DI: Klart behov for konkurrence i det offentlige

DEBAT: Der er fortsat god ræson i at konkurrencesætte opgaver i den offentlige sektor. Det skriver Mette Skaksen fra DI Service som kommentar til et nyt forskningsprojekt fra RUC, der finder, at gevinsterne ved udlicitering er blevet mindre over tid. (Rettet 9.15*)

Placeholder image
Det vil være langt mere værdifuldt at undersøge grundene til, at et udbud lykkes, og få udbredt de erfaringer og derigennem skabe reduktioner i omkostningerne for alle andre offentlige leverandører, mener Mette Skaksen fra DI. Foto: Dansk Industri
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Mette Rose Skaksen
Branchedirektør, DI Service

Altinget bragte den 26. februar 2016 artiklen: ”Forskere: Gevinster ved udlicitering svinder ind”.

Artiklen refererede til et dansk forskningsprojekt, hvoraf det fremgik, at konkurrenceudsættelse tidligere har medført store effektiviseringsgevinster, men at man ikke kan forvente samme gevinster i dag.

DI er meget positive over for universitetsforskerenes interesse for konkurrenceudsættelse, der kan bidrage til at kvalificere viden, metode og erfaring. Der kan kun støttes op om yderligere fokus på dette område – også fremover, så vi kan få et endnu mere frugtbart samarbejde mellem det offentlige og private.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til stevnhoved@altinget.dk

DI finder det dog nødvendigt at knytte to kommentarer til de hidtidige forskningsresultater og den skepsis, som nogle udtrykker over for øget konkurrenceudsættelse.

Ensidigt fokus på effekter
For det første: Forskningen kan komme til at bære præg af at være bagudskuende, idet der ensidigt fokuseres på de opnåede effekter af hidtidige udbud, mens der ikke er fokus på årsagerne hertil; hvorfor viser ét udbud gode resultater og et andet ikke?

DI bakker derfor fuldt ud op om de kommende måltal for konkurrenceudsættelse, som det forventes, at erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) præsenterer i løbet af de kommende måneder. 

Mette Rose Skaksen, Branchedirektør i DI

Forskningsstudier har indtil nu kunnet påvise gennemsnitlige omkostningsbesparelser på de tekniske områder på 5-15 procent, mens der på andre områder kan findes besparelser, men også fordyrende effekter.

Ud af det kan udledes: Nogle udbud går godt, andre ikke.

Det bibringer dog ikke megen læring og resultater, der kan benyttes i indkøbsafdelingerne i kommuner og regioner.

I stedet vil det være langt mere værdifuldt at undersøge grundene til, at et udbud lykkes, og få udbredt de erfaringer og derigennem skabe reduktioner i omkostningerne for alle andre offentlige leverandører inden for samme område.

Et område i stadig udvikling
For det andet: Konkurrenceudsættelse og udbud er et område, som stadig bliver udviklet og forfinet. Gode udbudsstrategier bliver altså fortsat udviklet og vil fremover bidrage med yderligere gode resultater.

Forskningsprojektet anerkender, at der kan hentes store besparelser især på de tekniske områder som rengøring, vinduespudsning m.m. Disse områder kan udvikles yderligere.

I stedet for at udbyde disse ting individuelt kan man samle opgaver såsom rengøring, kantinedrift, vedligeholdelse af biler m.m. og opnå stordriftsfordele. Det er f.eks. lykkedes Rigspolitiet at spare 78 mio. kr. årligt ved at samarbejde med Coor Service Management.

Det er et godt eksempel på nytænkning af udbudsstrategier, der skaber synergieffekter. Samarbejdet blev da også hædret med Driftsherreprisen i 2014. Lignende udbud er også set hos Forsvaret med gode resultater til følge, mens vi endnu ikke har set et sådant udbud i kommuner eller regioner.

Dertil kommer, at vi endnu ikke har set effekterne af de nye muligheder, som den nye udbudslov af 1. januar 2016 har givet kommuner og regioner for at skabe en bedre konkurrence.

Fuld opbakning til ministerens måltal
Derfor giver det stadig god mening, at offentlige og private aktører samarbejder om at opretholde, udvikle og levere en række af de ydelser, der udgør vores fælles velfærd.

En række danske kommuner er allerede meget langt i dette arbejde, mens andre næsten ikke er kommet i gang. Der er derfor store forskelle alene på det kommunale område, og derfor er det nødvendigt at sørge for, at det offentlige forholder sig til sine kerneopgaver, og også om de nødvendigvis skal varetages af en offentlig eller privat leverandør.

DI bakker derfor fuldt ud op om de kommende måltal for konkurrenceudsættelse, som det forventes, at erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) præsenterer i løbet af de kommende måneder.

DI har selv præsenteret et ambitiøst måltal på 45 procent for den offentlige sektor, som en del af DI’s 2025-plan.

Derudover giver DI 23 forslag til bedre offentligt-privat samarbejde i OPS-redegørelsen 2016, som kan læses her.

*Den sidste formulering i underrubrikken er blevet rettet kl. 9.15, da den gav indtryk af, at forskningsprojektet viste, at gevinsterne ved udlicitering generelt havde nået sit break-even. Det er ikke tilfældet. Redaktionen beklager.

Omtalte personer

Mette Rose Skaksen

Kommende viceadm. direktør, Green Power Denmark (1/8-22), vicedirektør, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
cand.oecon. (Aarhus Uni. 2000), ph.d. i nationaløkonomi (Aarhus Uni. 2002)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser