Lisbeth Knudsen: Kampen om den digitale verdensorden starter nu

KOMMENTAR: Hvad er det sande billede af Danmark i den digitale verdensorden, og hvor skal vi hen med de mange politiske udspil, der gør os til verdensmestre i alt, spørger Lisbeth Knudsen.

Teknologi og viden bliver i stigende grad en geopolitisk faktor i den nye digitale verdensorden, konstaterer regeringen i denne uges udspil om den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

Danmark skal være et af de mest innovative lande i verden. Udenrigstjenesten skal drive mere tech-diplomati. Universiteterne skal drive mere forskningsdiplomati, og danske virksomheder skal være digitale frontløbere.

Der skal etableres et e-handelscenter, der kan levere virksomhedsrådgivning. Adgangen for danske virksomheder på internationale e-markedspladser skal hjælpes på vej, og regeringen vil etablere en international koalition af tech-virksomheder, civilsamfundsorganisationer og stater for blandt andet at udvikle internationale dataetiske normer og principper. Sådan!

Der er ingen smalle steder eller manglende ambitioner i det dugfriske udspil til en ”Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi 2019-2020”, ligesom der ikke er det i mange andre digitaliseringsudspil, som regeringen er kommet med.

”Strategi for Danmarks digitale vækst” hedder et af dem målrettet erhvervslivet. ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund” hedder et andet målrettet den offentlige sektor. ”Digital service i verdensklasse” hedder et tredje udspil. ”Danmark klar til fremtiden” hedder et fjerde, målrettet forskningsindsatsen og innovation. ”Bredbånd og mobil i digital topklasse” hedder et femte om den digitale infrastruktur på teleområdet.

Læg dertil en AI-strategi for at booste Danmarks brug af kunstig intelligens og en aftale om fremtidens infrastruktur for digitale identiteter i Danmark og sikkert meget mere.

Pointen er, at det vælter ud med planer og ideer fra alle ministerier og alle verdenshjørner. Ingen kritik af det. Digitaliseringen ændrer alle spillereglerne i vores samfund. Men når nu alle andre lande har det ligesom os, at vi er bange for at være de sidste, der kommer hen til fremtidens herligheder og muligheder, så vil det være en ovenud god idé at tænke de her mange initiativer lidt på tværs på en ny måde.

Det vil det ikke alene, fordi denne nye måde kan give os en mulighed for at udtænke en dansk model for, hvilken rolle vi gerne vil spille i den digitale verdensorden. Det er også en god ide, hvis den nye måde kunne sikre, at halvdelen af befolkningen ikke overlades til afmagt og rådvildhed, jobløshed og bekymring ved den digitale forandringsproces, robotiseringen og globaliseringen.

Hvis vi derimod kan bruge en ny måde at gribe tingene an på til for eksempel at udvikle nye jobtyper, nye kompetencer, nye uddannelsesstrukturer, nye produkter og en ny version af den danske flexicurity-model.

Problemet med hele mylderet af gode tanker og forslag i alle regeringsudspillene er, at de ikke tegner en samlet vision for, hvor det danske samfund er på vej hen. Og måske endnu værre, at vi bygger en hel masse planer uden at have fundamentet gennemdrøftet og godt tør i støbningen.

Jeg havde lejlighed til forleden at tale på en konference om intelligent vækst arrangeret af Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), der fremlagde en meget spændende rapport om udviklingen i Kina.

En rigtig god og håndfast opfordring til, at vi skal finde ud af, hvad vej vi vil gå med den teknologiske udvikling her i Danmark og i EU. Mellem det statsstyrede Kina og det markedsstyrede USA ligger Europa, der med EU-kommissær Margrethe Vestagers ord har en stærk politisk kultur for at etablere nye markedspladser og at regulere dem på en fornuftig måde, så business tjener samfundet og ikke omvendt.

I Europa vil vi alle sammen hver for sig være verdensmestre på det digitale område. Prøv at læse den svenske AI-strategi, som er en drøm om verdensklasse. Nordmændene skriver ganske enkelt, at norsk AI skal lede verden.

Og finnerne vil i deres strategi også være førende nation i verden på kunstig intelligens. Men vi er alle sammen små lande og overtrumfes hurtigt af den franske AI-strategi eller den britiske. Og i EU sidder man så og prøver også at have en offensiv AI-strategi og et stort program for et digitalt Europa, som bevæger sig med sneglefart i forhold til Kinas satsninger.

