DI: Politisk opbakning til grøn teknologi må ikke kun handle om pris

DEBAT: Eksisterende teknologi har et enormt grønt potentiale. Men der skal også være politisk vilje til at arbejde med parametre, der tager højde for andet end pris, mener Dansk Industri.

Af Christian Hannibal
Digitaliseringspolitisk chef, DI

Det er vigtigt, at techbranchen selv bliver grønnere.

Men ny, avanceret teknologi har langt større potentiale, når det bruges til at reducere CO2-udledning i resten af samfundet. En stor del af teknologierne findes allerede, så nu skal vi bare have trykket på speederen.

Flere gode eksempler
Ny teknologi spiller en helt central rolle, når det kommer til alt fra sikring af energieffektivitet og reduktion af CO2-udledning på tværs af sektorer til bekæmpelse af madspild og forbedret fødevareproduktion.

Et eksempel er virksomheden Nextfood, som har digitaliseret hele fødevareforsyningskæden fra jord til bord gennem automatiseret indendørs dyrkning af grøntsager.

Virksomheden dyrker kvalitetsråvarer året rundt i et nøje kontrolleret miljø, hvor planterne får præcis den mængde næring, lys og vand, som de har brug for.

På den måde sikrer de, at produktionen bliver 100 gange mere effektiv end ved udendørs dyrkning, og samtidig sparer de 75 procent vand, bruger ingen pesticider og undgår derfor vandforurening.

Et andet eksempel er virksomheden EasyInspect, som har skabt en platform, der automatiserer inspektion af blandt andet broer og vindmøller. Ved hjælp af dronebilleder skabes en 3D-model af broen, og kunstig intelligens bruges til at finde skader.

På den måde spares mange timers arbejde, og udgifter til lifter, både, udstyr og transport skæres ned. Det er med til at skabe lavere udledning af CO2 og mere effektive inspektionsindsatser.

Potentialet i tech
Hele erhvervslivet er i gang med en grøn omstilling. På tværs af brancher og sektorer arbejder flere og flere virksomheder på at udlede mindre CO2 – og techbranchen er ingen undtagelse.

Både Google og Facebook etablerer effektive, grønne datacentre for at sikre, at miljøbelastningen er så lav som muligt. Og senest har Microsoft præsenteret et mål om ikke blot at blive CO2-neutrale; de vil helt fjerne det CO2-aftryk, som virksomheden har udledt siden grundlæggelsen i 1975.

Det er indiskutabelt positivt, når techvirksomhederne arbejder på at udlede mindre CO2. Derfor er det for eksempel også et vigtigt skridt, at de datacentre, som er blevet bygget i Danmark over de seneste år, i stadig højere grad forsynes med grøn strøm.

Samtidig skal der ikke være nogen tvivl om, at tech har potentiale til at spille en langt større rolle i sikringen af en mere bæredygtig fremtid for Danmark og for vores globale samfund.

En rapport fra Ericsson har i 2015 anslået, at informations- og kommunikationsteknologier har potentiale til at reducere de globale udledninger af drivhusgasser med otte gigaton, svarende til 12 procent af de globale udledninger, frem mod 2030.

Det gør sig både gældende inden for byggebranchen, i transportsektoren og hos fødevarevirksomhederne – samt i en lang række andre funktioner.

Bare ved at implementere allerede eksisterende teknologiske løsninger har techbranchen et enormt potentiale til at bidrage til den grønne omstilling.

Det understreger de mange gode forslag, som DI har modtaget fra virksomheder i forbindelse med regeringens klimapartnerskaber, også.

Nu håber vi bare, at regeringen vil tage imod forslagene, så vi rigtig kan trykke på speederen.

Behov for politisk opbakning
For at komme videre har vi nemlig behov for politikernes opbakning til blandt andet at stille grønne krav i offentlige indkøb, så det bliver obligatorisk at arbejde med parametre, der gavner klimaet, frem for kun at tænke i pris.

Derudover ønsker vi, at regeringen skaber rammer for, at overskudsvarme fra datacentre og mobilmaster kan genanvendes igennem fjernvarmenettet. På den måde er varmen ikke spildt, men kommer til at indgå i et større, mere bæredygtigt kredsløb.

Hvis vi derudover satser yderligere på forskning inden for ny og avanceret teknologi, som skal arbejde på at løse nogle af de største samfundsmæssige og globale udfordringer, vi står over for, vil det teknologiske bidrag til et mere bæredygtigt samfund i fremtiden kun blive mere markant.

I DI vil vi sørge for, at vi går på to ben i debatten om, hvordan tech påvirker klimaet.

Lad os begrænse skadevirkningerne, men fuldt omfavne de mange muligheder, tech bringer med sig.

Forrige artikel KMD: Sådan skal kunstig intelligens bruges til beslutningsstøtte KMD: Sådan skal kunstig intelligens bruges til beslutningsstøtte Næste artikel IT-Branchen: Virksomheder skal opgive hurtige afkast og satse på grøn teknologi IT-Branchen: Virksomheder skal opgive hurtige afkast og satse på grøn teknologi
Den lange rejse mod eksponentiel vækst

Den lange rejse mod eksponentiel vækst

Rent vand ligger højt på listen over klodens største udfordringer; klimaforandringer, forurening og et voksende forbrug vil presse forsyningerne alvorligt i de kommende år. Danske Aquaporin har udviklet et filter til afsaltning og rensning af vand, der er ekstremt effektivt. Nu handler det om at få produktionen op i den helt store globale skala.