Enhedslisten vil have it-minister: Skal bekæmpe masseovervågning

UDSPIL: Offentlige it-systemer skal designes med udgangspunkt i privatlivsbeskyttelse, og den nye regering skal have en it-minister. Det vil Enhedslisten kæmpe for efter valget.

Når vælgerne skal angive de vigtigste politikområder, er it og digitalisering end ikke med på listen med valgmuligheder.

Men det er vigtigt, mener Enhedslisten, der nu kommer med et it-udspil i valgkampen.

It-ordfører Eva Flyvholm er kritisk over for særlig to ting ved digitaliseringen. Lovgivningen er ikke fulgt godt nok med udviklingen, og for mange af partierne er for interesserede i at overvåge borgerne, mener hun.

"Det handler ikke om forskrækkelse, men om at sikre, at vi alle kan leve som trygge digitale borgere," siger Flyvholm og understreger, at de langtfra er modstandere af digitalisering. 

For hende er det centrale mål på it-området at værne om de individuelle frihedsrettigheder. Her oplever hun, at grænserne er meget anderledes i den digitale verden.

It-minister skal sikre sammenhæng
Et af de mange konkrete forslag i udspillet er, at der i den kommende regering bør være en dedikeret minister for it og digitalisering.

"Vi mangler i den grad at få mere styr på hele it-området. For os i Enhedslisten er det helt afgørende at få etableret et it-ministerium, og det vil vi presse på for i forbindelse med den kommende regeringsdannelse," siger Eva Flyvholm.

Det er ikke nogen ny tanke, og flere partier og organisationer har talt for idéen. Men spørger man i Dansk It, som repræsenterer landets it-professionelle, er der ikke opbakning til forslaget.

"Vi frygter, at diskussionen om it og digitalisering så kommer til at høre til en specifik minister og ordførere. Vi har brug for, at alle ministre og alle 179 folketingsmedlemmer forholder sig til digitalisering og data. Det indgår på alle områder," siger administrerende direktør Rikke Hvilshøj, som selv har været minister for Venstre.

Som it-ordfører oplever Eva Flyvholm omvendt, at digitaliseringen ligger hos for mange ministre, og at der mangler samling og overordnet retning.

"Det politiske fokus skal naturligvis også ændres i it-politikken, men en dedikeret it-minister vil være en styrkelse af rammerne og sammenhængen. Det vil også give bedre mulighed for at styrke datasikkerheden, som stadig bliver overset i dag," siger hun.

Den siddende regering nedsatte i april Dataetisk Råd, hvor Rikke Hvilshøj er blandt medlemmerne.

Privacy by design
På det indholdsmæssige foreslår Enhedslisten blandt andet, at offentlige it-systemer som udgangspunkt ikke skal håndtere personfølsomme oplysninger, medmindre det er nødvendigt.

Den tilgang kaldes privacy by design, og partiet ser det som den bedste måde at sikre, at der ikke unødigt bliver lagret oplysninger om borgere.

"Det kræver omtanke at designe systemer på den rigtige måde. Det udelukker ikke, at systemer kan fungere efter hensigten, og jeg anerkender, at der er meget data, som det kan give mening at indsamle for eksempel i forbindelse med sundhedsbehandling," siger Eva Flyvholm.

I it-udspillet fremhæves elmålere, der med ny teknologi er i stand til at indrapportere elkunders forbrug en gang hvert kvarter. Den information kan potentielt bruges til at overvåge, hvornår man opholder sig hjemme, og om det stemmer overens med oplysninger, man har givet til det offentlige.

Alene muligheden for den slags overvågning er nok til, at Eva Flyvholm vil have politisk sikkerhed for, at sådanne data ikke bliver indsamlet.

Men hvis man vil tilrettelægge et elsystem på den smarteste måde til hjælp for den grønne omstilling, er man vel nødt til at have styr på folks forbrug?

"Man kan stadig hive data ind og lave generelle og anonymiserede visninger af, hvordan elforbruget er. Selvfølgelig skal vi bruge teknologien til at optimere vores hverdag, men det kan man sagtens gøre, uden at det skal kunne aflæses, hvad hr. og fru Jensen ser i fjernsynet en onsdag aften," siger Eva Flyvholm.

Kamp mod store techvirksomheder
Ikke overraskende indeholder udspillet også en kritik af privatiseringen af blandt andet Nets, som Enhedslisten gerne ser tilbage på statens hænder.

Partiet ønsker derudover at give bedre mulighed for at fravælge leverandører i offentlige udbud, hvis der er tvivl om deres motiver, eller hvis de har monopollignende tendenser.

"Vi er nødt til at have en diskussion af, når vi sætter andre landes virksomheder til at kontrollere vores helt vitale infrastruktur. Det skaber åbenlyse sikkerhedsproblemer, som vi så det med dilemmaet om Huawei og vores 5G-netværk," siger Eva Flyvholm.

Også de store techvirksomheders skattebetaling bliver berørt, og Flyvholm glæder sig over, at også andre partier er klar til at tage en kamp op.

"Der sker bevægelser i både EU og en række andre lande, så det er helt oplagt at samarbejde med hinanden i den her kamp. Danmark har også en rolle at spille i, hvordan vi kan gøre det, og det vil vi gerne samarbejde med de andre partier om," siger Eva Flyvholm.

Et helt centralt parti i den sammenhæng er naturligvis Socialdemokratiet, der står til at overtage regeringsmagten efter 5. juni.

Og S er faktisk klar til at gå dansk enegang og indføre skat på store virksomheders digitale omsætning, fortæller fungerende politisk ordfører Pernille Rosenkrantz-Theil.

Læs flere reaktioner på Enhedslistens udspil fra hende og it-organisationer her:

Ingen ultimative krav
En af de vigtigste elementer i udspillet for Eva Flyvholm er at få dæmmet op for det, it-ordføreren kalder vilkårlig masseovervågning, og som hun ser flere og flere steder i lovgivningen.

Ligesom ønsket om en it-minister er det noget, hendes parti vil bære med til det bord, hvor der skal forhandles om grundlaget for en ny regering efter valget.

"Det her er vores bud på, hvor det er nødvendigt at stramme op. Det vil vi naturligvis samarbejde med de partier, som vil, om at få gjort til virkelighed. Det er ikke kun krav til Socialdemokratiet," siger hun.

Vil du stemple nogen af dem som ultimative?

"Nej, det er ikke ultimative krav. Men det er en fuldstændig nødvendig udvikling, vi skal igennem, og der bør være en del partier på tværs af Folketinget, som kan se mening i, at der skal ske noget."

Læs udspillet fra Enhedslisten her

Forrige artikel Juniorministeren, der lagde sporene til fremtidens offentlige sektor Juniorministeren, der lagde sporene til fremtidens offentlige sektor Næste artikel De liberales nye medvind får Margrethe Vestager til at gå i offensiven De liberales nye medvind får Margrethe Vestager til at gå i offensiven