven hurtigt tømmes, hvis vi finansierer for mange udgifter uden udløb via den. I modsætning til satspuljen, kommer der jo ikke flere penge til,” skriver Trine Torp i en SMS. 

SF'eren mener desuden, at der kan blive behov for større beløb til hjemløseområdet, end regeringen umiddelbart har lagt op til i finanslovsforslaget. 

"Regeringen må sandsynliggøre, at der er afsat penge nok til en ambitiøs indsats. Men jeg har umiddelbart svært ved at se, at vi kan tage det markante opgør med hjemløshed, der er brug for, hvis ikke det prioriteres," skriver hun og nævner implementering af housing first-princippet og opførsel af nye billige boliger som eksempler på gavnlige tiltag.

Skipper: De kunne bo i Hellerup

I Enhedslisten vurderer Pernille Skipper imidlertid omvendt, at hjemløseindsatsen bør kunne styrkes tilstrækkeligt inden for de eksisterende økonomiske rammer, der i socialordførerens øjne allerede er brede. 

"Vi bruger ret mange penge på hjemløseindsatsen i Danmark. Hvis man samlede det hele, var det nok lige før, at vi kunne købe en villa i Hellerup til alle de hjemløse mennesker. Det tror jeg ikke engang er en overdrivelse," siger hun. 

Den kommende hjemløsestrategi kan ifølge Pernille Skipper ligefrem blive så stor en succes, at der kan spares skattekroner. Det kræver dog, at regeringen er villig til at ændre lovgivningen på to markante punkter: 

Dels vil Pernille Skipper have indført en ny ret til bolig efter housing first-princippet, så hjemløse ikke mødes med andre krav eller tilbud, før boligen er på plads.

Dernæst skal der indføres en "pusterumsparagraf" i serviceloven, så hjemløse kan fritages for krav om jobsøgning eller møder på jobcentret i op til seks måneder.

"Jeg håber, at regeringen tør tage nogle grundlæggende livtag med vores hjemløseindsats. Hvis de tror, at de bare kan bygge ovenpå med lidt flere sociale indsatser hist og her, så laver de den fejl, som vi har lavet så mange gange,” siger Pernille Slipper. 

Krag: Ingen bør være hjemløse

Altinget ville gerne have spurgt socialminister Astrid Krag, hvorfor regeringen vil finansiere en "grundlæggende omlægning hjemløseindsatsen” med SSA-midler, samt hvordan den omlægning bør se ud.

Ministeren har ikke haft mulighed for at give interview tirsdag, men svarer i stedet på spørgsmålene i en mail ved at skrive:

"Ingen bør være hjemløse i et rigt samfund som vores. Hvis det skal lykkes, skal vi hele vejen rundt. Vi kommer til at forhandle om initiativer i forbindelse med reserveforhandlingerne til efteråret, som kommer oven i de 52,3 millioner, vi afsatte sidste år, og som også skal forhandles om dette efterår.”

Regeringens prioriteringer af SSA-reserven vil samtidig kun udgøre én del af regeringens kommende hjemløseudspil, skriver Astrid Krag.

”Vi vil blandt andet også sikre, at der er flere billige boliger til rådighed, så vi reelt kan arbejde med Housing First-indsatser for hjemløse. Vi skal skabe de nødvendige strukturelle forbedringer på hjemløseområdet,” skriver hun.

I 2019 levede 6.431 borgere ifølge VIVE i hjemløshed i Danmark. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pernille Skipper

Politisk kommentator, formand, Coop, fhv. MF og politisk ordfører (EL)
cand.jur. (Københavns Uni. 2011)

Astrid Krag

MF (S), fhv. social- og ældreminister
student (Tørring Amtsgymnasium. 2001)

Trine Torp

Fhv. MF (SF), fhv. medlem af Folketingets Præsidium
cand.psyk. (Københavns Uni. 2000)

0:000:00