BOGUDDRAG: Dobbeltstandarder i migrationsforskningen

BOGUDDRAG: Efter aftale med forlaget Samfundslitteratur bringer Altinget et afsnit fra antologien "Multikulturalismens fælder". Afsnittet beskriver, hvordan reaktionære normer i immigrantkulturer i store dele af forskningen bortforklares eller beskrives som en naturlov, man blot må respektere. (Rubrikken er Altingets)

ASYMMETRISK KULTURALISME

Af Katja Kvaale

Kulturbegrebets grumsede rolle i multikulturalismen og migrationsforskningen tager sig udtryk i en ejendommelig blanding af inkonsistens og asymmetri, som også Henning Bech og Mehmet Ümit Necef har dokumenteret i deres grundige gennemgang af feltet i Danmark (2012).

Login