Ældre Sagen: Frivilligrådet skal være en fælles frivillig stemme

DEBAT: Frivilligrådet skal lytte til alle organisationer og foreninger og formulere de synspunkter og løsninger, som alle kan bakke op omkring. Rådet er en fælles frivillig stemme, skriver Lars Linderholm fra Ældre Sagen.

Af Lars Linderholm
Afdelingschef for frivilligafdelingen, Ældre Sagen

De frivillige foreninger har brug for stabil økonomi på den lange bane. Det skal Frivilligrådet være med til at løse.

Der er brug for langsigtet og forudsigelig finansiering af alle typer foreninger. Især små og mellemstore organisationer har i mange år peget på, at det er svært for dem at drive gode projekter, når de skal bruge meget af deres tid på at skrabe penge sammen til driften.

Alle foreninger har uanset størrelse brug for at kende de økonomiske rammevilkår. Regeringen har i sin nye Civilsamfundsstrategi lovet et 360-graders-eftersyn af den statslige finansiering. Det nye Frivilligråd har som sin vigtigste opgave at sikre, at det eftersyn bliver omsat til en ny konkret finansieringsmodel.

Giv stemme til de sårbare
Frivillige foreninger ligger inde med en stor og veldokumenteret erfaring med at hjælpe sårbare mennesker: ensomme, demente, hjemløse, udsatte unge, psykisk syge, misbrugere og mange flere. Frivilligrådet skal give stemme til den viden og de mennesker, vi hjælper, så regeringen og Folketinget får øje på de gode løsninger, der allerede findes, eller problemer, der skal løses.

Frivilligrådet skal præge den offentlige debat om frivillighed i Danmark. Ud fra debatten i dag kan man godt få det indtryk, at de frivillige foreningers opgave er at levere kommunal velfærd. Men jeg har endnu aldrig mødt en frivillig, der så sig selv som velfærdsleverandør. Selvfølgelig leverer frivillige og de frivillige foreninger velfærd til Danmark.

Danmark ville slet ikke hænge sammen, hvis vi ikke havde frivillige fodboldtrænere, besøgsvenner, flygtningeguider og telefonrådgivere for psykisk syge.  Cirka 40 procent af befolkningen er frivillige – et tal, der har ligget stabilt de sidste mange år.

Frivillighed og de frivillige foreningers arbejde skal tænkes som et selvstændigt gode for Danmark, på linje med den måde vi tænker Folkeoplysning på. Frivillige og de frivillige foreninger er med til at binde Danmark sammen ved at involvere frivillige i at finde lokale løsninger.

Rådet skal lytte til alle og skabe en fælles stemme
I Danmark har vi en mangfoldighed af frivillige foreninger. Store og små foreninger. Lokale og landsdækkende foreninger. Foreninger med enkeltsager og brede foreninger. Fortalerorganisationer og aktivister. Den mangfoldighed er vores styrke og vores akilleshæl.  

Når vi bliver inviteret til en snak med regeringen, embedsværket eller nogle af Folketingets partier, er der lige så mange mærkesager, ønsker, holdninger og løsningsforslag, som der er frivillige foreninger.

Det nye Frivilligråd har den fornemme opgave at lytte til alle stemmerne og formulere de synspunkter og løsninger, som alle kan bakke op omkring. På den måde kan den frivillige verden få en nødvendig fælles stemme.  

Forrige artikel DFH: Frivilligrådet skal arbejde for bedre betingelser for frivillige DFH: Frivilligrådet skal arbejde for bedre betingelser for frivillige Næste artikel Handicaporganisationer: Frivilligrådet skal styrke mangfoldigheden Handicaporganisationer: Frivilligrådet skal styrke mangfoldigheden