Jysk børneforsorg: Frivillighed skal være for alle

DEBAT: Frivilligt arbejde skal være for alle, og Frivilligrådet bør arbejde for, at der plads til alle, så endnu flere borgere kan få adgang til de frivillige fællesskaber, skriver Ole Bjerre Jakobsen.

Af Ole Bjerre Jakobsen
Generalsekretær, Jysk børneforsorg/Fredehjem

Det nye Frivilligråd, som snart træder i funktion, står over for mange vigtige opgaver.

Derfor er det glædeligt, at socialministeren har ændret udpegningsproceduren, således at et flertal af rådets medlemmer fremover vælges af og blandt foreninger og organisationer i den frivillige sociale sektor.

Det giver rådet endnu større tyngde og legitimitet end hidtil, og når 37 kandidater har valgt at stille op, vidner det om stort engagement; også når det drejer sig om på det strategiske niveau at tage medansvar for velfærdssamfundets udvikling.

Plads til alle – både små og store
Mangfoldigheden i den frivillige verden er stor. Derfor er der også mange forskellige perspektiver på frivillighed og på samarbejdet mellem den frivillige og den offentlige sektor.

Med sin nye brede sammensætning får rådet mulighed for at basere sin rådgivning af regering og Folketing på et grundlag, hvor såvel den store organisation som den lille forening bidrager.

Jeg håber, rådet vil gribe denne mulighed. Det er naturligt, at store, velkonsoliderede organisationer spiller en fremtrædende rolle, men vi må ikke overlade hele debatten om frivillighed til Tordenskjolds soldater.

En undersøgelse fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde har vist, at borgere med lav tilknytning til arbejdsmarkedet er væsentligt mindre engagerede i frivilligt socialt arbejde end andre.

Men frivillighed er ikke er en ensrettet vej, hvor den ressourcestærke generøst deler ud af sit overskud til den mindre ressourcestærke; men en ligeværdig relation, hvor mennesker beriger hinandens liv i et meningsfuldt fællesskab.

Derfor har vi som samfund en forpligtelse til at skabe plads til alle i den frivillige verden. Det bliver en vigtig opgave for Frivilligrådet at afdække, hvad der skal til, for at endnu flere borgere kan få adgang til de frivillige fællesskaber.

Rådet er frivillighedens stemme
Lad mig pege på et andet centralt indsatsområde: Mens der i samfundet er bred anerkendelse af de frivilliges arbejde i idrætsforeninger og lignende, ser det lidt anderledes ud på det specialiserede socialområde.

Den frivillige fodboldtræner hædres med priser og portrætter i det lokale ugeblad; og det er velfortjent!

Men samtidig er der i fagprofessionelle kredse stadig en vis skepsis over for at lukke frivillige ind på sociale institutioner og tilbud. Ikke sjældent har jeg hørt pædagoger udtale, at ”frivillighed er godt, men lige præcis her hos os duer det desværre ikke, for vores målgruppe er helt speciel”.

Jeg vil vove den påstand, at der ikke findes sociale tilbud, hvor frivillige ikke kan gøre en positiv forskel, og ingen bør formenes adgang til den særlige værdi, den frivillige tilfører alene i kraft af at være ulønnet og ikke bundet af langsigtede mål og dokumentationskrav.

Frivilligrådet kan med fordel sætte fokus på både holdninger, kultur og tilgange, når det handler om frivillighed på det specialiserede socialområde.

Arbejder for samme sag
Der er i det hele taget brug for, at Frivilligrådet til stadighed udfordrer tænkning og retorik, der hører en svunden tid til. Man hører af og til udtrykket ”hos os bruger vi frivillige”, men frivillige er ikke nogen, man bruger; det er nogen, man samarbejder ligeværdigt med.

De frivillige har noget unikt og uundværligt at bidrage med til dagens velfærdssamfund og må aldrig reduceres til kommunale underleverandører.

Den offentlige og den frivillige sektor er gensidigt afhængige og må ikke blive hinandens modspillere, og begge parter må forstå, at de med forskellige udgangspunkter dybest set arbejder for den samme sag.

Flere og flere får øjnene op for potentialet i dette samarbejde. Det er et politisk ansvar at sørge for rammevilkår, der understøtter det frivillige engagement, så det kan vokse og udfolde sig. Der er grund til at ønske Frivilligrådet held og lykke med at bidrage hertil.

Forrige artikel Forfatter: Civilsamfundet skal byde minoriteter indenfor Forfatter: Civilsamfundet skal byde minoriteter indenfor Næste artikel Debat: Er der plads i Danmark til et multikulturelt lokalsamfund? Debat: Er der plads i Danmark til et multikulturelt lokalsamfund?