Den digitale forvandling bør være den højest prioriterede politiske og økonomiske opgave, hvor vi skal udvikle nye svar på presserende spørgsmål. Teknologierne forandrer vores samfund, men måden, hvorpå de gør det, afhænger i høj grad af, hvordan vi beslutter at anvende dem, samt hvordan vi udarbejder vores lovgivningsmæssige rammer for disse teknologier.

Hvad er vores globale ”point of difference” i Danmark på det digitale område? Hvor satser vi vores begrænsede ressourcer? Hvordan kan vi bruge vores samfundsmodel og vores værdier med tillid, fællesskab, lav magtdistance og mindre ulighed end i mange andre lande som en fornuftig ”driver” på udviklingen?

Globalisering version 1.0 gav frygt og afmagt hos mange. Kan vi gøre globalisering 2.0 bedre og introducere en europæisk model for en ny digital verdensorden med et mere menneskeligt ansigt?

Jeg tillod mig på ATV-konferencen forleden at foreslå, at vi bygger et fundament af digital humanisme. Det består af, at vi sætter mennesket før maskinerne. At vi skaber nogle dataetiske standarder og nogle etiske standarder for brug af kunstig intelligens der gør, at vi ikke som mennesker mister kontrollen med, hvad maskinerne skal udføre og kan udføre.

At vi sætter nogle høje krav til sikkerhed og persondatabeskyttelse og den personlige integritet i forhold til indsamlingen af stadig flere data om os og samkøring af data. Fundamentet består også af en forudsætning om et fokus på bæredygtighed og samfundsansvar hos dem, der arbejder med store dataindsamlinger og med kunstig intelligens.

Oven på fundamentet lægger vi et lag, som jeg har givet overskriften, at alle skal med. Sådan lyder det hele tiden i den politiske retorik, men hvad betyder det? Det burde betyde, at vi nu ikke bare skal holde festtaler om livslang læring, men nu skal der ske noget for alvor.

At vi ikke bare skal holde festtaler om begrebet digital dannelse, som i modsætning til digitale kompetencer ikke blot handler om, hvordan vi betjener de nye teknologier, men hvordan vi forstår betydningen af dem og den indvirkning, de har på vores liv, vores kommunikation med hinanden og vores sundhed.

Til dette lag hører også udviklingen af et nyt meget mere agilt og fleksibelt uddannelsessystem, der kan følge med de kompetencekrav, de nye jobbeskrivelser, de nye funktioner på arbejdsmarkedet, som hele tiden vil forandre sig.

Når de to lag er godt implementeret, er der et solidt fundament for den offentlige digitaliseringsstrategi, som igen kan understøtte og fremme digitaliseringen i den private sektor. Og der er basis for en vækststrategi i den private sektor med de centrale danske værdier i bagagen.

Både i den offentlige sektor og den private sektor i Danmark er vi langt fremme med digitalisering, fordi vi er det, man kalder et meget digitalt modent område. Danskerne har taget de nye teknologier i brug i stor stil, og tiltagene i det offentlige til digitaliseringen har presset stærkt på den udvikling med e-Boks, NemID, digital selvangivelse og i det hele taget kommunikationen med det offentlige på nettet.

Men næste fase af den teknologiske udvikling griber meget stærkere ind i vores liv og hverdag. I vores danske samfundsmodel, vores arbejdsliv og tilliden til det fælles. Globaliseringen 2.0 vil blive en kamp mellem kontinenterne om den nye digitale verdensorden. Det vil blive en kamp om magten over de nye teknologier og de data, som de opsamler. Det vil blive en kamp på samfundsmodeller. De frie markedskræfter, den statslige overstyring og den europæiske balancegang mellem marked og regulering.

Derfor: Prøv at lægge alle de fragmenterede planer for, hvordan vi bliver verdensmestre i det ene og det andet og det tredje i Danmark, ud på bordet. Skræl den flotte retorik væk, og tegn en helhedsvision for det digitale Danmark, så vi kan se det reelle billede af konkurrenceudfordringen og finde ud af, hvad der skal være retningen for vores udvikling.

----------

Lisbeth Knudsen er tværgående chefredaktør på Mandag Morgen/Altinget og formand for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Det Kgl. Teater. Hun har været koncernchef for Berlingske Media og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Før det var hun blandt andet nyhedsdirektør i DR. Hver anden fredag skriver hun en kommentar i Altinget.

