OS2: Midler til digital omstilling bør fokusere på open source-løsninger

DEBAT: Open source-licenser giver mere innovation og øger konkurrencen. Derfor bør Ruben Kiddes (R) forslag om en omstillingspulje til ny it være øremærket udvikling af open source-software, skriver Rasmus Frey.

Af Rasmus Frey
Sekretariatschef, OS2 – Offentligt Digitaliseringsfællesskab

De Radikales teknologiordfører, Ruben Kidde, har forslået at oprette en omstillingsfond på 300 millioner, hvorfra offentlige myndigheder kan søge midler til at udvikle nye it-løsninger.

Med digitalisering tæt på hjertet glæder det mig, når en teknologiordfører ønsker, at Danmark (fortsat) skal være digitalt foregangsland. Men måske er noget vigtigt blevet nedprioriteret i processen.

Gå over til open source
De penge, der forhåbentlig kommer til at ligge i omstillingspuljen, er borgeres penge. Det betyder, at pengene selvfølgelig skal bruges til størst muligst gavn for borgerne og uden at sløse med dem.

En metode til at sikre denne tillid er ved at gå over til open source-licenser med agile udviklingsmetoder. Sidstnævnte er også pointeret i Dansk Erhvervs digitale politik med "27 forslag til et konkurrencedygtigt, robust og ansvarligt Danmark".

Open source-software bliver tit anset for at være gratis software. Det er det ikke. Men det kan være billigere, fordi flere samarbejder om udvikling og videreudvikling af it-løsningerne.

Jo flere der er til at dele omkostningerne, desto mindre bliver de for den enkelte. På den måde giver open source-modellen værdi for pengene til det danske samfund, uanset om softwaren er borgerrettet eller ej.

Giv flere muligheden for at byde sig til
De løsninger, som Ruben Kidde omtaler, er nyudviklede løsninger. Her er det nemt at stille krav om at resultatet offentliggøres på open source-licenser og det er juridisk muligt jævnfør open source-notatet, som er udarbejdet for OS2 af Kammeradvokaten.

Større løsninger kan risikere kun at tiltrække større it-leverandører, mens løsninger af mindre karakter også kan åbne buddet op for små og mellemstore leverandører.

Ved at satse på de mindre og modulære løsninger og bygge til genbrug – som også er fremhævet i KL's fælleskommunale rammearkitektur – kan omstillingspuljen være med til at øge konkurrencen mellem it-leverandører og styrke vores fælles økonomi.

Med open source-licenser kan alle leverandører også potentielt set være med i alle it-løsninger, da de kan fungere som leverandører til drift eller kvalitetssikring eller bygge oven på de nye løsninger i stedet for, at softwarens kildekode er lukket inde bag lås og slå. Åbenhed er godt for hele det digitale Danmark.

Myte med sikkerhedsproblemer
Det er ofte gentaget, at open source skulle have sikkerhedsproblemer, fordi softwarens kildekode er åben for, at alle kan se den. Dette er intet andet end en myte.

Kildekoden må aldrig indeholde personfølsomme data, brugernavne eller koder, så hvad er der at snuppe der? Ikke mindst gælder princippet i open source om, at jo flere øjne der kigger, desto flere er der til at finde fejl. Præcist som når flere korrekturlæsere giver et bedre slutresultat med færre fejl end kun en enkelt korrekturlæser.

Det er nemt at blive blind overfor sin tekst – eller sin kode – og derfor skal vi bruge muligheden til, at flere kan gennemse kildekoden. Det øger sikkerheden og ikke mindst tilliden til løsningen.

Erfaringer fra udlandet
Vi kunne lære fra EU-Kommissionen, som i midten af oktober har offentliggjort deres politik omkring open source. En politik, hvor Kommissionen forpligtiger sig til at bruge open source i alle områder, hvor det er strategisk.

Eller for eksempel Tyskland, hvor kommuner som München stiller krav om, at alt nyudviklet software fra slutningen af 2021 skal være open source. Det er altså gjort ude i verden og kan også gøres i Danmark.

Man kunne forestille sig, at omstillingspuljen kom med en disclaimer: Nye it-løsninger skal offentliggøres som open source, medmindre dette er umuligt.

Det vil styrke tillid, fleksibilitet, innovation og ikke mindst konkurrence i et digitalt Danmark.

Forrige artikel Forsker: Cyberstrategi skal indtænke stormagtsrivalisering og samarbejde Forsker: Cyberstrategi skal indtænke stormagtsrivalisering og samarbejde Næste artikel Digitaliseringsstyrelsen: Kompetencer begrænser potentialet i statslig digitalisering Digitaliseringsstyrelsen: Kompetencer begrænser potentialet i statslig digitalisering