Her er de digitale detaljer på finansloven

AFTALE: Det skal undersøges, om der skal laves nyt it-system for bilafgifter, og erhvervslivets byrder skal lempes. Her får du finanslovsaftalen fra et digitalt perspektiv.

Aftaleteksten for næste års finanslov gemmer en god håndfuld mindre digitale tiltag, men ingen store nyheder. Altinget gennemgår teksten her.

Skatteministeriet skal lave en forundersøgelse af behovene, hvis der skal laves nye it-systemer for bilafgifterne. Det er der afsat fem millioner kroner til i finansloven for 2019. Allerede i første halvår af 2019 vil regeringen og Dansk Folkeparti gøre status på forundersøgelsen.

På sundhedsområdet er der to digitale detaljer. Den første er et referenceprissystem, der skal sikre, at medicinudgifterne ikke stiger mere end i de lande, vi sammenligner os med. Det system skal it-understøttes, og det er der afsat 8 millioner kroner til næste år, stigende til 12,5 millioner de næste tre år.

Login