Professor dumper Deloittes rapport om frivillighed

FRIVILLIGHED: Førende forskere peger på en række mangler i rapport om lediges frivillige arbejde. Hverken Deloitte eller Beskæftigelsesministeriet ønsker at svare på kritikken.

To topforskere påpeger en række mangler i rapport om ledige som arbejder frivilligt, eksempelvis Venligboerne.
To topforskere påpeger en række mangler i rapport om ledige som arbejder frivilligt, eksempelvis Venligboerne.Foto: Scanpix
Rasmus Dahl Løppenthin

Omdiskuteret Deloitte-rapport om frivillighed møder nu modstand fra forskerkredse.

Studiet viser, at dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt, er længere tid om at komme i job. Men man skal være meget varsom med at drage forhastede konklusioner på baggrund af rapporten. Det mener en af landets førende forskere i frivllighed, professor Thomas P. Boje fra RUC.

“Data er meget svage,” siger han.

Studiet er bestilt af Beskæftigelsesministeriet og er baseret på spørgeskemaer. Men den metode er problematisk, hvis man vil påvise, at dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt, er længere tid om at finde et job, lyder det.

Det her studie er ikke særlig velegnet til at sige noget kvalificeret om sammenhængen mellem frivilligt arbejde og længden af ens periode på dagpenge.

Thomas P. Boje
Professor, RUC

“Det her studie er ikke særlig velegnet til at sige noget kvalificeret om sammenhængen mellem frivilligt arbejde og længden af ens periode på dagpenge,” siger Thomas P. Boje.

Han får opbakning fra en anden førende civilsamfundsforsker, Lars Skov Henriksen, der er professor ved Aalborg Universitet.

“Studiet giver kun et øjebliksbillede, så vi kan ikke sige noget om de frivilliges ledighedsperiode over tid,” siger han.

Lars Skov Henriksen har desuden skrevet et debatindlæg om rapporten, som du kan læse her.

Gemmer centrale tal
Begge professorer påpeger, at Deloitte tager forbehold og pointerer, at data er såkaldt “indikative”. Data er altså kun beskrivende, og Deloitte hævder ikke at have påvist, at det netop er frivilligt arbejde, som forlænger dagpengemodtagernes periode uden for arbejdsmarkedet.

Derfor forstår Thomas P. Boje ikke, hvordan Deloitte kan komme frem til “en hypotese om, at udførelsen af frivilligt, ulønnet arbejde kan føre til længere dagpengeperiode”.

“De kommer med vidtgående konklusioner, som ikke holder på det spinkle materiale, som de har,” pointerer Thomas P. Boje.

For nok skriver Deloitte i rapporten, at ledige som arbejder frivilligt i gennemsnit er 32 uger uden for arbejdsmarkedet. For den gennemsnitlige dagpengemodtager er det tilsvarende tal 26 uger. Altså en betragtelig forskel på seks uger.

Men de tal er såkaldt ukontrollerede data. Det vil sige, at man ikke har korrigeret for andre forskelle som køn, alder og tidligere perioder med ledighed.

Nærstuderer man fodnoterne, kan man se at Deloitte har foretaget beregninger, hvor man har korrigeret for nogle typer af forskelle mellem grupperne. Og så kommer man frem til, at forskellen ikke er på seks uger, men derimod blot to uger.

“Når man bryder data ned, er forskellen så lille, at den reelt er ubetydelig,” siger Thomas P. Boje.

Han er samtidig kritisk over for, at de væsentligste data ikke er formidlet klarere.

“Dem skulle man ikke have gemt væk i en fodnote – det burde fremgå af brødteksten,” siger Thomas P. Boje.

Professor Lars Skov Henriksen studser også over formidlingen i rapporten.

“Det synes jeg ikke er en helt rigtig måde at gøre det på. For det gør jo, at forskellene kommer til at fremstå som mere markante, end der er grund til,” siger han og fortsætter.

“Hvis der er andre ting, som kan forklare noget af forskellen, er det mærkeligt, man ikke bringer det i brødteksten.”

Uheldig dataindsamling
Lars Skov Henriksen påpeger samtidig, at Deloitte burde have kontrolleret for flere faktorer, som kunne identificere, hvorfor data viser, at ledige som arbejder frivilligt er længere tid om at komme i job. Folk med nedsat funktionsevne, psykiske udfordringer eller andre karakteristika kan være overrepræsenterede.

“De (Deloitte, red.) kan ikke rigtig redegøre for hvem det er som har svaret, og hvem det er som ikke har svaret,” siger Lars Skov Henriksen.

Samtidig kan der være nogle fællestræk ved den gruppe, som arbejder frivilligt, studiet heller ikke tager højde for.

“Det man ikke kan vide er, om der er en eller anden form for skævhed; altså at der er nogle bestemte typer af personer, der har taget den her mulighed for at arbejde ekstra frivilligt,” siger Lars Skov Henriksen.

Thomas P. Boje er enig.

“Vi ved simpelthen ikke noget om motiverne og betydningen af det frivillige arbejde blandt dem som har udført mellem 5 og 15 timers frivilligt arbejde. Samtidig får vi heller ikke oplyst hvor i arbejdsløshedskarrieren de er,” siger han.

Hvad kan vi samlet bruge det her studie til i forhold til at forstå sammenhængen mellem at arbejde frivilligt og ens periode uden for arbejdsmarkedet?

“Ingenting,” siger Thomas P. Boje.

Evalueringen har givet anledning til heftig debat på Altinget, samtidig med at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) varsler et udspil på området. Derfor har Lars Skov Henriksen set et behov for at få fakta på plads.

“Jeg er sådan set ikke ude på at pege fingre. Jeg synes bare det er vigtigt at få proportionerne på plads, fordi den her diskussion er så vigtig,” siger Lars Skov Henriksen.

Altinget ville gerne have foreholdt Deloitte forskernes indvendinger, men konsulenthuset ønsker ikke at kommentere og henviser til Beskæftigelsesministeriet. Her ønsker man heller ikke at svare på kritikken.

Dokumentation

Deloittes rapport er bestilt af Beskæftigelsesministeriet oger en evaluering af 15 timers-reglen, som var en forsøgsordning, der udløber 20. marts.

Her har man i en 2-årig periode givet efterlønnere og dagpengemodtagere dispensation til at udføre frivilligt, ulønnet arbejde arbejde op til 15 timer om ugen. Hidtil har grænsen været på fire timer.

Timegrænsen for dagpengemodtagere og efterlønnere gælder kun, hvis deres frivillige arbejde er en funktion, som også kunne være udført af en lønnet medarbejder.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Thomas P. Boje

Professor i sociologi og arbejdsmarkedsforhold ved RUC
mag.scient.soc (Københavns Uni. 1972), ph.d. i Business Administra­tion (Handelshøjskolen i København 1987)

Lars Skov Henriksen

Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1989), ph.d. i samfundsvidenskab (Aalborg Uni. 1995)

0:000:00