Debat

Jakob Sørensen: Ambitiøse folketingspolitikere bør stile efter it-ordførerskabet

It- og digitaliseringområdet har både et enormt potentiale og skyggesider, der kan få alvorlige konsekvenser. Derfor bør it-ordførerposten være populær blandt de nye folketingsmedlemmer, skriver Jakob Sørensen.

It og digitalisering bør stå højt på enhver ambitiøs folketingspolitikers ønskeliste, skriver Jakob Sørensen.<br><br><br>
It og digitalisering bør stå højt på enhver ambitiøs folketingspolitikers ønskeliste, skriver Jakob Sørensen.


Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Jakob Kaastrup Sørensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I mange år har it og digitalisering ikke haft folkelig appel som politisk kampplads. Men med behovet for at frigøre hænder i velfærden er det tid til, at det politiske Danmark træder ud af konsensussuppen og tager ansvaret på sig for at forme den digitalisering af samfundet, der er blevet afgørende for at holde humlebien Danmark på vingerne.  

Digitalisering er for vores samtid, hvad globaliseringen var for 90’erne; en altopslugende samfundsforandrende kraft, som ikke kan stoppes, fordi potentialet og værditilvæksten er så enorm.  

Men hvis ikke vi formår at tøjle digitaliseringens skyggesider, er konsekvenserne endnu mere alvorlige end den ulighed og politiske polarisering, der fulgte globaliseringsbølgen.

Vi har brug for modige og visionære politikere, der forstår dette, og derfor kommer her en række centrale grunde til, at it og digitalisering skal op på ønskelisten hos enhver ambitiøs folkevalgt:

Digitalisering har stort effektiviseringspotentiale 

Er du borgerlig-liberal, så kommer her tre grunde til at glemme skatte- eller retsordførerskabet og i stedet gå efter it-ordførerposten: 

1) Glemt alt om verdensmålskonsulenter eller kommunikationsmedarbejdere. Det virkelige effektiviseringspotentiale i den offentlige sektor findes gennem digitalisering.  

Men de lavthængende frugter er plukket, og det næste store skridt kræver benhårde politiske beslutninger. Hvor langt vil vi gå i forhold til at bruge og sammenkøre borgernes data, og hvilke beslutninger vil vi overlade til computere at træffe om borgernes ydelser og service? 

Dette er beslutninger der bør træffes politisk. Skubber man ansvaret for de svære beslutninger til embedsmænd og konsulenter eller tør tage man tage politisk ansvar?    

2) Digitalisering udvider statens magtudøvelsesmuligheder markant. Store datasæt kan køres igennem avancerede mønstergenkendelsesalgoritmer og udpege både potentielle skattesnydere og anden lyssky adfærd. Det er en våd drøm for både politi og skattemyndigheder, men det varsler også en ny æra i vores forhold til staten.  

Kære nyvalgte medlem af Folketinget, lad bare de andre kappes om de populære ordførerposter, og gå i stedet efter at indtage fremtidens politiske kampplads.

Jakob Sørensen, projektchef, Mandag Morgen

I det digitale samfund behøver du ikke at have gjort noget ulovligt for at hidkalde dig statens opmærksomhed, bare du statistisk ligner en mistænkt, kan du hidkalde dig Big Mothers varsomme blik. Hvem er borgerens bolværk mod denne udvikling? 

3) Data er råstoffet i den digitale økonomi, men modsat olie eller kul hiver vi ikke data op af jorden, det er noget, vi hver især producerer med vores adfærd.  

Det offentlige vil sætte mere data fri, så det kan være med til at drive innovation i det private erhvervsliv, men samtidig efterspørger danskerne større kontrol over deres digitale liv og viden om deres egne data.  Vil det borgerlige Danmark sikre individets digitale rettigheder i en digital økonomi? 

It-ordføreren kan afhjælpe unges trivselsproblemer 

Er du en del af centrum-venstre, så lad en anden løbe med socialordførerposten og gå efter it-ordførerskabet af følgende grunde: 

1) Vi mangler varme hænder i velfærden. Der tales om mere i lønposen, men omkostningerne er enorme, og gevinsten sidst på måneden for den enkelte medarbejder er måske minimal. Kan vi derimod gennem digitalisering fjerne kolde arbejdsopgaver og dokumentation fra disse medarbejdere, kan vi styrke tid til nærhed og omsorg og øje arbejdsglæden. 

Det kræver investeringer i digitale løsninger og massive investeringer i velfærdsuddannelserne. Men sværest kræver det nye måder at organisere arbejdet på, som kan betyde opgør med vante arbejdsgange og kulturer.  Findes modet til at tænke nyt hos centrum-venstre? 

Læs også

2) Ulighed er ikke længere kun et socialt og økonomisk fænomen. Digital ulighed er nu blevet et reelt problem, som ikke længere kan skubbes over på styrelser eller kommunal borgerservice.  

Op mod 23 procent af befolkningen mangler basale digitale kompetencer, og de er ekstremt udsatte for både statens og private virksomheders krav. I takt med at digitaliseringen tager yderligere fart, er denne gruppe tiltagende marginaliseret Hvem er deres stemme på Christiansborg?  

3) Mistrivsel blandt unge er stigende. I en undersøgelse lavet af Tænketanken Mandag Morgen svarer 76 procent af danskerne, at de i høj grad er bekymrede over sociale mediers indflydelse på børn og unges psyke.  

I samme undersøgelse svarer danskerne, at de ingen tillid har til, at politikerne kan håndtere og regulere algoritmernes indflydelse på vores digitale liv. Mistrivsel var et centralt tema i valgkampen, og de fleste har efterhånden anerkendt, at problemet ikke kan reduceres til karakterafgivelse og fremdriftsreformer.  

Tør venstrefløjen tage et opgør med de utæmmede markedskræfter, der er blevet grundlaget for unges sociale liv online, eller har man allerede givet op på forhånd?   

Kære nyvalgte medlem af Folketinget, lad bare de andre kappes om de populære ordførerposter, og gå i stedet efter at indtage fremtidens politiske kampplads. Det bliver i digitaliseringen af Danmark, at vi for alvor flytter samfundets hegnspæle de kommende fire år.   

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jakob Kaastrup Sørensen

Projektchef, Tænketanken Mandag Morgen
Diplom, ledelse (DTU, 2020)