Overblik: Her er de digitale anbefalinger fra Robusthedskommissionen

Politikerne bør indføre et fælles princip om "digitalt og teknologisk først" til at sikre smartere opgaveløsning i sundhedsvæsenet. Det er en af anbefalingerne fra Robusthedskommissionen. Få nedslag med digitale briller her.

Robusthedskommissionen har præsenteret sine 20 anbefalinger til regeringen. Blandt anbefalingerne skal det gøres mere attraktivt at udskyde sin tilbagetrækning.
Robusthedskommissionen har præsenteret sine 20 anbefalinger til regeringen. Blandt anbefalingerne skal det gøres mere attraktivt at udskyde sin tilbagetrækning.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Sebastian Vidkjær Stone

Robusthedskommissionen med Søren Brostrøm i spidsen præsenterede mandag sine anbefalinger til, hvordan der sikres mere personale og mere tid til kerneopgaven i sundhedsvæsenet. 

Det er Sundhedsstyrelsens tidligere direktør, Søren Brostrøm, der har har ledet kommissionens arbejde. En formand, otte ekspertmedlemmer og otte medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter har udgjort personellet i kommissionen, som blev nedsat i august 2022. 

I alt kom kommissionen med 20 overordnede anbefalinger med en række yderligere forslag under de enkelte anbefalinger. Du kan læse de samlede anbefalinger her.

Herunder får du en oversigt over de fire anbefalinger, hvor der direkte udtrykkes behov for øget digitalisering eller nye teknologier: 

Kompetencer skal bruges på tværs af geografi og sektorer gennem nye stillingsformer og digitalisering 

Der er udfordringer med at rekruttere personale. Det gælder både på tværs af faggrupper og geografi. Tiltag, der spreder kompetencerne på de parametre er derfor på kommissionens spiseseddel. 

Anbefalinger: 

 • Der skal udvikles attraktive delestillinger, hvor den enkelte medarbejder har flere tjenestesteder. 
 • Der skal være et forpligtende samarbejde om de samlede personaleressourcer i de tilfælde, hvor arbejdet ikke kræver fysisk tilstedeværelse. 
 • Ny teknologi og den digitale infrastruktur skal understøtte det diagnostiske område. 
 • Lægelige kompetencer skal fordeles bedre på tværs af specialer og geografi.

Der skal indføres et fælles princip om "digitalt og teknologisk først" til at sikre smartere opgaveløsning

Kommissionen vurderer, at forskellige velfærdsteknologier indebærer et potentiale til at spare arbejdskraft. De peger også på, at brugen af teknologierne har en dokumenteret effekt på frigivelsen af tid og ressourcer. 

Anbefalinger: 

 • Der skal politisk vedtages et grundprincip om "digitalt og teknologisk først".
 • Der skal i fællesoffentlige aftaler fastsættes nationale krav om, hvilke opgaver der skal omfattes af et "digitalt og teknologisk først-princip". 
 • Fælles tværsektorielle mål for den digitale og teknologiske udvikling i sundhedsvæsenet og på ældreområdet skal aftales. 
 • Teknologi og digitale løsninger skal være en integreret del af retningslinjer og vejledninger både lokalt og nationalt. 

Der skal sikres bedre rammer for hurtig ibrugtagning af dokumenteret arbejdskraftsbesparende teknologi 

Det er vurderingen, at der er strukturelle barrierer, som hæmmer implementeringen af teknologiske redskaber, hvilket kommissionen ønsker at nedbryde. 

Anbefalinger: 

 • Nye modeller for økonomiske strukturer på tværs af sektorer skal undersøges. 
 • Lovgivningen skal moderniseres, så den understøtter udvikling, anvendelse og implementering af datadrevet teknologi i hele sundhedsvæsenet. 
 • De juridiske rammer for deling af data og kendskabet skal styrkes.

Digitale kompetencer og teknologiforståelse blandt sundhedspersonalet styrkes 

Det er ikke kun strukturelle barrierer, der står i vejen for realiseringen af teknologiernes potentiale. Sundhedspersonalets kompetencer skal også styrkes for bedre at kunne implementere teknologien. 

Anbefalinger: 

 • Der skal mere teknologiforståelse på de sundhedsfaglige grunduddannelser. 
 • Der skal udvikles stillinger, der kombinerer klinisk arbejde, forskning og udvikling af teknologi. 
 • Ledernes teknologiforståelse og forståelse for digital forandringsledelse skal styrkes. 
 • Sundhedspersonalet skal betrygges i behandleransvaret ved brug af digitale løsninger og teknologi i udredningen og behandlingen af patienter.  

Få en oversigt over alle 20 anbefalinger her.

Læs mere uddybende om de enkelte anbefalinger her. 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Brostrøm

Seniorrådgiver, WHO's generaldirektør
cand.med. (Københavns Uni. 1995), speciallæge i gynækologi/obsetrik, ph.d. (Københavns Uni. 2003), MPA (CBS 2011)

0:000:00