Tema: Kommentarer

Forrige artikel Lisbeth Knudsen: Utopia er knust, og techgiganterne er havnet i skærsilden Lisbeth Knudsen: Utopia er knust, og techgiganterne er havnet i skærsilden Næste artikel Direktør om kunstig intelligens: Europa skal med på vognen nu Direktør om kunstig intelligens: Europa skal med på vognen nu
 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Datatræl for regeringens dataherremænd - forskerne

  Datatrælleri kan aldrig være menneskeligt

  "Og måske endnu værre, at vi bygger en hel masse planer uden at have fundamentet gennemdrøftet og godt tør i støbningen."

  Ja, så langt kan jeg kun være enig. Men hvor i Lisbeth Knudsens store planer omtales retten til privatliv overhovedet? Kampen om retten til privatliv er central i hele denne udvikling, og indtil nu er borgerne blevet voldtaget af datarøvere under radaren. Der er tale om deciderede overgreb på befolkningens privatsfære. Så hvad ligger der i, at Lisbeth Knudsen overhovedet ikke omtaler denne ret, men svømmer hen i Bullshit Bingo såsom:
  "At vi sætter nogle høje krav til sikkerhed og persondatabeskyttelse og den personlige integritet i forhold til indsamlingen af stadig flere data om os og samkøring af data. Fundamentet består også af en forudsætning om et fokus på bæredygtighed og samfundsansvar hos dem, der arbejder med store dataindsamlinger og med kunstig intelligens."?

  Hvad betyder det i Lisbeth Knudsens optik helt konkret? Går Lisbeth Knudsen ind for, at menneskerettigheder som ret til privatliv er det uomgængelige fundament i en "digital verdensorden med et mere menneskeligt ansigt?" - Også selv om det kan koste i vækst og digitalisering?

  Vore beslutningstagere har fået den mærkværdige og magtfuldkomne/korrupte opfattelse, at privatlivet kan gøres til genstand for flertalsafgørelser og forskeres uhæmmede snagen uden samtykke. Så længe man opretholder den forståelse, at det er politikere og forskere, der ejer borgernes privatliv, så længe kan der aldrig være tale om digitalisering med et humanistisk ansigt - for det er udtryk for rendyrket totalitær tænkning at berøve mennesker retten til privatliv.

  Så må vi få en klar stillingtagen til retten til privatliv, Lisbeth Knudsen? Kommer mennesket før økonomien - eller må vi datatrælle pænt bøje nakken og lade vore privatliv skamride af de feudalherrer og datarøvere, som aktuelt har sat sig på området - selv om det aldrig har været tanken, at privatlivet skulle underlægges Folketingets beslutningskraft?

 • Anmeld

  Bente Petersen · Direktør Detox Consult IVS

  GLEM IKKE MENNESKET

  DEN TOTALE DIGITALISERING ER EN TRUSSEL MOD MENNESKET
  Det kan godt være at en total digitalisering af vores liv og færden er ønsket af dem, der indsamler disse data som også er dem der leverer ydelserne og som vi betaler over skatten og fra vores pung af de penge der er tilovers når skatten er betalt.

  En total digitalisering af skole, sundhed, trafik, bibliotker, banker og over betaling med kredit kortet, kan i den grad udnyttes af dem, der samler disse data ind, blive solgt til og delt med folk, organizationer, firmaer i og uden for Danmark for at tjene flere penge... og for at kontrolere vores liv og færden... og manipulere os ... Sådant er en trussel mod vores frihed til at tænke selv, og gøre og være ie leve som frie mennesker, det er en trussel mod os som mennesker.

  At vi har teknologien, betyder ikke at vi ikke somme tider må og skal fravælge den, hvis den er til fare for os som mennesker.

  Der må og skal sættes grænser for digital tyraniet.

 • Anmeld

  John Foley

  Danmarks og befolkningens ret til privatliv og sikkerhed er alvorligt truet.

