Corydon blandede sig i speget Amager-beslutning

LOBBY: Ny bog afslører, at finansminister Bjarne Corydon (S) og daværende skatteminister Thor Möger blandede sig, da Metal lobbyede imod udskydelse og ændring af et stort anlægsprojekt på Amager.
I begyndelsen af 2012 går Dansk Metal ind i kampen om størrelsen på et forbrændingsanlæg på Amager. Ifølge ny bog havde fagforeningen blandt andet held med sit lobbyarbejde over for finansminister Bjarne Corydon (S).
I begyndelsen af 2012 går Dansk Metal ind i kampen om størrelsen på et forbrændingsanlæg på Amager. Ifølge ny bog havde fagforeningen blandt andet held med sit lobbyarbejde over for finansminister Bjarne Corydon (S).Foto: Lars Bertelsen
Mads Bang
Bjarne Corydon (S) og Thor Möger (SF) var med til at presse på for udbygningen af Amagerforbrændingen trods modstand i København. Fagforeningen Metal fik de to topministre til at gå ind i sagen, som endte med en kovending i Københavns Borgerrepræsentation.

Det skriver forfatterne Susanne Hegelund og Peter Mose i bogen "Lobbyistens Lommebog", som udkommer fredag.

Ifølge bogen gik Metal ind i sagen for at kæmpe for virksomheden Babcock & Wilcox Vølund i Esbjerg, som havde vundet opgaven med at levere ovne og kedler til projektet.

En ordre til en milliard kroner, som skulle give arbejde i anlægsfasen svarende til 4.600 mandeår.

Den ordre var i fare i begyndelsen af 2012. SF på Københavns Rådhus var ved at stikke en kæp i hjulet på det store anlægsbyggeri på Amagerforbrænding. Borgerrepræsentationen ville udskyde beslutningen og ændre projektet, så der blev lagt større vægt på genanvendelse af affald, der forventes at være et omdrejningspunkt i miljøminister Ida Aukens (SF) bebudede ressourcestrategi.

Jeg bliver dagligt kontaktet af virksomheder, fagforeninger og erhvervsorganisationer, og jeg mener, det er sund fornuft, at jeg lytter til folks synspunkter.

Bjarne Corydon (S)
Finansminister

Bombardement fra Metal
Men ifølge bogen "Lobbyistens Lommebog" bombarderer Dansk Metal finansminister Bjarne Corydon og skatteminister Thor Möger med argumenter for, at det store projekt skal køre videre. Metal fokuserer indsatsen over for SF mod Möger, da Ida Auken ikke er lige så lydhør.

Argumenterne handler først og fremmest om at sikre arbejdspladser. Metal har gode forbindelser til netop Bjarne Corydon - fællestillidsmanden på Babcock & Wilcox Vølund i Esbjerg er socialdemokrat i Esbjerg-kredsen, hvor Bjarne Corydon er valgt, og hjalp Corydon under valgkampen.

I begyndelsen af 2012 går Dansk Metal ind i kampen om størrelsen på et forbrændingsanlæg på Amager. Ifølge ny bog havde fagforeningen blandt andet held med sit lobbyarbejde over for finansminister Bjarne Corydon (S).
I begyndelsen af 2012 går Dansk Metal ind i kampen om størrelsen på et forbrændingsanlæg på Amager. Ifølge ny bog havde fagforeningen blandt andet held med sit lobbyarbejde over for finansminister Bjarne Corydon (S). Foto: Stig Stasig

Metals indsats bærer øjensynligt frugt. Kort tid efter dumper et brev ind af brevsprækken hos Babcock & Wilcox Vølunds direktør. Her forsikrer miljøminister Ida Auken og finansminister Bjarne Corydon om, at regeringen på ingen måde er imod affaldsforbrænding.

De tunge ministres vægt får betydning. De politiske vinde på Københavns Rådhus ændrer sig omtrent samtidig. I august 2012 indgår partierne på rådhuset en politisk aftale om at gå videre med udbygningen, og i oktober godkender borgerrepræsentationen den låneansøgning, som er en forudsætning for projektet.

