Afslutning på debatten "Frivilligrådets vigtigste opgaver"

DEBATAFSLUTNING: Altinget: civilsamfund har i forbindelse med valget til Frivilligrådet haft en række debattører til at pege på rådets rolle og vigtigste opgaver. Vi bringer her en opsamling på de 11 indlæg.

I januar skulle repræsentanter fra civilsamfundet i Danmark stemme om, hvem der skulle have de eftertragtede pladser i Frivilligrådet, der har til opgave at rådgive børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer.

Allerede i december pegede Mai Mercado (K) på Mads Roke Clausen som rådets nye formand, og han får selskab af blandt andre Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet, Thit Aaris-Høeg, administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar og Pelle Plesner, leder for Fit for Kids.

Den fulde liste kan findes i faktaboksen til højre.

De tolv nye medlemmer af Frivilligrådet kan, hvis de mangler inspiration, kigge de følgende indlæg igennem og se, hvad en række civilsamfundsaktører synes, at rådet bør fokusere på i de kommende år, og hvilken rolle rådet skal have.

Dansk Røde Kors - Anders Ladekarl, generalsekretær
En af favoritterne til en af pladserne i Frivilligrådet var første debattør, der skulle give sit bud på, hvilken rolle Frivilligrådet bør udfylde. I indlægget skrev Anders Ladekarl blandt andet, at det var rådets opgave at kommunikere civilsamfundets behov og stille krav og kritiske spørgsmål til politikerne, som rådet er i kontakt med. Det lykkedes ikke Anders Ladekarl at opnå valg.

Ældre Sagen - Lars Linderholm, afdelingschef for frivilligafdelingen
Ældre Sagens afdelingschef for frivilligafdelingen, Lars Linderholm, skrev i sit debatindlæg, at det var vigtigt, at Frivilligrådet lyttede til alle organisationer og foreninger i civilsamfundet. "Rådet er en fælles frivillig stemme," skrev Ældre Sagens kandidat, der ligesom Anders Ladekarl heller ikke opnåede valg.

Danske Handicaporganisationer - Sif Holst, næstformand
I Danske Handicaporganisationer benyttede man debatten til at sætte fokus på, at Frivilligrådet bør sørge for at gøre foreningslivet mere mangfoldigt. Større mangfoldighed sikrer flere frivillige, giver nye input og nyt engagement i det frivillig arbejde, skrev Sif Holst i sit indlæg.

Foreningen Nydansker - Torben Møller-Hansen, direktør
Torben Møller-Hansen var en af kandidaterne til Frivilligrådet, der kom fra en af de mindre foreninger i landet.

Ifølge Torben Møller-Hansen bør Frivilligrådet påtage sig at være en aktiv åben platform og markedsplads for etablering af kreative løsningsmodeller og stærke partnerskaber mellem de centrale aktører, hvor staten, kommunerne samt flere med behovet for frivillige løsninger sammen med finansielle aktører, der ønsker at være medvirkende til organiseringen, sikrer, at frivilligheden indgår åbne udviklingsdialoger med interesserede frivillige aktører.

FitforKids - Pelle Plesner, stifter og leder
Frivilligrådet har brug for en stemme fra den upolerede, brede, sindsfrie og udfordrende virkelighed, som kan fortælle Slotsholmen, hvordan frivillig-virkeligheden ser ud fra græsrodshøjde, skrev Pelle Plesner i sit debatindlæg.

Det lykkedes ham at opnå valg, og outsideren skal nu omsætte ord til handling i fællesskab med rådets andre medlemmer.

Kristelig Handicapforening - Thomas Bjerg Mikkelsen, formand
Formand for Kristelig Handicapforening, Thomas Bjerg Mikkelsen, skrev i sit debatindlæg, at Frivilligrådet bør hjælpe politikerne med at sikre inklusion, så alle får lige adgang til samfundets aktiviteter.

Civilian - Henning Ramussen, konsulent, foredragsholder og stifter
Kære Frivilligråd, ministre og fonde, glem ikke ildsjælene! Henning Rasmussen skrev i sit indlæg, at Frivilligrådet bør hjælpe ildsjælene, der ofte er de første til at se muligheder og forløse positive kræfter i civilsamfundet.

Læs for Livet - Rachel Röst, stifter og leder
"Frivilligrådets vigtigste opgave er at skabe ligeværdig, ydmyg og konstruktiv dialog mellem store og mindre organisationer, så rådet arbejder for alle og ikke kun de største sekretariater," skrev Rachel Röst i sit indlæg.

SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed - Knud Kristensen, formand
Knud Kristensen skrev i sit indlæg, at han håbede, at Frivilligrådet ville påtage sig rollen som civilsamfundets vagthund. Vagthunden skal sikre, at det frivillige arbejde forbliver forankret i civilsamfundets organisationer og ikke forsvinder ud i kommunerne.

SAND - De hjemløses landsorganisation - Ask Svejstrup, sekretariatsleder
Ask Svejstrup skrev, at rådet skal være de frivilliges stemme. Rådet skal derudover bruge de mange frivillige kræfter politisk, fordi jo flere, der arbejder frivilligt for at hjælpe udsatte, ensomme og generelt bare udviser altruistiske takter, jo mere er det, for mig at se, et udtryk for, at vores samfund er kørt af sporet.

Livslinien - Jeppe Kristen Toft, direktør
Sidste deltager i debatten om Frivilligrådet var Livsliniens direktør, Jeppe Kristen Toft. Han håber, at rådets nye medlemmer sammen vil kæmpe for, at alle, der udbyder frivilligt arbejde, skal se det som en kerneopgave at arbejde med kvaliteten og identiteten, så indsatsen ikke bliver tilfældig eller erstatning for et offentlig tilbud.

Forrige artikel Konsulent: Foreningsidrætten bør være en aktør på integrationsområdet Konsulent: Foreningsidrætten bør være en aktør på integrationsområdet Næste artikel Kooperationen: Fællesskabsøkonomier skal fremtidssikre landdistrikterne Kooperationen: Fællesskabsøkonomier skal fremtidssikre landdistrikterne