Nu kan du få indflydelse på EU’s retningslinjer for AI

DATAETIK: Inden en ekspertgruppe næste år afleverer sine anbefalinger til retningslinjer for kunstig intelligens, vil de gerne høre fra borgere og virksomheder i EU.

Foto: Europa-Kommissionen
Kasper Kaasgaard

Hvis man som virksomhed, organisation eller almindelig borger ønsker at påvirke diskussionen om kunstig intelligens, er det nu, man skal til tasterne.

Den ekspertgruppe, som EU-Kommissionen nedsatte i juni til at udforme etiske retningslinjer for brug af kunstig intelligens i EU, har nemlig afleveret et udkast

Det sker i god tid, inden anbefalingerne skal være færdige i marts, for at have tid til input udefra.

Altinget logoDigital
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget digital kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00