Stine Bosse: Staten gennemfører ulovlig masseovervågning af danskerne

DEBAT: Logningsbekendtgørelsen giver teleselskaber lov til at gemme oplysninger om, hvad vi foretager os på nettet og telefonen i op til et år. Og det er ulovligt. I Danmark må vi tage datasikkerhed alvorligt og sikre overensstemmelse med EU's standarder, skriver Stine Bosse.

Af Stine Bosse
Formand for Europabevægelsen

I marts måned blev vi klar over, i hvilket omfang Facebook og Twitter kender til vores personlige oplysninger. Det kom også frem, at selvsamme virksomheder synes klar til at misbruge dem.

De færreste er dog næppe klar over, at de danske myndigheder opbevarer mange af de samme oplysninger i op til 12 måneder, og at den såkaldte logningsbekendtgørelse strider imod EU-retten.

Internettet ved mangt og meget om vores liv. Spørgsmålet er, om det er et livsvilkår, vi må vænne os til.

Det mener flertallet af parlamentarikerne i Europa-Parlamentet ikke. Her taler man om retten til at blive glemt. Ifølge EU er databeskyttelse i vores tidsalder blevet en særlig vigtig grundlæggende rettighed. Ifølge EU skal al generel metadata – oplysninger om, hvad vi foretager os på nettet og på telefonen – anonymiseres eller slettes, med mindre vi selv har givet myndighederne lov til at bruge det.

En øget bevågenhed om datasikkerhed er vokset i takt med implementeringen af EU’s strategi for et indre digitalt marked. Fokus er på, hvorvidt vores personlige oplysninger er mere udsatte i et fuldt udviklet digitalt indre marked.

Den diskussion er særlig vigtig i Danmark. I forhold til datasikkerhed sakker vi nemlig bagud, og vi formår ikke at tilpasse os de europæiske standarder om retten til privatliv på nettet.

Retten til at blive slettet
Den danske logningsbekendtgørelse giver teleselskaber lov til at gemme oplysninger om, hvad vi foretager os på nettet og på telefonen i op til 12 måneder. Det kaldes en generel overvågning, idet den foretages på alle tidspunkter og i forhold til alle personer.

I et høringssvar opfordrer Institut for Menneskerettigheder regeringen til at afskaffe logningsbekendtgørelsen, idet den strider imod EU-retten. Det har den danske regering vidst længe, men en revision er blevet udsat syv gange på ti år. Justitsministeriets begrundelse er, at den generelle logning er et vigtigt redskab i bekæmpelsen af terror. Justitsministeriet står altså over for et dilemma mellem statens sikkerhed på den ene side og individets ret til at blive slettet og glemt på den anden.

Ifølge Institut for Menneskerettigheder indebærer logningsbekendtgørelsen reel masseovervågning af hele den danske befolkning, og dette er til forskel fra målrettet og afgrænset logning ulovligt. Det udgør et alvorligt indgreb i retten til privatliv.

I EU tager man retten til privatliv på nettet alvorligt. Helt konkret gennem persondataforordningen, der træder i kraft i Danmark 25. maj 2018. Forordningen indeholder strenge krav til databeskyttelse for offentlige myndigheder og virksomheder.

Som noget nyt gælder kravene også for selskaber uden for EU, der behandler data om borgere i EU. Her har man særligt taget højde for, at kravet til privatliv på nettet også skal gælde for giganter som WhatsApp, Facebook Messenger og Skype.

Målet er, at alle borgere i EU har adgang til det samme niveau af beskyttelse gennem direkte lovgivning. Man satser på, at det fælles regelsæt vil gøre det enklere for virksomheder at følge reglerne. Et brud på reglerne kan føre til store bøder for både virksomheder og offentlige myndigheder.

Cyberforsvaret skal optrappes ved en fælles indsats
Muligvis er overvågning et vilkår i et digitalt integreret samfund som det danske – men hvad sker der, hvis vores personlige oplysninger havner i de forkertes hænder?

Et par nylige tal fra EU viser, at dette er en velbegrundet bekymring. Digitale angreb er steget med 300 procent siden 2015. 80 procent af alle europæiske selskaber har oplevet mindst ét cyberangreb i løbet af de seneste år. 50 procent af al kriminalitet er i udvalgte EU-lande cyberrelateret.

Netop derfor skal Danmark tage både persondata- og cybersikkerhed alvorligt. Vi skal følge med EU, der har optrappet indsatsen i en sådan grad, at man i september 2017 vedtog en omfattende cyberstrategi, oprustede EU’s agentur for internetsikkerhed og investerede 450 millioner euro i offentlige-private partnerskaber om cybersikkerhed. Man ønsker at fordre et stærkt privatsektorsamarbejde på tværs af alle sektorer, herunder energi, sundhed, transport og finans.

Danmark er på mange måder et foregangsland i forhold til digitalisering. Men på området for datasikkerhed skal vi følge med EU og sikre os, at lovgivningen om privatliv på nettet stemmer overens med de europæiske standarder.

