Bedre Psykiatri: Regler for good governance er det første skridt i en nødvendig tillidsreform

DEBAT: Regler for good governance er det første skridt i en tillidsreform, som kan sikre en mere meningsfuld måde at kontrollere og dokumentere samfundsværdien af den frivillige sociale branches arbejde på, skriver Thorstein Theilgaard.

Af Thorstein Theilgaard
Generalsekretær i Bedre Psykiatri

Der er brug for en tillidsreform, som kan rulle den bureaukratiske oversvømmelse af det frivillige og sociale område tilbage, ellers drukner området. Forslaget om indførelsen af good governavnce, men også en whisteblower-ordning er et godt sted at starte.

Som Venstres tidligere socialordfører Carl Holst meget præcist formulerede det i Altinget i 2018: "Der er en tendens til, at vi bureaukratiserer det frivillige Danmark. Og der skal vi have fundet balancen, hvor der er tryghed for, at de offentlige penge bliver brugt godt og rigtigt, og at vi ikke skaber et kontrolregime (…)"

Jeg kunne ikke være mere enig. Dog med den tilføjelse, at vi allerede er i den ulykkelige situation, hvor der er skabt et kontrolregime.

Et tungt kontrolregime, som er karakteriseret af, at nye regler er udtænkt uden forudgående dialog med området, og derfor (som oftest) er svært foreneligt med den virkelighed, som de frivillige og sociale foreninger arbejder i.

Styrket tillid 
Det vil føre for vidt at remse alle de tiltag op, som området er blevet udsat for i de senere år, men et helt aktuelt eksempel på den manglende dialog og forståelse er, at modtagerne af driftsstøtte 19. november modtager en besked fra Socialstyrelsen om, at deres nye praksis er, at de skal modtage et bestyrelsesgodkendt budget og en udviklingsplan for 2020 senest 9. december – ellers bliver der ikke udbetalt penge 1. januar.

Jeg har ikke grund til at tro andet end, at det er et forsøg fra Socialstyrelsens side i forhold til at imødekomme branchens ønske om, at udbetalingen af driftsstøtte ikke forsinkes i det nye budgetår, som det har været tilfældet de senere år.

Så vidt så godt, men det ville ikke have været svært for selvsamme styrelse at undersøge realismen i forhold til en sådan tidsfrist hos modtagerne af driftsstøtte. Ligesom det ikke ville have været svært – på den baggrund – at have meldt en sådan ny tidsfrist ud meget, meget tidligere.

Jeg ser derfor også Frivilligrådets forslag om både good governance og indførelsen af en uafhængig whistleblower-ordning på området, som de første, men meget væsentlige skridt i forhold til en helt nødvendig tillidsreform på området.

En tillidsreform, som med afsæt i en styrket egenkontrol i organisationerne kan understøtte udviklingen frem mod en mere meningsfuld måde at kontrollere og dokumentere samfundsværdien af den frivillige sociale branches arbejde på. Derfor er jeg også glad for, at whistleblower-ordningen overlevede de politiske forhandlinger om resterne af satspuljen.

Mindre fokus på administration
I Bedre Psykiatri ser vi derfor frem til de kommende anbefalinger om good governance, som i regi af Frivilligrådet er i gang med at blive udarbejdet.

Vi har en forventning om, at anbefalingerne kan være med til at skabe en ny retning for administrationen og kontrollen af bevillingerne til organisationerne på det frivillige sociale område med et tættere afsæt i virkeligheden samt organisationernes egenkontrol.

Sådan kender vi det i øvrigt også fra andre områder, hvor det offentlige bevilliger økonomiske midler.

Til syvende og sidst må det handle om, at de offentlige midler, som Bedre Psykiatri og andre organisationer er blevet betroet, bliver anvendt til at hjælpe mennesker og ikke til administration, som det i stigende omfang er nødvendigt i dag.

Lad os, som Carl Holst efterlyste, finde den rigtige balance til gavn og glæde for ikke mindst de mennesker, der har brug for en hjælpende hånd i dagens Danmark

Forrige artikel Formænd: Foreningsejet finans løfter samfundet Formænd: Foreningsejet finans løfter samfundet Næste artikel Center for Borgerdialog: Konflikt fører til vellykket borgerinddragelse Center for Borgerdialog: Konflikt fører til vellykket borgerinddragelse