Foreningen Nydansker: Frivilligrådet skal løfte den frivillige indsats

DEBAT: Frivilligrådet skal være en åben platform for etablering af kreative løsningsmodeller for den frivillige indsats, og så skal den være et mødested for de frivillige aktører og staten, skriver Torben Møller-Hansen.

Af Torben Møller-Hansen
Direktør, Foreningen Nydansker

De fleste danskere har indstillet sig på, at velfærden i Danmark ikke kun løftes igennem skattebetaling, men at borgere, der har overskud og interesse i tilgift hertil, også påtager sig at arbejde frivilligt.

Sammen med staten og erhvervslivet udgør frivilligheden et centralt tandhjul i den samlede indsats. Der mangler absolut ikke frivillige ”jobs” – og flere kommer til hver dag.

Det, der afgør omfanget af vores samlede velfærdskapacitet og kvalitet nu og i fremtiden, er, om ressourcestærke danskere finder det attraktivt at være frivillige. Derfor er det en helt central succesfaktor.

Frivilligt arbejde skal være værdiskabende
Administrerende direktør for Realdania, Jesper Nygaard, skrev i 2012 bogen "Det sociale enzym", hvor han portrætterede en række kreative projekter, der skabte forskellige frivillige bidrag til velfærden.

Hvordan behov for indsats blev innoveret og organiseret til konkrete indsatser og frivillige jobs, der gjorde det muligt for civile danskerne at blive værdiskabende frivillige. Engagement og lysten til at gøre en forskel er det væsentlige, men finansiering spiller en væsentlig rolle.

Hvorfor er finansiering af frivillige indsatser så centralt?

Mine kolleger og jeg i Foreningen Nydansker har ligesom mange andre organisationer lært, at danskere gerne påtager sig frivilligt arbejde, hvis det er værdiskabende, og rammerne for indsatsen er veldefinerede og godt organiseret, så de kan lykkes.

På samme måde har vi lært, at samarbejde med stat og kommune om for eksempel udsatte borgere kræver en tilstrækkelig koordination og dokumentation inden for rammen af diverse databeskyttelse for at kunne supplere lovgivningsregulerede sociale indsatser.

Derfor har gode velfærdsskabende frivillige indsatser med mange stærke bidragydere ofte det DNA, at der ligger en stærkt professionel organisering, opfølgning og dokumentation bag. Det koster penge, som vel at mærke mangedobles via de frivillige indsatser.  

Store organisationer fylder mest
Det er allerede fyldigt beskrevet, hvor mange ressourcer frivillige organisationer i øjeblikket bruger på at bejle til finansiering af deres indsatser.

Det er ikke effektivt – men det er nødvendigt. Store frivillige organisationer er mere synlige end små. Ofte er det dem, der har kapacitet til at interessere fonde, ministerier og finansielle partnere med deres ideer og forslag til organisering af frivillige indsatser.

Spørgsmålet er så, om det nødvendigvis er dem – de store synlige organisationer, der med deres bud, kapacitet og omdømme skaber de bedste frivillige jobs – eller om det bare opleves som det sikreste og nemmeste for ”investorerne”?

Man kunne i stedet forestille sig det mål at åbne denne kerneproces og finde den bedste ide, den mest attraktive organisering af den eller de mest attraktive aktører og dermed sandsynligvis komme tættere på de bedste og mest værdiskabende frivillige job.

Kort sagt en mere transparent og målrettet udviklingsproces. Her mener jeg, at frivilligrådet kan skabe en mindre revolution – og sikre ny vitalitet og kvalitet.

Frivilligrådet skal være platform for kreative løsningsmodeller
Frivilligrådet kan påtage sig at være en aktiv åben platform og markedsplads for etablering af kreative løsningsmodeller og stærke partnerskaber mellem de centrale aktører, hvor staten, kommunerne samt flere med behovet for frivillige løsninger sammen med finansielle aktører, der ønsker at være medvirkende til organiseringen, sikrer, at frivilligheden indgår åbne udviklingsdialoger med interesserede frivillige aktører – i regi af Frivilligrådet. 

Så er det ikke længere den største, den stærkeste eller den mest synlige organisation, der tegner udviklingen af det frivillige Danmark, men derimod den eller de, der løser opgaven bedst.

Vi NGO’er gør vores arbejde bedst, hvis vi sætter den frivillige dansker i fokus – og naturligvis de borgere og indsatser, der har behovet. Ikke vores egen organisations behov for vækst, omsætning eller omtale.

Vi skal bidrage med det, vi er bedst til, på den mest rentable og effektskabende måde og gerne gøre det sammen således, at vi bygger de stærkeste alliancer med stærkeste kompetencer på alle ”pladser”. At nå tættere på det mål ser jeg som Frivilligrådets vigtigste opgave. Jeg har stillet mit kandidatur til rådighed for at sætte fokus – netop her.

Forrige artikel FitforKids-stifter: Der er brug for outsidere i Frivilligrådet FitforKids-stifter: Der er brug for outsidere i Frivilligrådet Næste artikel Konsulent: Unikt foreningsliv skal sikre livskvalitet for udsatte Konsulent: Unikt foreningsliv skal sikre livskvalitet for udsatte