Forrige artikel Læren fra Sundhedsplatformen: Opprioriter forandringsledelse Læren fra Sundhedsplatformen: Opprioriter forandringsledelse Næste artikel IT-Politisk Forening til EU: Giv borgerne ret til privatliv i det digitale rum IT-Politisk Forening til EU: Giv borgerne ret til privatliv i det digitale rum
 • Anmeld

  Bjarne Andersen · Ufrivilig privat data leverandør

  Tvang

  Logningsbekendtgørelsen giver teleselskaber lov til at gemme oplysninger om, hvad vi foretager os på nettet og telefonen i op til et år.
  Nej teleselskaberne SKAL gemme oplysningerne og det er lige kommet frem at det bliver gemt til evig tid.

 • Anmeld

  Ole Tange · PROSA

  Vær med til at stoppe logningen

  Tak til Stine Bosse for at sætte fokus på problemet.

  I modsætning til mange andre politiske sager, så kan du helt konkret gøre noget ved denne sag. Støt https://ulovliglogning.dk/ med et beløb, så de kan føre retssagen på vegne af os alle sammen.

 • Anmeld

  Peter Hansen · Menneske

  Kommunerne bruger falske FB-profiler for at overvåge private rum

  Som sædvane kommer Stine Bosse med troværdige og kloge analyser
  af, hvad hun ser og fornemmer.

  Jeg kan supplerer, fra den del af den kommunale verden, hvor der er snavs og hvor familier gøres ondt på mange områder, herunder overvågning af især syge, handicappede og arbejdsløse i en grad, som jeg håber gør indtryk på læseren og måske kunne ændre meninger om emne der der ikke kendes til.

  Må Kommunen "STALKE" og/eller overvåge en borger ?
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=34695

  Bruger kommunerne falske FB-profiler for at overvåge private rum?
  https://www.information.dk/indland/2011/03/falske-facebook-profiler-bruges-fange-bedragere

  CITAT" Nu vil jeg ikke udlevere de andre kommuner, men jeg ved, hvilke kommuner der benytter de falske profiler, og det drejer sig vel nok om en 20 stykker. Men det er jo bare dem, jeg har kendskab til,« siger Hanne Bahnsen. Hun håber, at metoden får officielt grønt lys, for metoden er meget effektiv, forklarer hun.

  »Moralsk kan man selvfølgelig sige, at det er forkert at give sig ud for at være en anden. Men jeg vil gerne slå fast, at det er borgeren selv, der accepterer vores venne-anmodning. Og det er et supergodt redskab,« siger Hanne Bahnsen."CITAT slut.

  Bliver borgerne opfordret til at angive sine medborger? Med fotodokumentation?
  http://www.k10.dk/showthread.php?t=25393

  Arbejder medlemmer og ansatte kommunale embedsmænd politisk for at få fri adgang til borgernes hjem, uden dommerkendelse?

  Ønsker man fri overvågning af borgerne, uden dommerkendelse.?

  Ønsker ret til at afhører min nabo, uden min viden og uden dommerkendelse?

  Jubler Brian Mikkelsen, Konservative over, at SKAT nu er blevet forment adgang til private have, hvor renovering af huse pågår?

  Kære læser og debattører, hvis du skal nedtale mit indlæg vil jeg opfordret dig til at læse samtlige dokumentationer før du begynder.

  Med ønsket om et godt forår.

  Med venlig hilsen

  Bilag.

  Prøv selv, at lave en fiktiv anonym anmeldelse af din nabo:
  https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/kontrol-sociale-ydelser-oversigt/kontrol-sociale-ydelser-anmeld
  Udfyld alle spørgmål men undlad at sende.

  Så får du et indblik i, hvilke oplysninger og dokumentationer, man ønsker.

  Bemærk, at ulovlig fotodokumentation, som er fjernet på min foranledning, er blevet erstattet med en lovlig tekst og opfordring.

 • Anmeld

  Eva Bønding · Pensionist

  Datasikkerhed - et godt skriv fraStine Bosse

  Hun har styr på EUs lovgivning. Det skal Danmark også rette ind efter.

 • Anmeld

  John Foley

  På tide med offentligt-privat initiativ - som anbefalet af EU

  Enig i at Cyberforsvaret skal optrappes ved en fælles indsats. Men de forslag der er fremkommet indtil nu i Danmark er ikke tilstrækkeligt.
  Ligeledes enig i Stine Bosses efterlysning af flere inotiativer, men hun må også gerne selv komme med forslag. Overordnede hensigtserklæringer er en for billig omgang. Kom med konkrete forslag til løsninger, det ville være fint.

 • Anmeld

  Claus Sønderkøge · Socialistisk økonom

  Det er ikke ulovligt at være dum - det er blot dumt

  Det meste digitale kommunikation privatpersoner skaber sker indenfor rammerne af de amerikanske spionagemedier. Den risiko udsætter personer sig selv for ganske frivilligt. At det er dumt og til skade for dem som gør det er jo blot beklageligt. Oplyste mennesker bør handle ansvarligt eller søge hjælp.

  Men man kunne begynde med at stoppe det offentliges brug af spionagemedierne. Så løser resten af problemet sikkert sig selv.