  Jeg er helt enig med Anne-Marie Krogsbølls i at Lisbeth Knudsen ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til det vigtigste emne dvs. befolkningens ret til privatliv i en tvangsdigitaliseret og teknologifikseret tidsalder.
  Der er desværre alt for mange eksempler på, at Danmarks datasikkerhed er nødlidende, og at der er et ganske betragteligt sikkerhedsmæssigt efterslæb, som digitaliseringen indtil nu har medført.
  Politikere og embedsværket har alt for længe sovet i timen og været hovedårsagen til at Danmark er kommet bagud og er blevet dårligst i klassen blandt de nordiske lande, og nu placeret på en pinlig 36. plads i en global FN undersøgelse.
  Disse kendsgerninger står i skarp kontrast til at Danmark er udråbt som verdensmestre, når det drejer sig om offentlig digitalisering. Danmark er gået forrest når det gælder om at udnytte digitaliseringens og teknologiens fordele, men har glemt samtidig at sikre borgernes privatliv mod de datarøvere som alene tænker i profit ved udnyttelse af de milliarder af data tvangslagret i tusindvis af registre, der sammenkøres uden samtykke og oplysning til den enkelte borger. Troede egentligt at det kun var i totalitære lande at dette foregår, men Danmark er godt på vej til at bruge de samme metoder, som ellers kun er set i diktaturstater.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Godt gået! Men….

  Fint og tankevækkende indlæg – tak for det!
  Gjorde mig den ulejlighed også at nærlæse ”Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi 2019-2020” Og ja helt enig! Det ER en flagrende fugl der mangler styrefjerene! Imidlertid, det kan ikke blive anderledes ud fra den videns baserede baggrund der her er tale om!?
  Ydermere er jeg helt på linje med @Anne-Marie Krogsbøll – tak for skræppet.

  Tag nu seneste protest! Citat Jyllands-Posten:
  Læger advarer mod tvangsindsamling af fortroligt data! Et lovforslag fra Sundhedsministeriet pålægger læger at sende fortrolige sundhedsdata om patienterne ind i et digitalt superjournalregister uden at spørge eller informere patienterne. Forslaget bringer fortroligheden mellem den praktiserende læge og patienten i alvorlig fare, lyder advarslen fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), skriver Jyllands-Posten.
  Citat slut.
  Generelt herom! Inde i JP artiklen vinder lovforslaget ydermere støtte fra foreningen Danske Patienter v/ Direktør Morten Freil – en klar diskvalificerende holdning!
  Samt i den politiske omtale, anvendes i øvrigt brug af uklare eller slørende sprogtermer! Data delingen der vil ende i den digitale ”superjournalregister” som det så smukt formuleres! Deles imellem enten ”sundhedspersoner” eller måske lidt finere ”Praksissektoren”!?
  Imidlertid dækkende over den samme brede kam af aktører så som: Sosu, fysio, Zoneterapeuter, tandlæger etc.??
  Nævnte lovforslag bygger på en aftale mellem ALLE Folketingets partier.
  Dette handler om at sikre patienterne den bedste behandling? Argumentet er at en given ”behandler” kan opnå et samlet overblik over patientens sygejournal – så til helvede med patientens integritet og rettigheder!
  Har personligt aldrig oplevet en behandler der ikke liiiige skulle screene journalen ved HVERT lille møde!? Hvilket godt kan retfærdiggøres i et omfang – men ikke gøres til genstand for at overtrumfe patientens integritet og rettigheder!
  Et lovforslag der står i skrigende kontrast til de usammenhængende og til tider fromme planer i Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi 2019-2020
  Oooog i hvert fald IKKE kan finde en passus under menneskerettighederne og den nye dataforordning – se især personfølsomme data!
  Hertil en lille men væsentlig lavpraktisk detalje:
  Med denne lov i hånden træder staten ind som direkte ansvarlig i fortrolighedsforholdet? Imellem patient og behandler. Og altså overtager ansvaret for ”sikring af persondataforordningens love! Ifh til det man så luftigt betegner som ”Sundhedspersoner” eller ”Praksissektoren” der ellers i forvejen, selektivt er favnet under straffeloven?
  Ydermere bør man vel ikke nævne alle de databrud og statslig sjusk i kamp-scala der ikke just indgyder tillid!
  Så man skyder med spredehagl som LK så rigtig skriver men er de rene hit-men når borgerne skal kanøfles!

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for folkevalgte, men totalitært tænkende dataherremænd.

  Gode kritiske indlæg ovenfor....

