Debat

Officerer: Kritikken af hjemsendt forsvarschef er helt urimelig

Mediernes og politikernes usaglige kritik af den hjemsendte forsvarschef Flemming Lentfer forplumrer den offentlige debat og tegner et forkert billede af det danske forsvar, skriver Morten Kromann og Richard Engelholm.

Vi vil gerne opfordre til, at alle med interesse i Forsvaret reflekterer mere over, hvordan deres udtalelser påvirker modtagerne af kritikken, Forsvarets ansatte og den danske befolkning,&nbsp;skriver&nbsp;Morten Kromann og Richard Engelholm.<br>
Vi vil gerne opfordre til, at alle med interesse i Forsvaret reflekterer mere over, hvordan deres udtalelser påvirker modtagerne af kritikken, Forsvarets ansatte og den danske befolkning, skriver Morten Kromann og Richard Engelholm.
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Morten Kromann
Richard Engelholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatten om Forsvarets ledelse har taget en drejning, der kræver en kritisk refleksion over den måde, hvorpå vi diskuterer og værdsætter de personer, der står i spidsen for Danmarks sikkerhed.

Det er på tide at anerkende, at de samvittighedsfulde og hårdtarbejdende individer, der leder vores forsvar, fortjener en mere nuanceret og informeret offentlig opmærksomhed.

Hvis vi ser år tilbage, er de tydeligste og mest graverende eksempler Nick Hækkerups (S) udtalelser om "Oberst Hackel-typer" og Trine Bramsens (S) "styrelseschef"-kommentar.

Men også ordinære folketingsmedlemmer og kommentatorer snubler for ofte i kritikkens snørebånd. 

Hvem vil gå i døden for en styrelseschef?

Navnlig Trine Bramsens kategorisering af forsvarschefen som en "styrelseschef", der måske var tænkt som en uskyldig terminologisk præcisering, endte med at grave en forståelseskløft endnu dybere.

Det er afgørende, at debatten om forsvarsledelsen iklædes flere nuancer og en dybdegående forståelse for de organisatoriske og strukturelle realiteter.

Morten Kromann og Richard Engelholm
Officerer

At omtale forsvarschefens rolle med et sprog, der minder mere om en bureaukratisk stillingsbetegnelse end en position af høj militær autoritet, berører selve essensen af, hvad det vil sige at lede et forsvar.

Det er ikke kun et spørgsmål om ord. Det er et spørgsmål om respekt og forståelse for institutionens fundament.

Populært sagt; soldater har altid kæmpet for fædrelandet og fanen og fulgt deres generaler i kamp. Men ingen vil da gå i døden for regneark, måltal og styrelseschefer.

Politikeres og kommentatorers ord vejer tungt i den offentlige debat, specielt når de diskuterer institutioner som Forsvaret, der hviler på traditioner, respekt og tillid.

Tænk på tonen

Vi vil gerne opfordre til, at alle med interesse i Forsvaret reflekterer mere over, hvordan deres udtalelser påvirker modtagerne af kritikken, Forsvarets ansatte og den danske befolkning.

Så kan vi ikke stræbe efter en mere konstruktiv og oplyst dialog, når det kommer til Forsvarets ledelse? Her tænker vi både på tonen og sagligheden – eller vidensniveauet.

Læs også

Det er nu ti år siden, at forsvarschefen blev frataget helhedsansvaret og blev efterladt udelukkende med ansvaret for operative soldater og enheder.

I praksis betyder det, at forsvarschefen ikke længere har ansvaret for økonomi, personel, materiel og bygninger, fordi støttefunktionerne i dag er organiseret i styrelser, der rapporterer direkte til Forsvarsministeriets departement. 

Denne nuance er afgørende, for den underbygger et kritisk punkt: Kritik rettet mod forsvarschefen, der ikke tager højde for denne strukturelle realitet, er ikke blot misinformeret, men også helt urimelig.

Det er lige dele bekymrende og uforståeligt, at både individer og instanser, der burde have en dybdegående forståelse for disse strukturer, falder i denne fælde.

Medier mangler viden om Forsvarets indretning

Når mediernes og politikernes kritik ikke er baseret på en grundlæggende forståelse af organisationens indretning og forsvarschefens faktiske rolle og ansvarsområde, fører det til usaglig kritik, der forplumrer den offentlige debat.

Før vi kritiserer, må vi forstå.

Morten Kromann og Richard Engelholm
Officerer

Når DR bringer en artikel om "møgsager i Forsvaret," er der i mange tilfælde tale om sager i styrelser, som forsvarschefen ikke har ansvaret for. 

Et eksempel kunne være tilfældet med den pludselig prisstigning på PULS-raketkasterne.

Vi skal understrege, at vi ikke kender til detaljerne i sagsbehandlingen, men miseren kan nemt forklares med den nuværende organisering.

Når Forsvarsministeriet spørger ministeriets egen materiel- og indkøbsstyrelse, FMI, hvad det koster at anskaffe kapaciteten, svarer FMI naturligvis korrekt og beredvilligt.

FMI kan dog ikke svare på, hvad det vil koste at uddanne soldaterne og eventuelt bygge nye garager til kapaciteten, for det falder uden for FMI’s domæne.

Læs også

Hvor man i den tidligere organisering kunne udbede sig den samlede udgift – alt inklusiv – hos forsvarschefen, er der nu kun departementet til at stå for denne koordination og selv tænke opgavekomplekset til ende.

Den type usaglig kritik er ikke blot skadelig for de individuelle ledere, der holdes urimeligt til ansvar. Det er også skadeligt for den institutionelle integritet og for den offentlige tillid til vores forsvar.

Kø ved håndvasken

I en tid, hvor Forsvaret har massive problemer med fastholdelse, og hvor tjenestemandsansættelser og traditioner er afløst af overenskomstansættelser og regneark, bliver det sværere og sværere at se, hvem der har lyst til at arbejde hårdt mod toppen, for blot at blive mødt af en blanding af hån og kø ved håndvasken.

Det er derfor afgørende, at debatten om forsvarsledelsen iklædes flere nuancer og en dybdegående forståelse for de organisatoriske og strukturelle realiteter, der definerer Forsvaret og dets ledelse.

Før vi kritiserer, må vi forstå. Før vi dømmer, skal vi sætte os ind i de faktiske forhold. Kun gennem en sådan tilgang kan vi sikre, at debatten om Danmarks forsvar og dets ledelse er både meningsfuld og konstruktiv.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Richard Engelholm

Fhv. strategichef, Berlingske Media, reserveofficer, Den Kongelige Livgarde, fhv. sekretær, Lars Løkke Rasmussen (V), fhv. personlig assistent, Jakob Ellemann-Jensen (V)
Officer og MBA

Morten Kromann

Specialkonsulent, Institut for Militær Teknologi, Forsvarsakademiet
cand.jur, Københavns Universitet, og sprogofficer, Forsvaret

Flemming Lentfer

Fhv. forsvarschef, general, forsvarsministerens militærfaglige rådgiver
Flyvevåbnets Officersskole (1985)

0:000:00