Om  
Nick Hækkerup

Justitsministeriet opretter nyt ekspertpanel til at styrke ofres og vidners tryghed

Justitsminister Nick Hækkerup (S) nedsætter et nyt offer- og vidnepanel, der skal undersøge mulighederne for at styrke ofres og vidners beskyttelse og tryghed i retssystemet.

Justitsminister Nick Hækkerup nedsætter nyt ekspertpanel, der gennem to faser skal undersøge muligheder for at&nbsp;styrke ofre og vidners møde med retssystemet.&nbsp;<br>
Justitsminister Nick Hækkerup nedsætter nyt ekspertpanel, der gennem to faser skal undersøge muligheder for at styrke ofre og vidners møde med retssystemet. 
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Ghita Nidam Møller

For de fleste danskere er strafferetssager ukendt terræn og engangsoplevelse, der kan virke skræmmende og utrygt at begive sig ud i som vidne eller offer for kriminalitet. 

Derfor nedsætter justitsminister Nick Hækkerup nu et et offer- og vidnepanel, der skal undersøge, hvordan borgere kan blive taget bedre i hånden og trygt møde retssystemet med forståelse og støtte. Det oplyser Justitsministeriet

Ekspertpanelet er en opfølgning på Rigspolitiets tilfredshedsundersøgelse fra 2020 der viser, at ofre for kriminalitet generelt havde en lavere tilfredshed med politiet sammenlignet med borgere, der har kontaktet politiet af andre grunde, for eksempel hvis de har været ude for en ulykke.

Ofre og vidner skal føle sig trygge, så usikkerhed og frygt for repressalier ikke medvirker til, at de er tilbageholdende med at anmelde forbrydelser eller afgive forklaring i straffesager.

Nick Hækkerup (S)
Justitsminister

Det nye panels skal derfor bliver klogere på ofre og vidners behov og mangler i mødet med retssystemet. Den viden skal bidrage til at styrke ofre og vidners følelse af at blive set, hørt og taget alvorligt, så de får en tryg og tillidsfuld oplevelse.

I sidste ende skal det styrke tilliden til retsystemet og sikre et velfungerende retssystem.

”Ofre og vidner skal føle sig trygge, så usikkerhed og frygt for repressalier ikke medvirker til, at de er tilbageholdende med at anmelde forbrydelser eller afgive forklaring i straffesager. Derfor er det vigtigt at beskytte ofre og vidner, særligt i sager om organiseret kriminalitet og bandekriminalitet," udtaler justitsminister Nick Hækkerup.

Offer- og vidnepanelets arbejde kommer til at foregå i to faser. I første fase skal panelet undersøge mulighederne for at sikre bedre beskyttelse til ofre for og vidner til bandekriminalitet. I anden fase skal panelet beskæftige sig mere generelt med ofres og vidners forhold.

Anbefalinger fra fase 1 skal præsenteres inden udgangen af februar 2022, mens fase 2 forventes afsluttet senest ved udgangen af september 2022.

Ekspertpanelet er sammensat af repræsentanter fra følgende myndigheder og organisationer:

  • Formand fra Justitsministeriet
  • Medlemmer fra Rigsadvokaten
  • Rigspolitiet, Dommerforeningen
  • Offerrådgivningen
  • Danner
  • Red Barnet
  • Det Kriminalpræventive Råd
  • Advokatsamfundet
  • Landsforeningen af Forsvarsadvokater
  • Københavns Universitet.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nick Hækkerup

Direktør, Bryggeriforeningen
cand.jur. (Københavns Uni. 1994), ph.d. i EU og folkeret (Københavns Uni. 1998)

0:000:00