Microsoft: Myterne om datasikkerhed hjælper hackere og skader velfærden

DEBAT: Ingen partier har diskuteret, hvordan vi for alvor kan leve trygt i en digital virkelighed og udvikle velfærdssamfundet. Det kræver, at vi punkterer myter om datasikkerhed, mener Microsoft.

Af Ole Kjeldsen
Teknologi- og sikkerhedsdirektør, Microsoft Danmark

Hvordan får vi mere velfærd?

Hvem skal have bedre offentlig service?

Og hvordan kan vi fortsat leve trygt i Danmark, selv om verden omkring os er i opbrud, og nye trusler opstår?

Vi har lige været igennem en valgkamp, hvor de forudsigelige temaer – velfærd og tryghed – har været dominerende.

Til gengæld er det lidt af en gåde, hvordan vi i 2019 kan diskutere de to områder uden en digital vinkel.

Den politiske debat de seneste uger har haft en bemærkelsesværdig blind plet, der handler om data.

Ingen partier har rejst diskussionen om, hvordan vi for alvor kan leve trygt i en digitaliseret virkelighed og samtidig udvikle velfærdssamfundet.

Hvis det skal lykkes, er det nemlig afgørende at få punkteret en række sejlivede myter om datasikkerhed. Og der er nok at tage fat på.

Digital mistillid bunder i misforståelser
Lad os begynde hjemme i dagligstuen hos gamle tante Oda.

Hun er bekymret for indbrud og har syet alle sparepengene ind i sofaen. Umiddelbart godt gemt væk, men let at finde for indbrudstyven, der ved, hvor han skal lede.

Eksemplet kan man grine ad, hvis ikke mange danskere stadig gør som tante Oda, når det handler om at beskytte familiens data.

De gemmer det hele på skrivebordet eller på en lokal server i virksomheden i stedet for i skyen.

I en undersøgelse, som Microsoft gennemførte for nylig blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, svarede hele 33 procent, at de ønsker personfølsomme data gemt lokalt "på en server," mens kun 8 procent foretrækker "skyen".

Det viser, at der i Danmark ikke er tilstrækkelig tillid til cloudbaseret teknologi, fordi borgerne ikke ønsker at lade andre stå for den grundlæggende håndtering og sikring af data.

En mistillid med alvorlige konsekvenser for datasikkerheden – og som bunder i fundamentale misforståelser.

Når data gemmes lokalt på computeren eller på en server, svarer det til at sy opsparingen ind i sofaen eller droppe at låse hoveddøren. Det er en invitation til kriminelle, som på it-området bliver stadig dygtigere og mere sofistikerede.

Vi er i disse år vidner til et digitalt våbenkapløb, som det er meget svært at vinde og modstå med data gemt lokalt.

Menneskelige fejl kræver oprustning
I den seneste sikkerhedskortlægning 'Microsoft Security Intelligence Report', der bygger på et stort materiale fra flere hundrede millioner Microsoft-brugere, fremgår det, at antallet af såkaldte phishing-angreb er steget med hele 250 procent siden sidste år.

Det er med andre ord blevet lettere for hackere at efterligne hjemmesider og sende skadelige links i mails, som alt for ofte lander i indbakken hos godtroende borgere eller hos virksomheder, der ikke 100 procent har overblik over nye trusler.

Når man dertil lægger, at menneskelige fejl ifølge konsulenthuset McKinsey var årsag til halvdelen af de datalæk, der blev identificeret mellem 2012 og 2017, viser det, at høj datasikkerhed kræver teknologisk oprustning. Og at vi alle bør samarbejde i en form for digital nabohjælp.

Skyen har blandt andet den fordel, at sikkerheden stiger i takt med mængden af brugere og organisationer, som benytter den.

Det skyldes, at udbredelsen af cloudteknologi gør det muligt at følge løbende med i nye trusler på globalt plan og konstant levere opdateret software med tidssvarende beskyttelse.

Muligheder for mere velfærd glipper
Hvis datasikkerheden skal forbedres i Danmark, er det derfor essentielt at punktere myterne om cloudbaseret teknologi.

Vi ved, at hele 81 procent af danskerne har en forventning om, at det offentlige har it-systemer, der har de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til at modstå nutidens digitale trusler.

Til gengæld har kun 43 procent en opfattelse af, at det faktisk er tilfældet. Det betyder, at vi går glip af oplagte muligheder for at udvikle velfærdssamfundet.

Både borgere og politikere er ikke trygge nok ved at indsamle, opbevare og bruge data til at skabe nye løsninger, der frigiver ressourcer og giver bedre service til borgerne.

Eller med andre ord: mere velfærd.

Sag om ukrypterede CD'er skaber skepsis
Flere sager de seneste år har tydeliggjort, at en vis skepsis ikke er uden grund.

Vi har hørt om ukrypterede CD'er med sundhedsdata, eksponering af regneark med CPR-data og arkivskabe, der blev solgt med 500 danskeres sygejournaler.

Fælles er, at datasikkerheden har været overladt til nogle, der ikke har haft det som deres kernekompetence – og hvor man ikke har haft tidssvarende, teknologiske redskaber til rådighed.

Der findes masser af tilgængelig viden om, hvordan cloudbaseret teknologi gør det muligt at udvikle nye, moderne og åbne standarder for beskyttelse.

Det er i skyen, at feriebillederne gemmes bedst, og hvor det offentlige kan håndtere og opbevare vores data mest sikkert.

Det er derfor på tide, at virksomheder, myndigheder og politikere sammen arbejder for at gøre op med de mange myter om datasikkerhed.

Øget tillid til skyen er nødvendig, hvis vi vil skabe mere tryghed og velfærd i en digital fremtid.

Forrige artikel Dansk Erhverv til Airbnb: Giv os en reel debat og reelle svar Dansk Erhverv til Airbnb: Giv os en reel debat og reelle svar Næste artikel Institut for Menneskerettigheder: Dataetik skal indtænkes i bistanden Institut for Menneskerettigheder: Dataetik skal indtænkes i bistanden