  ... og inden vi om et øjeblik bliver skudt i skoene, at vi overdriver kritikken af det nye sundhedslovsforslag, og at dette forslag på ingen måde undergraver privatlivet, så hør lige indslaget i Orientering d. 15/11 kl. 16.22 , hvor en sundhedsjurist giver kritikerne, herunder bannerføreren for privatlivsrettigheder, Patientdataforeningen, ret.
  https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2018-11-15

  Hvis vi sammenligner privatlivet med en salami, så var denne salami tæt på hel og grundlovsbeskyttet for bare 10-15 år siden. Men siden da har politikere, forskere og andre beslutningstagere i det skjulte ved hjælp af salamimetoden skåret bid for bid af denne salami, så der nu kun er det yderste af den sidste pølsestump - den med snor om, som ingen gider spise, tilbage. Det er en gradvis forbrydelse - men et røveri bliver ikke mindre røveri af, at man røver bid for bid - tænk bare på Socialstyrelsessagen. Ingen vil vel frikende Britta Nielsen, fordi de 111 millioner er røvet bid for bid?

  Hvis man har mulighed for det (eks. hvis man har optaget den forleden, eller har VPN), kan man se den norske dokumentar "Kampen om fjordene". Denne giver et meget illustrativt, men sørgeligt billede, som også kan bruges på "Kampen om privatlivet". Man kan faktisk se den som en poetisk udgave af den danske kamp om retten til privatliv - hvor privatlivet kan ses som den smukke Hardangervidde, som voldtages af højspændingsmaster på trods af borgernes fredelige, men indædte og fortvivlede kamp for at bevare retten til lidt natur. Samme magtmisbrug, samme lovstridige mekanismer, som altid tages i brug, når staten vikles ind i alt for store pengeinteresser. Forbrydelser, som aldrig bliver efterforsket og retsforfulgt, fordi beslutningstagerne har magten (men ikke retten) på deres side.
  https://tv.nrk.no/program/KOID75002317/kampen-om-fjordane

  Uden privatliv, intet demokrati. Danmark ligner mere og mere Kina.


 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Fint – tak værd at høre !!

  Lige en ekstra replik – Indsamling til Gen-banken er også en grum satan! Hvis patienten NÆGTER udlevering af gen materiale til brug for ”Gen - databasen” – hjemles der lovbefalet ret til at stoppe videre behandling – ja man skriver faktisk at behandlingen skal stoppes! – Så meget for dansk it-demokrati!
  Lisbeth Knudsen havde jo et andet mere overordnet mål med sit skriv – men diverse kommentarer i denne streng! Anviser jo et ekstremt pauvert juridisk indblik hos lovgivningsmagten, tilsat politikere med manglende forståelse og ærefrygt for den lovgivning der dels er eksisterende og dels udklækkes!
  I det morads kan det være svært at få øje på en perspektiverende, samlende dansk indsats! Men træder man et skridt tilbage og markedsfører at al innovation i dette univers altid skal tage udgangspunkt i – i det mindste danske love – er man kommet et bedde skridt videre!

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for folkevalgte, men totalitært tænkende dataherremænd.

  Hvad står der mellem linjerne?

  "Hvis patienten NÆGTER udlevering af gen materiale til brug for ”Gen - databasen” – hjemles der lovbefalet ret til at stoppe videre behandling – ja man skriver faktisk at behandlingen skal stoppes! – Så meget for dansk it-demokrati! "

  Ja, du har ret, Strandskade, det er ikke kønt, og ikke meget menneskeligt ansigt der.

  "Lisbeth Knudsen havde jo et andet mere overordnet mål med sit skriv –"
  Ja - men hvis man holder sig på så overordnet plan, så bliver det let "Bullshit Bingo" - og når jeg så griber fat i netop det, Lisbeth Knudsen - bevidst eller ubevidst - IKKE nævner, selv om det er centralt i hele denne udvikling, så er det fordi, jeg bilder mig, ind, at Lisbeth Knudsen andre steder har udtalt sig i retning af, at der IKKE skal være krav om samtykke, når man berøver befolkningen privatlivet. Det er efter hukommelsen, og hvis jeg husker forkert, beklager jeg meget overfor Lisbeth Knudsen. Men netop fordi, LK ikke nævner denne principielle diskussion med et ord, bliver jeg lidt mistænksom, og får en ubehagelig fornemmelse af, at LK, på trods af mange kloge ord i indlægget, ikke ligefrem hører til privatlivsrettens forsvarere. Det ville da være dejligt, hvis jeg tager fejl, og LK faktisk går ind for retten til samtykke mht. dataindsamling og deling. Men i så fald ville det være endnu dejligere, hvis vi kunne få det på skrift.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Ok - @Anne-Marie Krogsbøll

  Kender ikke LKs specifikke standpunkt til "Lovforslag om bedre digitalt samarbejde" samt Gen-databasen og lovgivningen herom!
  Men som du - bemærker jeg også - en let flyvende - argumentationskæde! Faktisk lidt i retningen af det sprogbrug vores politikere efterhånden, ligefrem anvender i selve lovformuleringerne i snart sagt alt.
  Et sprog der er så bredt favnende at det kan manipuleres ind i en hvilken som helst kontekst! Opstår der disput twister man ordlyden og følger op med en præcisering af teksten eller loven!
  Det sprog har jeg erfaring for anvendes i vid udstrækning i kontraktforhandlinger/bestyrelses referater etc. Særligt når man har en modpart med urent trav - i sit sigte!
  At ville nå innovative mål i et it-miljø der fra statens side allerede er skamredet på det groveste er ikke befordrende - Når staten ikke evner at tænke et simpelt rute diagram igennem og medtænke vanskelige juridiske forhold i målsætningen - ser det innovative udviklingspotentiale jo noget ramponeret ud.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for folkevalgte, men totalitært tænkende dataherremænd.

  Gode mennesker, der er brug for jeres stemme...

  Jeg fornemmer, at der er gode mennesker i denne tråd, som støtter kampen mod korruption og magtmisbrug: Jeg vil derfor tage chancen og gøre opmærksom på, at Peter Gøtzsche - verdensberømt dansk forsker og direktør for Nordisk Cochrane Center, der i en menneskealder modigt har taget kampen op mod medicinalindustriens ødelæggende virkning i samfund verden over, netop nu kæmper for sit liv som fortsat leder af Nordisk Cochrane Center. Medicinalindustrien er desværre ved at få smidt slæberne ind i Cochrane organisationen. Gøtzsche har taget kampen op, hvilket har medført en voldsom personkonflikt med den internationale direktør, som arbejder for opblødning ift. medicinalindustrien - hvorved Cochrane-ideen om uafhængige forskningsreviews fuldstændigt undergraves. Og dette har medført at medicinalminister Ellen Trane Nørby har taget industriens parti, og har fritstillet Gøtzsche mhp. fyring. Dette vil være industriens sejr over en af dens farligste og modigste kritikere, og det vil være en katastrofe for sundhedsvæsner verden over.

  Der er derfor en international underskriftsindsamling i gang for at tilbagekalde fyringen af Gøtzsche. Indtil nu har over 6000 internationale og danske topforskere, politikere, læger og taknemmelige patienter skrevet under. Hjælp med at redde Gøtzsche. Det er i allersidste øjeblik, inden øksen falder - skriv under straks og send linket videre til andre gode mennesker. Gøtzsche SKAL reddes:
  https://www.ipetitions.com/petition/letter-to-danish-minister-of-health-against

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for folkevalgte, men totalitært tænkende dataherremænd.

  Netop...

  ... Søren Degnbol. Tak.

 • Anmeld

  Søren Degnbol Pedersen · Strandskade

  Ok - @Anne-Marie Krogsbøll

  Har fulgt sagen på afstand (Og forstået at en ækel personforfølgelse er under vejs) men foranlediget af dit skriv er jeg nu medunderskriver
  Go wknd til dig og dine mvh

 • Anmeld

  John Foley

  Godt initiativ Anne- Marie Krogsbøll

  Så er jeg også medunderskriver og har videresendt linket til andre gode mennesker, der tænker og arbejder for menneskets ret til privatliv og ikke vil lade sig kue og misbruge af medicinalindustrien og statens datarøveri.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for folkevalgte, men totalitært tænkende dataherremænd.

  Netop...

  ... Søren Degnbol. Tak.

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Dataslave for folkevalgte, men totalitært tænkende dataherremænd.

  Mange tak...

  ... til jer :-) Så krydser vi fingre.

  God weekend. Mvh. Anne-Marie

Analyse: Digitaliseringens vinde går gennem vindmøllebranchen

Analyse: Digitaliseringens vinde går gennem vindmøllebranchen

Omstilling er ikke noget, man klarer én gang for alle. Det er en fortsat proces, og den bliver ikke lettere med tiden. Selv virksomheder, der løbende udvikler sig, risikerer en dag at nå til et punkt, hvor hele den gamle forretningsmodel fundamentalt skal udskiftes – og det er ikke givet, at man er i stand til det.