Debat

Formand for Frivilligrådet: Anbefaling om stabil finansiering må ikke gå i glemmebogen

Når frivillige sociale organisationer ikke har stabil finansiering i ryggen, går det ud over kvaliteten. Jeg er ikke klar til at lægge kampen i graven, skriver Anna Bjerre.

Konsekvensen af manglende stabil finansering kan blive en forringelse af kvaliteten af det arbejde, vi som organisationer udfører. Kvalitet koster, skriver Anna Bjerre.
Konsekvensen af manglende stabil finansering kan blive en forringelse af kvaliteten af det arbejde, vi som organisationer udfører. Kvalitet koster, skriver Anna Bjerre.Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix
Anna Bjerre
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Se for dig et dominospil, hvor følgende er brikker, der falder én for én:

Manglende økonomisk stabilitet og kontinuitet i frivillige foreninger og organisationers arbejde leder til usikkerhed med at fastholde ansatte. Det skaber risiko for tab af vigtig erfaring og viden. De frivillige smutter, fordi deres projekter lukkes eller nedskaleres. Og så skabes der usikkerhed og manglende stabilitet i tilbud til brugere, som ofte er blandt landets mest udsatte borgere.

Et centralt område manglede i aftalen om SSA-reserven og på finansloven sidste år: En stabil driftsfinansiering for den frivillige sociale sektor.

Den manglende stabile, offentlige finansiering skaber en negativ dominoeffekt, som skitseret ovenfor. Den har konsekvenser i alle lag af de frivillige sociale organisationer og foreninger – og for sektorens styrke som et hele.

Stabil finansiering var ellers en central del af de anbefalinger for en ny civilsamfundsstrategi, som Frivilligrådet, Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe), Civilsamfundets Brancheforening, Danske Handicaporganisationer og Rådet for Socialt Udsatte præsenterede sidste år.

Den yderste konsekvens af den manglende stabile, offentlige finansiering er, at det bliver sværere for de frivillige sociale foreninger og organisationer at løfte kerneopgaven

Anna Bjerre
Formand, Frivilligrådet

Den yderste konsekvens af den manglende stabile, offentlige finansiering er, at det bliver sværere for os i de frivillige sociale foreninger og organisationer at løfte vores kerneopgave: At hjælpe samfundets mest udsatte borgere.

Konsekvensen er tab af kvalitet

Hvis ikke vi har stabil finansiering, kommer vi til at bruge alt for meget af vores tid på fastholdelse af medarbejdere og frivillige, på tab af kontinuitet, erfaring, ekspertise og viden - og på fundraising og dokumentationskrav.

Det scenarie kender jeg kun alt for godt fra min egen organisation – og jeg ved, at det er udfordringer, der kæmpes med i hele sektoren. Konsekvensen kan blive en forringelse af kvaliteten af det arbejde, vi som organisationer udfører. Kvalitet koster som bekendt.

Jeg mener derfor, at en finansieringsmodel ikke blot er en forudsætning for det arbejde, den frivillige sociale sektor udfører, men en tvingende nødvendighed.   

Jeg er derfor ikke parat til – som den forrige formand for Frivilligrådet, Mads Roke Clausen, foreslår i en artikel her på Altinget – at lægge kampen for en bedre finansieringsmodel i graven. Jeg er mere på linje med den anden tidligere formand, Vibe Klarup, der i samme artikel opfordrer det nye frivilligråd til at tage kampen for en finansieringsmodel op. 

Læs også

Det vil vi derfor gøre i det nye råd, der tiltræder 1. april: Vi skal arbejde for at få etableret en bæredygtig og gennemskuelig finansieringsmodel.

Jeg kan se på de tilkendegivelser, jeg har fået både fra de nye rådsmedlemmer, fra dem der var på valg til rådet og fra andre i sektoren, at det er en udfordring, der optager mange. Der skal findes en løsning.

Frivilligrådet bider sig fast

Jeg er godt klar over, at vi i de kommende år forventer et øget pres på velfærdsudgifterne i Danmark.

Det ser jeg dog som et argument for nu at styrke den frivillige sektor, så den netop er gearet til at hjælpe med at løse de store sociale samfundsproblemer.

En finansieringsmodel ikke blot er en forudsætning for det arbejde, den frivillige sociale sektor udfører, men en tvingende nødvendighed.

Anna Bjerre
Formand, Frivilligrådet

For det potentiale har den frivillige sektor, som jeg skrev med social- og ældreministeren og Frivilligrådets nye næstformand i et debatindlæg på Altinget forleden.

Men for at være en del af den løsning, er stabil finansiering et must have.

Vi er i sektoren glade for det gode og stærke samarbejde, vi har med fonde og den private sektor. Men de midler er ofte øremærkede til at udvikle nye projekter og ikke at støtte den altafgørende drift.

Og det er driften, der sikrer stabiliteten og kvaliteten i tilbuddene over årene. Det skal den offentlige driftsfinansiering sikre.

Under flere samtaler med ordførere på tværs af det politiske spektrum har jeg mødt anerkendelse af sektorens centrale rolle i samfundet – og herunder forståelse for nødvendigheden af en stabil støttestruktur.

Det giver håb for, at en løsning på finansieringsudfordringen kan findes. I Frivilligrådet bider vi os i hvert fald fast – og arbejder videre med også at få gennemført den del af anbefalingerne til civilsamfundsstrategien, der handler om finansiering.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Anna Bjerre

Direktør, GirlTalk.dk, formand, Frivilligrådet, formand, RådgivningsDanmark
cand.psych.aut.

0:000:00