Handicap-formand: Frivilligrådet skal sikre inklusion

DEBAT: Frivilligrådet skal hjælpe politikerne med at sikre inklusion med inspiration fra handicaporganisationerne, så alle får lige adgang til civilsamfundets aktiviteter, skriver Thomas Bjerg Mikkelsen.

Af Thomas Bjerg Mikkelsen
Formand for Kristelig Handicapforening

Frivilligrådet har stor betydning for menneskers mulighed for at gøre en aktiv forskel for andre og sig selv. Derfor er rådet et stort aktiv for alle, der danner rammer for frivilligt arbejde.

Styrket deltagelse for mennesker med handicap
Efter min mening må det være en vigtig vision for Frivilligrådet, at man fortsat tænker mennesker med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser med i den frivillige indsats.

Rådet skal arbejde for, at mennesker med handicap bliver opfattet og opfatter sig selv som aktive bidragsydere til de frivillige fællesskaber. Vi skal skabe situationer, hvor det ikke handler om at gøre noget for mennesker med handicap, men om at være mennesker sammen – hvor bidraget går begge veje, om end det i nogle situationer ikke kan være lige stort.

Det handler om ressourcer, men meget ofte handler det mere om holdning: Ønsker vi inklusion? Vil vi yde den nødvendige indsats for, at alle mennesker – også dem med nedsat funktionsevne – får lige adgang til civilsamfundets mange aktiviteter?

Skiftende ministre og politikere vil sikkert svare ja til de spørgsmål. Men hvordan kan man omsætte en oprigtig vilje til praksis? Det spørgsmål må Frivilligrådet hjælpe politikerne med at få belyst med inspiration fra handicaporganisationerne.

Frivilligrådet vedtog i 2016 en ambitiøs strategi, som skal bidrage til at skabe alliancer mellem aktive organisationer, foreninger og netværk i civilsamfundet og mennesker med handicap. Det er meget afgørende, at denne strategi bliver fulgt op af det nye Frivilligråd, men der er også et behov for at tage nye skridt.

For eksempel har strategien ikke øje for den store ressource, som findes i folkekirken og alle de organisationer, som knytter til ved den. Ved at gøre folkekirken til en vigtig alliancepartner i forhold til udvikling af frivillighed kan man vinde meget – også på områder, som ikke har med handicappede at gøre. Folkekirken har en stor almennyttig værdi for hele samfundet.

Det gælder ikke mindst på det sociale område. Mange hospitaler, uddannelsesinstitutioner og de mest betydelige sociale organisationer i landet har for eksempel deres rødder i kirkelige institutioner.

Frivillighed handler også om dannelse
I Kristelig Handicapforening har vi mest at gøre med mennesker med udviklingshæmning. Det er et udviklingshandicap, som typisk påvirker de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder.

Derfor er mange af vores medlemmer ikke i stand til at løse praktiske opgaver på linje med flertallet af de frivillige i foreningslivet. Alligevel kan de yde et helt unikt bidrag. Ved deres blotte eksistens og tilstedeværelse udgør de et værdifuldt korrektiv til den måde, som de fleste af os lever på i dag.

Mennesker med udviklingshandicap repræsenterer nemlig værdier ved livet, som mange af os enten helt har mistet blikket for eller er i færd med at glemme:

 • Evnen til spontanitet
 • Evnen til at sætte tempoet ned
 • Evnen til at møde andre med varme og omsorg
 • Evnen til at tage imod livet som det kommer

Det er værdier, som samfundet kontinuerligt trænger til at blive mindet om, og jeg håber, at Frivilligrådet vil have syn for dette dannelsesaspekt ved den frivillige indsats – og at denne værdidebat også må blive udtrykt i rådets dagsordener.

Forrige artikel Foreningen Nydansker: Frivilligrådet skal løfte den frivillige indsats Foreningen Nydansker: Frivilligrådet skal løfte den frivillige indsats Næste artikel Civilian-grundlægger: Husk de impulsive ildsjæle i det frivillige arbejde Civilian-grundlægger: Husk de impulsive ildsjæle i det frivillige arbejde
 • Anmeld

  Jan Søndergård

  Tak Thomas Bjerg Mikkelsen

  Som far til en dreng med autisme er jeg dels meget enig i det du skriver og bliver samtidig dybt rørt over din beskrivelse af, at "mennesker med udviklingshandicap repræsenterer (nemlig) værdier ved livet, som mange af os enten helt har mistet blikket for eller er i færd med at glemme:

  Evnen til spontanitet, evnen til at sætte tempoet ned, evnen til at møde andre med varme om omsorg, og til at tage imod livet som det kommer.
  Tak Thomas!