Theresa Scavenius
 spørger 
Lars Aagaard Møller

Mener ministeren, at det er en hensigtsmæssig måde at lovgive på, når det er embedsfolk, som skal træffe en række politiske valg i udmøntningen?

Ministersvar er robotgenereret indhold, der oprettes automatisk på basis af Folketingets database over de spørgsmål, der stilles af Folketingets medlemmer og besvares af regeringens ministre. Overskrifterne er skrevet af Altinget. Altinget tager forbehold for fejl i indholdet.

§20-spørgsmål 851

Mener ministeren, at det er en hensigtsmæssig måde at lovgive på, når det i lovforslag nr. L 106 fremgår over 1679 gange, at ministeren eller vandsektortilsynet »fastsætter« reglerne senere, hvilket i praksis betyder, at det er embedsfolk i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som skal træffe en række politiske valg i udmøntningen af de mange bemyndigelser?
Skriftlig begrundelse:
Ingen.

0:000:00