Aftalen rummer en form for kompromis, hvor der gives godkendelse til et stort forbrændingsanlæg, men Amagerforbrændingen forpligtiger sig til ikke at udnytte kapaciteten fuldt ud - og jævnligt orientere politikerne om "foranstaltninger til reduktion af værkets kapacitetsudnyttelse."

Naturlig indblanding
I en skriftlig kommentar til Altinget.dk skriver Bjarne Corydon, at han mener, at det er naturligt, at han blandede sig i sagen.

"Jeg bliver dagligt kontaktet af virksomheder, fagforeninger og erhvervsorganisationer, og jeg mener, det er sund fornuft, at jeg lytter til folks synspunkter. Det er vigtigt, at vi som politikere er lydhøre over for alle relevante synspunkter i vores daglige arbejde. Som finansminister har man en meget koordinerende rolle og bliver derfor involveret i en lang række konkrete sager, som har økonomisk og politisk betydning," skriver Bjarne Corydon.

"Det er også forklaringen på, at jeg sendte et fælles brev med miljøministeren, som svar på en henvendelse fra Babcock og Wilcox Vølund A/S. Hensigten med brevet var at rydde enhver misforståelse af vejen ift. affaldsforbrændings fremtidige rolle i den danske affaldshåndtering og energiforsyning. På den måde skabte vi klare linjer om regeringens politik på området, inden Københavns Kommune sammen med en række andre lokale myndigheder skulle træffe en meget stor investeringsbeslutning," skriver ministeren, som ikke forholder sig til, at han selv er opstillet i Esbjerg.

Under radaren
Kritikken af beslutningen i København har været massiv. Blandt andet har Danmarks Naturfredningsforening, en række eksperter og Enhedslisten kritiseret beslutningen.

Allerede inden beslutningen valgte Signe Goldmann fra SF's gruppe i borgerrepræsentationen at forlade det parti, hun havde været medlem af i 25 år. Signe Goldmann har blandt andet repræsenteret kommunen i Amagerforbrændingens bestyrelse, og hun forlod SF, da partiet valgte at skifte linje i sagen i sommeren 2012. I begrundelsen for sit udtræden skrev hun blandt andet:

"Og ingen vil ane, hvad der i virkeligheden er gået for sig, og at det i høj grad er et spørgsmål om jyske arbejdspladser, der har dikteret, hvilken miljøpolitik vi skal føre i København, stik imod de visioner vi bryster os af at have på miljøområdet," skrev hun.

Mens diskussionen især er gået på det fornuftige i at bygge et stort forbrændingsanlæg, når politikerne i fremtiden gerne vil genanvende mere, så er lobbykampagnen fra Dansk Metal fortrinsvis foregået bag lukkede døre.

"Det er da udmærket, at SF vil sortere affald. Men Vølund kan skabe mange arbejdspladser. Auken var ikke så fremkommelig. Der var mere hiv og sving i Thor i den korte tid, han fik. Nu blev det hele kørt stille og roligt under radaren," siger Claus Jensen, formand for Metal, i bogen.

Men det er ikke kun SF'erne i København, som er blevet overbevist. Da Københavns Kommune 4. september 2012 udsender en pressemeddelelse om en ny aftale, der genopliver det store projekt, er overborgmester Frank Jensen også på linje med Metals argumentation.

"Jeg er meget glad for, at der nu er lykkedes at skabe enighed mellem alle parter om en bæredygtig kurs for håndteringen af hovedstadens affald, samtidig med at vi skaber 4.600 nye job. Anlægget vil være et af verdens mest miljørigtige forbrændingsanlæg og skabe et udstillingsvindue for dansk miljøteknologi på i verdensklasse. Det vil bidrage til eksport og grøn vækst," siger overborgmester Frank Jensen (S) i pressemeddelelsen.

Bogen "Lobbyistens Lommebog - Politikere under pres" af Susanne Hegelund og Peter Mose udkommer fredag.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bjarne Corydon

Adm. direktør, chefredaktør, Dagbladet Børsen, fhv. finansminister og MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2000)

Thor Möger Pedersen

Kommerciel direktør, Better Energy
ba.scient.pol. (Københavns Uni. 2013), MBA, Management and business finance (Aalborg Uni. 2018)

0:000:00