Overblik: Her er regeringens 182 lovforslag

OVERSIGT: Regeringens lovkatalog indeholder 182 lovforslag og tre beslutningsforslag, som ventes fremsat i det nye folketingsår, og de tæller blandt andet kørekort til 17-årige, den nye finanslov og strammere regler på asyl- og flygtningeområdet. Se alle forslagene her.

Samtidig med Folketingets åbning tirsdag kom også regeringens lovkatalog. 
Samtidig med Folketingets åbning tirsdag kom også regeringens lovkatalog.  Foto: Toke Kristiansen/Altinget
Cecilie Gormsen

Traditionen tro fremlagde regeringen tirsdag sit lovkatalog i forbindelse med Folketingets åbning og statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) åbningstale. 

I lovkataloget kan man læse om regeringens planer for det kommende folketingsår, og de 182 lovforslag og tre beslutningsforslag kan ses som en opfølgning på regeringsgrundlaget fra i sommer. 

Blandt hovedpunkterne i lovforslaget er vedtagelsen af næste års finanslov, der meget gerne skal stemmes igennem i Folketinget inden jul. I sidste uge fremlagde regeringen sit finanslovforslag, og forhandlingerne kommer til at foregå de kommende måneder. Her skal finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) forsøge at finde flertal blandt Folketingets partier, og om det bliver en blå eller blå-rød finanslov må tiden vise. 

Ny dagpengereform
En anden stor sag, der rammer Folketinget i det nye folketingsår, er en ny dagpengeløsning. 19. oktober fremlægger Dagpengekommissionen sine anbefalinger til et nyt dagpengesystem, og herefter skal Folketinget forholdsvis hurtigt finde en ny aftale. Regeringen har på forhånd varslet, at man ønsker en bred politisk aftale om en ny reform på det omstridte dagpengeområde.

Allerede i valgkampen proklamerede regeringen, at Danmark skal være mindre attraktivt for flygtninge at komme til, og samtidig skal krav og regler skærpes. Og regeringen har da også flere lovforslag på området. Blandt andet foreslår regeringen at genindføre kravet om integrationspotentiale for de 500 kvoteflygtninge, som Danmark efter aftale med FN modtager om året. Det betyder, at regeringen vil stramme udvælgelsen, så Danmark får flere ressourcestærke flygtninge.

Regeringen foreslår også at stramme reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, så udlændinge fremover skal opfylde "en række ufravigelige betingelser og nogle supplerende integrationsrelevante kriterier" for at få tidsubegrænset opholdstilladelse.

Syrienkrigere skal straffes hårdere
Blandt de resterende forslag er blandt andet et lovforslag, der handler om de danskere, som tilslutter sig eksempelvis Islamisk Stat (IS) i Irak. Forslaget bygger på Straffelovrådets betænkning fra juni, hvor det foreslås, at en dansker, der rejser til Irak for at slutte sig til IS, skal kunne straffes med fængsel i op til 10 år. Og deltager man i kampe mod danske styrker, skal det kunne give fængsel på livstid. Forslaget ventes fremsat allerede i denne måned. 

Regeringen lægger også op til at ændre færdselsloven og nedsætte aldersgrænsen for kørekort til almindelig bil fra 18 til 17 år. Dog skal den 17-årige være under ledsagelse af en bilist med mindst ti års erfaring.

Hvor er den kriminelle lavalder?
I november fremsætter regeringen et lovforslag, der vil fjerne en række krav til landbruget, så rammevilkårene bliver bedre. Blandt andet bortfalder randzonelovens krav om, at der ikke må gødes, sprøjtes eller dyrkes på landbrugsjord langs vandløb og søer.

Venstre sagde under valgkampen, at partiet ville sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 12 år. Dette forslag indgår dog ikke i regeringens lovkatalog. 

Læs hele lovkataloget her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion