Ny debatserie: Hvad er behovet for good governance-regler i civilsamfundet?

DEBAT: En ny debatserie på Altinget Civilsamfund skal sætte fokus på behovet for good governance-regler i civilsamfundet. Blandt debattørerne er formand for frivilligrådet, Mads Roke Clausen.

Som led i satspuljeaftalen for 2019 vedtog en række af Folketingets partier at nedsætte en komite, der, med Frivilligrådet i spidsen, skal udarbejde retningslinjer for good governance i den frivillige sociale sektor. 

Retningslinjerne har, med aftalepartiernes egne ord, til formål "at skabe større gennemsigtighed og understøtte bedre ledelse i organisationer".

Men er der brug for good governance-regler og hvorfor? Hvilke områder er der særligt brug for at få retningslinjer for? Vil donorer kræve, at reglerne bliver fulgt for at give penge? Og i så fald, hvordan sikrer man, at de små foreninger kan leve op til kravene?

Login