Dansk IT: Politikerne skal tage bagsiden af den digitale medalje seriøst

DEBAT: Digitaliseringen er en gevinst for Danmark på mange fronter, men den skaber også nye problemstillinger. Vi har alle og ikke mindst Folketinget et ansvar for også at tale om, hvor vi ikke skal digitalisere, skriver Lisa Herold Ferbing.

Af Lisa Herold Ferbing
Bestyrelsesformand i Dansk IT

I Danmark er vi ikke blege for at bryste os af at være blandt verdens førende nationer til digitalisering.

Vi blev da også sidste år tildelt en førsteplads i FN’s undersøgelse af 193 landes offentlige digitalisering. Det kan vi godt være stolte af. Men vi må aldrig glemme, at det forpligter at være blandt de bedste.

Dansk IT mener, at vi danskere − og herunder ikke mindst Folketinget − skal have et langt mere nuanceret syn på, hvad it og digitalisering kan bidrage med – og ikke mindst hvad det ikke kan.

Øget digitalisering giver nye risici
At have et højt it-modenhedsniveau handler ikke bare om at kunne tage nye teknologier i brug og om være en digital ’frontrunner’. Det indebærer også, at man tager ansvaret for bagsiden af den digitale medalje på sig.   

For nej, digitalisering betyder ikke kun nye muligheder, innovation og vækst. Konsekvensen af en øget digitalisering er også nye risici og nye problemstillinger. Den del af ligningen har vi alle et ansvar for at tage seriøst. Det gælder ikke mindst på Christiansborg.

Mange af os vil gerne have fingrene i den nyeste smartphone, tablet eller pc. Vi skifter hardware for at kunne nyde godt af de nye funktioner og den øgede regnekraft.

Vi glemmer bare, at produktionen og bortskaffelsen af hardwaren presser vores klima. Det samme gælder, når vi anvender de mange streaming- og cloud-tjenester. De gigantiske datacentre, der understøtter dette, er også med til at forurene.

Det er ikke enten eller
Paradoksalt nok kan netop it også være med til at sikre, at vi kan nå vores klimamål gennem for eksempel mere intelligent trafikregulering og energistyring. På den måde er det aldrig et enten eller, når vi taler it og digitalisering.    

Enhver, der har børn i folkeskolen, kender til Forældreintra og den digitale kommunikation i skolen. Giver en platform som Forældreintra (nu snart afløst af Aula) mange muligheder? Bestemt. Medfører den også udfordringer? Svaret på det spørgsmål giver næsten sig selv.

På de sociale medier kommunikerer danskerne med venner og bekendte og nyder godt af de features, de digitale tjenester indeholder. Bagsiden af medaljen kan være digital mobning og ekskludering.

Et andet eksempel er, at det er super effektivt at søge på Google efter relevant information, og at det er fantastisk, når kort-apps guider os igennem trafikken ud fra noget nær realtidsdata. Men forholder vi os til, at de spor, vi efterlader på nettet, er prisen for at benytte tjenesterne gratis?

Vi skal tale om bagsiden
I øjeblikket er vi vidne til den såkaldte teledatasag. De data om borgernes adfærd i telenettet, der kan være afgørende for, om en borger bliver kendt skyldig eller uskyldig i en retssag, har vist sig at være behæftede med alvorlige fejl.

Det rokker ved hele tilliden til retssystemet og bør i dén grad give stof til eftertanke. Også her har digitaliseringen en bagside, hvis data anvendes og tolkes forkert.

At være en moden it-nation indebærer, at man har alle nuancerne med.

Der må ikke gå for meget jubeloptimisme i den. Vi skal også kunne tale om, hvor vi ikke skal digitalisere, og vi skal kunne forholde os til negative konsekvenser af en øget digitalisering. 

Vi skal tage bagsiden af den digitale medalje seriøst.

Forrige artikel Dansk Energi: Forudsætningerne for investering i fibernet skal fremmes Dansk Energi: Forudsætningerne for investering i fibernet skal fremmes Næste artikel Jens Rohde til Vestager: Her er min ønskeliste Jens Rohde til Vestager: Her er min ønskeliste
Arbejdspladsen bliver virtuel, og arbejdet bliver ”distribueret”

Arbejdspladsen bliver virtuel, og arbejdet bliver ”distribueret”

RAPPORT: At arbejde hjemmefra er måske blot en forsmag på en ny måde at organisere arbejde og virksomheder på, når man mere konsekvent bruger digitale værktøjer. Den amerikanske designer John Maeda fortæller i en ny rapport om at gå skridtet videre fra distancearbejde til distribueret arbejde.