Dansk IT til politikerne: Et it-ministerium løser ikke digitale udfordringer

DEBAT: Flere partier har peget på, at et it-ministerium kan være svaret på en række fundamentale digitaliseringsudfordringer. Det er ikke vejen frem, mener Dansk IT.

Af Ejvind Jørgensen
Formand, Udvalget for it i den offentlige sektor, Dansk IT

Danmarks nye regering kommer til at skulle forholde sig til en række fundamentale udfordringer, der følger med den øgede digitalisering.

For eksempel at skulle sikre, at Danmark kan bevare kontrollen med kritisk digital infrastruktur.

Regeringen skal også sikre, at vi får bedre styr på datasikkerheden og på vores forsvar mod cyberangreb, og at der er god dataetik på tværs af både det offentlige og private.

En vigtig opgave bliver ligeledes at sikre sammenhæng på tværs af den offentlige sektor i det digitale arbejde.

It-ministerium er ikke den bedste løsning
Flere partier på Christiansborg har peget på, at et it-ministerium kan være vejen frem, fordi man på den måde vil kunne sikre, at én bestemt minister og ét bestemt ministerium har det centrale ansvar.

Dansk IT, der repræsenterer omkring 9.700 it-professionelle, deler opfattelsen af, at vi har mange vigtige opgaver og udfordringer, når det kommer til digitalisering.

Derfor anerkender vi også de gode intentioner, der ligger bag idéen om at oprette et it-ministerium.

Vi er dog uenige i, at det at oprette et ministerium er vejen frem, og vi tvivler stærkt på, at det vil være den bedste måde at håndtere udfordringerne på.

Der er en række grunde til, at vi anbefaler, at man går en anden vej, men grundlæggende handler det om, at det giver mere mening at sikre, at it og digitalisering er en integreret del af arbejdet på tværs af alle ministerier.

Ministerier skal tage digitalisering seriøst
It og digitalisering indgår i alt i dag. Det går på tværs af fag, brancher og sektorer.

Derfor mener vi i Dansk IT, at hvert enkelt ministerium skal forpligtes til at tage digitaliseringen seriøst og til at arbejde målrettet med de digitale udfordringer og muligheder, der gør sig gældende, uanset om vi taler sundhed, transport, erhverv, uddannelse eller noget helt femte.

Digitalisering er en af de vigtigste løftestænger til at effektivisere den offentlige sektor og til at sikre, at borgere og virksomheder oplever en gnidningsløs dialog med myndighederne og en fair og transparent sagsbehandling.

Hvis vi som land skal udnytte det potentiale, fordrer det strategiske ”muskler” til at skabe en sammenhængende strategi. Disse muskler har Finansministeriet.

Finansministeriet skal koordinere
I Dansk IT mener vi derfor også, at det er vigtigt at fastholde, at den offentlige sektors digitalisering skal koordineres og strategisk drives af Finansministeriet.

Den model har vores land haft rigtig god succes med, og det er også en vigtig del af årsagen til, at Danmark sidste år af FN blev kåret til verdens dygtigste land til offentlig digitalisering.

Der venter væsentlige opgaver forude som for eksempel at sikre samfundets digitale fundamenter. At sikre en god governance på tværs af stat, regioner og kommuner og ressortområder kan kun et finansministerium.

Samtidig skal vi så sikre, at ressortområderne, regionerne og kommunerne bidrager aktivt til at løfte digitaliseringen.

Digitale services bør designes og udvikles så tæt på virksomheder og borgere som mulig, for al innovation er decentral af natur.

Effektuering af strategier skal ske tæt på virkeligheden og ikke i regeringskontorerne. Ellers rammes skiven ikke.

Mange udfordringer skal håndteres
Hvis man vælger at oprette et it-ministerium, kan Dansk IT godt frygte, at diskussionen om it og digitalisering pludselig kommer til at være forbeholdt en specifik minister og Folketingets it-ordførere.

Vi mener, at der i stedet er behov for, at alle ministre og alle folketingsmedlemmer forholder sig aktivt til digitaliseringen.

Der er nemlig ingen tvivl om, at der fortsat er mange udfordringer, der skal håndteres.

Derfor sætter Dansk IT også stor pris på den politiske interesse for, hvordan vi bedst løser opgaverne.

Vi er klar til at bidrage til det videre arbejde.

Forrige artikel Karen Melchior: Der er behov for et charter for digitale rettigheder Karen Melchior: Der er behov for et charter for digitale rettigheder Næste artikel Den internationale fagbevægelse: Sådan skaber vi fremtidens arbejdsmarked Den internationale fagbevægelse: Sådan skaber vi fremtidens arbejdsmarked
 • Anmeld

  John Foley

  Stort behov for oprettelse af et it- ministerium her og nu

  Meget uenig med forfatteren. Det er en misforståelse, at et evt. kommende Digitaliserings- og it ministerium skal fritage alle andre ministerier m.fl ansvaret for egne cybersikkerhed m.m. Det er en forkert argumentationtation.
  Læs gerne min gæsteblog i Version2, der fortæller, hvorfor det er nødvendigt med omtalte ministerium. Her er adressen til linket med min blog:
  https://www.version2.dk/blog/langt-laenge-lys-enden-tunnelen-1088211

 • Anmeld

  Anne-Marie Krogsbøll · Ufrivillig dataslave i overvågningskapitalisters uregulerede forsøgsstalde

  Må jeg anbefale...

  ...gårsdagens anmeldelse af Shoshana Zuboffs fremragende "The Age of Surveilance Capitalism":
  https://www.altinget.dk/digital/artikel/overvaagningskapitalisme-truer-med-at-koste-os-menneskeligheden

  Debatindlægget ovenfor emmer af kritikløst "potentiale"- og økonomisk vækstfokusering, Man frygter, at et IT-ministerium - med den regulering, et sådant vel lægger op til? - skal spænde ben for denne dagsorden. Men der er meget mere end økonomiske vækst for de rigeste og mest magtfulde på spil. Denne ukritiske digi- dagsorden kommer til at koste os vores menneskelighed. Læs anmeldelsen - og derefter bogen. Zuboff gør problemstillingen og dens dybt alvorlige karakter lysende klar - meget bedre end jeg formår det.

  Anbefales kan også Markus Bernsens "Danmark Disrupted" og Mads Vestergaards "Digital Totalitarisme".

  Og læs også John Foleys blog.