Frivilligdanmark sår tvivl om konklusion i Troels Lunds rapport

GENMÆLE: Foreningsliv kan ikke genkende, at frivilligt arbejde fastholder folk i ledighed. Både forskere og foreninger efterlyser mere viden på området.

“Alle de test, Deloitte har foretaget, danner belæg for en hypotese om, at udførelsen af frivilligt, ulønnet arbejde kan føre til længere dagpengeperiode.”

Sådan lyder en af de centrale passager i Beskæftigelsesministeriets rapport om dagpengemodtageres frivillige arbejde.

Men den køber DGI ikke. Man noterer sig, at dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt, ser ud til at være længere tid om at komme i beskæftigelse. Sammenhængen er bare ikke påvist, lyder det.

Login